Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej Kadencji 2006-2010


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr L/390/10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sobótka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 2010-11-16 12:38:01
Uchwała Nr L/389/10 w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011r. 2010-11-16 12:31:48
Uchwała Nr L/388/10 w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych 2010-11-16 12:27:45
Uchwała Nr L/387/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 2010-11-16 12:26:29
Uchwała Nr l/386/10 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010r. 2010-11-16 12:24:13
Uchwała Nr XLIX/385/10 w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów 2010-10-07 13:06:41
Uchwała Nr XLIX/384/10 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Przedszkola Nr 1 w Sobótce, przy ul. Słonecznej 34, celem przekształcenia w jednostkę budżetową 2010-10-07 13:04:59
Uchwała Nr XLIX/383/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławicach 2010-10-07 13:04:23
Uchwała Nr XLIX/382/10 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/336/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Kryształowice do roku 2017 2010-10-07 13:03:51
Uchwała Nr XLIX/381/10 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/399/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Olbrachtowice do roku 2017 2010-10-07 13:03:12
Uchwała Nr XLIX/380/10 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/342/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Świątniki do roku 2017 2010-10-07 13:02:39
Uchwała Nr XLIX/379/10 w sprawie nadania nazwy ulicom 2010-10-07 13:02:05
Uchwała Nr XLIX/378/10 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na rok 2010 2010-10-07 13:01:28
Uchwała Nr XLIX/377/10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tej organizacji 2010-10-07 13:00:55
Uchwała Nr XLIX/376/10 w sprawie powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sobótce 2010-10-07 13:00:19
Uchwała Nr XLIX/375/10 w sprawie w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psa 2010-10-07 12:59:23
Uchwała Nr XLVIII/374/10 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010r. 2010-09-23 08:46:32
Uchwały Nr XLVII/373/10 w sprawie mpzp gminy Sobótka - Rogów Sobócki 2010-09-02 12:13:02
Uchwała Nr XLVII/372/10 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierumków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (Garncarsko dz. nr 43) 2010-09-02 12:10:27
Uchwała Nr XLVII/371/10 w sprawie mpzp części terenu górniczego "Strzeblów A" położonej na terenie gminy Sobótka z wyłączeniem części objętej mpzp "Pagórki Zachodnie Ia" 2010-09-02 12:07:47
Uchwała Nr XLVII/370/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka (Przezdrowice dz. nr 4/5, 4/6 i 4/7) 2010-09-02 11:04:09
Uchwała Nr XLVII/369/10 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (Przezdrowice dz. nr 4/5) 2010-09-02 11:01:12
Uchwała Nr XLVII/368/10 w sprawie przystąpienia do mpzp terenu położonego w południowo-wschodniej części wsi Sulistrowice 2010-09-02 10:56:57
Uchwała Nr XLVII/367/10 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice 2010-09-02 10:48:35
Uchwała Nr XLVII/366/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka (Sulistrowice dz.ne 211) 2010-09-02 10:46:45
Uchwała Nr XLVII/365/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka (Sulistrowice dz. nr 426/3) 2010-09-02 10:44:40
Uchwała Nr XLVII/364/10 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Będkowicach 2010-09-02 10:42:58
Uchwała Nr XLVII/363/10 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany 2010-09-02 10:40:23
Uchwała Nr XLVII/362/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na 2010r. 2010-09-02 10:39:00
Uchwała Nr XLVII/361/10 w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sobótka do roku 2015 2010-09-02 10:30:19
Uchwała Nr XLVII/360/10 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010r. 2010-09-02 10:25:00
Uchwała Nr XLVI/359/10 w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania gminy Sobótka do stanu faktycznego 2010-07-09 12:53:56
Uchwała Nr XLVI/358/10 w sprawie zmian w podziale gminy Sobótka na okręgi wyborcze 2010-07-09 12:51:48
Uchwała Nr XLVI/357/10 w sprawie nadania nazwy ulicom 2010-07-09 12:50:28
Uchwała Nr XLVI/356/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza 2010-07-09 12:46:36
Uchwała Nr XLVI/355/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza 2010-07-09 12:33:33
Uchwała Nr XLVI/354/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławicach 2010-07-09 12:07:44
Uchwała Nr XLVI/353/10 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na okres lipiec-październik 2010 2010-07-09 11:48:24
Uchwała Nr XLVI/352/10 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010r. 2010-07-09 11:32:01
Uchwała Nr XLVI/351/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza 2010-07-09 11:27:01
Uchwała Nr XLV/350/10 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Sobótka 2010-07-09 10:56:03
Uchwała Nr XLIV/349/10 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010r. 2010-05-11 10:47:24
Uchwała Nr XLIII/348/10 w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Sobótka do stanu faktycznego 2010-04-29 14:15:56
Uchwała Nr XLIII/347/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/237/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia POM Sulistrowice na lata 2009-2016 2010-04-29 14:12:28
Uchwała Nr XLIII/346/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/245/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia POM Siedlakowice na lata 2009-2016 2010-04-29 14:10:59
Uchwała Nr XLIII/345/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/180/08 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 lipca 2008r. w sprawie uchwalenia POM Rogów Sobócki na lata 2008-2015 2010-04-29 13:59:45
Uchwała Nr XLIII/344/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/242/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia POM Okulice na lata 2009-2016 2010-04-29 13:57:22
Uchwała Nr XLIII/343/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/236/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia POM Księginice Małe na lata 2009-2016 2010-04-29 13:52:32
Uchwała Nr XLIII/342/10 w sprawie uchwalenia POM Świątniki do roku 2017 2010-04-29 13:50:17
Uchwała Nr XLIII/341/10 w sprawie uchwalenia POM Stary Zamek do roku 2017 2010-04-29 13:49:08
Uchwała Nr XLIII/340/10 w sprawie uchwalenia POM Przezdrowice do roku 2017 2010-04-29 13:47:31
Uchwała Nr XLIII/339/10 w sprawie uchwalenia POM Olbrachtowice do roku 2017 2010-04-29 13:45:47
Uchwała Nr XLIII/338/10 w sprawie uchwalenia POM Michałowice do roku 2017 2010-04-29 13:43:51
Uchwała Nr XLIII/337/10 w sprawie uchwalenia POM Kunów do roku 2017. 2010-04-29 13:40:13
Uchwała Nr XLIII/336/10 w sprawie uchwalenia POM Kryształowice do roku 2017. 2010-04-29 13:38:17
Uchwała Nr XLIII/335/10 w sprawie uchwalenia POM Garncarsko do roku 2017r. 2010-04-29 13:36:39
Uchwała Nr XLIII/334/10 w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka" 2010-04-29 12:57:26
Uchwała Nr XLIII/333/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego kończącego likwidację SP ZOZ LROMR w Sobótce 2010-04-29 12:46:51
Uchwała Nr XLIII/332/10 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010r. 2010-04-29 12:43:24
Uchwała Nr XLIII/331/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza MiG Sobótka z wykonania budżetu gminy za rok 2009 oraz udzielenia absolutorium z tego tytułu 2010-04-29 12:36:50
Uchwała Nr XLII/330/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na 2010r. 2010-04-02 10:51:41
Uchwała Nr XLII/329/10 w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Polnej w Sobótce 2010-04-02 10:46:00
Uchwała Nr XLII/328/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza 2010-04-02 10:43:03
Uchwała Nr XLII/327/10 zmieniająca uchwałę Nr XL/312/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 rgudnia 2009r. w sprawie zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży udziału gminy Sobótka w nieruchomości 2010-04-02 09:42:04
Uchwała Nr XLII/326/10 zmieniająca uchwałę Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Sobótka 2010-04-02 09:36:39
Uchwała Nr XLII/325/10 w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2010r. 2010-04-02 09:32:19
Uchwała Nr XLII/324/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011r. 2010-04-02 08:24:33
Uchwała Nr XLII/323/10 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok 2010-04-02 08:19:11
Uchwała Nr XLI/322/10 w sprawie zatwierdzenia 'Sołeckiej Strategii Rozwoju na lata 2009 - 2024 dla wsi Rogów Sobócki' 2010-02-25 10:13:20
Uchwała Nr XLI/321/10 w sprawie zatwierdzenia 'Sołeckiej Strategii Rozwoju na lata 2009 - 2024 dla wsi Nasławice' 2010-02-25 10:12:07
Uchwała Nr XLI/320/10 w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Zakładu Usług Komunalnych 'Hadlux' spółka z o.o w Sobótce, ul. Warszawska 4 2010-02-25 10:09:30
Uchwała Nr XLI/319/10 w sprawie nadania nazwy ulicom 2010-02-25 10:07:55
Uchwała Nr XLI/318/10 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka 2010-02-25 10:05:49
Uchwała Nr XLI/317/10 w sprawie likwidacji sp zoz Leczniczo Rehabilitacyjnego Ośrodka Medycyny Rodzinnej w Sobótce 2010-02-25 10:00:02
Uchwała nr XL/316/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na rok 2010 2010-02-25 09:55:10
Uchwała nr XL/315/09 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok 2010-02-25 09:51:29
Uchwała nr XL/314/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 2010-02-25 09:50:05
Uchwała nr XL/313/09 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2010r. 2010-01-08 10:30:15
Uchwała nr XL/312/09 w sprawie zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży udziału gminy Sobótka w nieruchomości 2010-01-08 10:29:08
Uchwała nr XL/311/09w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola publicznego w Sobótce prowadzonego przez Gminę Sobótka 2010-01-08 10:28:22
Uchwała nr XL/310/09 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce 2010-01-08 10:27:21
Uchwała Budżetowa na rok 2010 nr XL /309 /09 2010-01-08 09:51:23
Uchwała nr XL / 308 /09 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2009 rok 2010-01-08 09:43:18
Uchwała nr 307/2009 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Ślężańskiego Parku Krajobrazowego w granicach Gminy Sobótka 2009-12-16 08:35:49
Uchwała nr 298/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza 2009-11-23 10:34:44
Uchwała nr 297/2009 w sprawie nadania nazwy ulicom 2009-11-23 10:29:46
Uchwała nr 296/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka w trybie bezprzetargowym 2009-11-23 10:27:30
Uchwała nr 295/2009 w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka na 2010rok z organizacjami pozarządowymi 2009-11-23 10:19:30
Uchwała nr 294/2009 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2009-11-23 10:16:54
Uchwała nr 293/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2009-11-23 10:12:22
Uchwała nr 229/2009 w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych 2009-11-23 10:10:43
Uchwała nr 291/2009 w spr. zmiany budżetu gminy Sobótka 2009-11-23 10:05:05
Uchwała nr 290/2009 w spr. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 2009-11-23 09:59:48
Uchwała nr 289/2009 w spr. zmiany w statucie OSiR w Sobótce 2009-10-01 14:55:54
Uchwała nr 288/2009 w spr. nadania nazw ulicom 2009-10-01 14:55:02
Uchwała nr 287/2009 w spr. wyrażenia zgodny na wydzierżawienie nieruchmości gruntowej w trybie bezprzetargowym 2009-10-01 14:54:05
Uchwała nr 286/2009 w spr. przystąpienia do zmiany w mpzp 2009-10-01 14:51:23
Uchwała nr 285/2009 w spr. przystąpienia do zmiany w mpzp 2009-10-01 14:50:26
Uchwała nr 284/2009 w spr. przystąpienia do zmiany w mpzp 2009-10-01 14:49:39
Uchwała nr 283/2009 w spr. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2009-10-01 14:46:32
Uchwały Rady Miejskiej od nr 282/2009 2009-10-01 14:42:52
Uchwały Rady Miejskiej do nr 281/2009 2009-09-30 13:10:27

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jolanta Czaplińska

Data wytworzenia:
07 gru 2010

Osoba dodająca informacje

Jolanta Czaplińska

Data publikacji:
07 gru 2010, godz. 11:06

Osoba aktualizująca informacje

Agata Rekść

Data aktualizacji:
27 lis 2014, godz. 14:55