Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zamówienia z art.4 ust.8 PZP


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
?wykonanie tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pt. ?Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce? 2020-10-07 09:06:03
Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka 2020-09-28 10:10:04
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka - (artykuł stracił ważność) 2020-07-09 14:04:46
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na opracowanie graficzne, wydanie i dostawę materiałów informacyjnych, toreb materiałowych na cele kampanii edukacyjno - informacyjnej w zakresie ochrony środowiska w ramach zadania: Sobótka - gmina czysta i przyjazna środowisku - (artykuł stracił ważność) 2020-05-20 11:43:26
Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka - (artykuł stracił ważność) 2020-02-10 08:00:14
IV Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż autobusu JELCZ L090 M/S - (artykuł stracił ważność) 2019-10-21 15:07:49
III Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż autobusu JELCZ L090 M/S - (artykuł stracił ważność) 2019-10-11 08:28:44
II Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż autobusu JELCZ L090 M/S - (artykuł stracił ważność) 2019-10-03 10:56:37
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w miejscowościach Garncarsko i Kunów - (artykuł stracił ważność) 2019-09-17 12:17:48
Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych w Gminie Sobótka w 2019/2020 roku. - (artykuł stracił ważność) 2019-07-24 11:21:27
Otwarte Strefy Aktywności ? Sobótka wariant II. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, placu zabaw, stołu do gry w szachy, piłkarzyków. Montaż elementów małej architektury ? ławek bez oparcia, ławek z oparciem, koszów na śmieci oraz stojaka na rowery - (artykuł stracił ważność) 2019-07-15 15:27:10
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka - (artykuł stracił ważność) 2019-07-15 12:52:30
Wielobranżowy Nadzór Inwestorski przy zadaniu inwestycyjnym pn.: Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce - (artykuł stracił ważność) 2019-07-03 14:06:02
Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż Autobusu Jelcz L090 M/S - (artykuł stracił ważność) 2019-06-25 11:02:35
Wykonanie opinii biegłego -ekspertyz lub opinii technicznych niezbędnych w postępowaniach w sprawie naruszeniea stosunków wodnych na gruncie, kontynuowanych oraz rozpoczętych w 2019 r. w Gminie Sobótka. 2019-03-12 09:14:20
Pracownia Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na na edukację współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowej 10 "Edukacja" Działanie 10.2 " Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej" -ZIT WrOF Regionalnego Programu Opreacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - (artykuł stracił ważność) 2019-02-27 14:00:17
Sporządzanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości gminnych w roku 2019-2020 - (artykuł stracił ważność) 2019-01-29 15:02:49
Remont ul. Orzechowej w miejscowości Sobótka ( 0,000-0,106 km)" - (artykuł stracił ważność) 2018-11-23 12:20:55
Pracownia Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację 2018-09-28 11:50:04
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z projektem drogowym i oświetlenia w Sobótce" 2018-09-26 10:10:49
Wielobranżowy nadzór inwestorski przy zadaniu inwestycyjnympn:" Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do Skweru przy Al. Św. Anny" 2018-09-04 07:46:33
Zaprojektowanie wzoru graficznego, wykonanie i montaż tablicy in formacyjnej i pamiątkowej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pt. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do Skweru przy Al. Św. Anny" go 2018-08-29 11:51:12
Zaprojektowanie wzoru graficznego, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pt." Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej" 2018-08-29 11:40:20
Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Sulistrowicach przez budowę urzadzeń małej architektury -Dolnoślaski Fundusz Odrzański 2018". 2018-06-18 12:48:51
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka 2018-04-05 13:57:33
Doskonalenie umiejętności nauczycieli pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy i nauczania eksperymentalnego -TIK w pracy nauczyciela". a 2018-02-22 09:21:47
Pracownia Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację 2018-02-19 11:00:58
Sporządzanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości gminnych w roku 2018-2019" 2018-01-26 08:42:46
ZIT WrOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Pracownia Kompetencji Kluczowym - gmina Sobótka stawia na edukację" 2017-12-13 15:10:23
ZIT RPO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020- " Pracownia Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację" 2017-11-10 14:16:16
Dostawa soli drogowej dla potrzeb zimowego utrzymania ulic, placów i chodników na terenie gminy Sobótka 2017-11-06 14:59:06
Opracowanie wzoru graficznego oraz wykonanie montażu tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej dla zadania pn. "Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka" 2017-10-20 14:02:54
"Remont Świetlicy w Świątnikach - ocieplenie poddasza" 2017-08-21 14:16:07
Opracowanie wzoru graficznego oraz wykonanie montażu tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej dla zadania pn. Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 2017-07-28 10:17:30
Nadzór inwestorski zadania pn " Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka" 2017-06-13 11:44:25
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka - 2017 rok 2017-06-05 11:52:40
Wielobranżowy Nadzór Inwestorski przy zadaniu inwestycyjnym pn:" Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce- przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji". 2017-04-27 11:30:22
Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. " Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w mieście Sobótka" 2017-04-24 13:59:28
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn." Przebudowa dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej -Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce" 2017-03-06 15:12:44
Dostawa namiotów cateringowych dla sołectw z Gminy Sobótka 2017-02-14 12:31:49
Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznychw Gminie Sobótka w 2017 roku 2017-01-20 08:31:19
Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu"Przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny" 2017-01-13 13:24:47
Sporządzanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości gminnych w roku 2017" 2016-12-23 11:52:57
Wynajem i obsluga serwisowa toalet przenośnych w miejscowościach Mirosławice, Okulice i Przemiłów 2016-12-14 11:07:02
Zakup okien do świetlicy w Rogowie Sobóckim 2016-11-17 12:55:29
Dostawa materiałów budowlanych dla sołectwa Księginice Małe 2016-11-17 12:45:41
Dostawa stołów do miejscowości Siedlakowice i Stary Zamek 2016-11-15 12:03:45
Zakup zestawu mebli do świetlicy w Siedlakowicach 2016-11-15 11:47:57
Dostawa sprzętu komputerowego dla sołectwa Siedlakowice 2016-11-15 11:45:44
Dostawa materiałów budowlanych dla sołectwa Strachów 2016-11-15 11:42:03
Zakup drewna dla sołectwa Księginice Małe 2016-11-09 12:05:57
Zakup materiałów elektrycznych do sołectwa Michałowice- II postępowanie 2016-11-04 14:18:55
Dostawa i montaż urzadzeń zabawowych do miejscowości Michałowice 2016-10-31 12:40:30
Zakup materiałów elektrycznych do sołectwa Michałowice 2016-10-26 10:01:11
Zakup materiałów budowlanych do sołectw Michałowice, Ręków, Rogów Sobócki, Sulistrowiczki i Sulistrowice 2016-10-26 09:55:11
Zakup i dostawa kostki brukowej do miejscowości Okulice 2016-10-19 12:37:50
Zakup paneli do świetlicy wiejskiej w Garncarsku 2016-10-17 13:36:38
Ułożenie kostki granitowej w miejscowości Sulistrowiczki- III postępowanie 2016-10-17 13:28:35
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka 2016-10-07 14:21:56
Ułożenie kostki granitowej w miejscowości Sulistrowiczki-IIpostępowanie 2016-10-06 13:18:51
Dostawa garnków stalowych oraz taboretu gazowego do świetlicy w Nasławicach 2016-10-04 13:15:17
Zakup i dostawa 15 tysięcy litrów oleju opałowego na okres grzewczy 2016/17r. do Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. Jednorazowa dostawa 3 tysiące litrów 2016-09-26 09:55:04
Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu nawierzchni dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce" 2016-09-13 10:22:43
Wykonanie przeglądu oraz sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla projektu pn. " Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka w latach 2014-2020". 2016-09-09 11:57:30
Zakup 3 szt. lamp oświetleniowych do miejscowości Sulistrowiczki-drugie postępowanie 2016-08-29 13:24:58
Ułożenie kostki granitowej w miejscowości Sulistrowiczki 2016-08-23 13:13:22
Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu" Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należacych do zasobu komunalnego Gminy Sobótka" 2016-08-22 13:42:11
Cyklinowanie podłogi świetlicy wiejskiej w Olbrachtowicach 2016-08-18 13:07:53
Zakup 3 sztuk lamp oświetleniowych do miejscowości Sulistrowiczki 2016-08-18 11:05:17
Wykonanie jednostronnego kompletnego piłko chwytu na boisku w miejscowości Stary Zamek 2016-08-11 11:46:40
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych do miejscowości Sulistrowice 2016-08-11 11:43:01
Remont sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2016-08-10 13:40:35
Transport publiczny na terenie Gminy Sobótka obejmujący przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych w Gminie Sobótka poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017 w terminie od dnia 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. 2016-07-26 15:31:51
Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach: Przemiłów, Ręków, Rogów Sobócki, Sulistrowice, realizowany w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi- montaż urzadzeń zabawowych i urzadzeń siłowni zewnętrznych. 2016-07-19 14:28:36
Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach: Przemiłów, Ręków, Rogów Sobócki, Sulistrowice, realizowany w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi - ułożenie kostki betonowej. 2016-07-19 14:18:58
Zakup szafy chłodniczej oraz patelni elektrycznej do świetlicy w Nasławicach 2016-07-14 09:36:43
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadnie pn.Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce- przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury i Sportu 2016-07-07 14:49:54
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie: Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażenoim środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach hh 2016-07-07 10:54:52
Zakup i dostawa tuszy i tonerów na 2016/17 rok 2016-07-05 14:34:05
Ogloszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2016-06-30 14:11:12
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z trerenu Gminy Sobótka 2016-06-15 12:48:23
Wykonanie dokumentacji projektowej na zad:społeczne i turystyczne zagospodarowanie skweru im. St. Dunajewskiego przy ul. Strzelców w Sobótce 2016-05-30 14:24:43
Wykonanie dokumentacji projektowej na zad: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy ul. Al.Św.Anny 2016-05-30 14:20:11
Budowa parkingu przy ulicy Słonecznej w Sobótce 2016-05-12 13:50:07
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn Budowa skateparku na skwerze im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce 2016-05-09 15:13:22
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Sobótka masą mineralno-bitumiczną na gorąco na powierzchni ok. 500 m2 2016-04-29 08:21:55
Zakup kruszywa granitowego, które wykorzystane zostanie do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Sobótka w roku 2016" 2016-04-28 14:37:03
Usługa Biegłego rewidenta w zakresie obsługi projektu Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Sobótka 2016-04-26 09:14:03
Usługa biegłego rewidenta w zakresie obsługi projektu Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Sobótka 2016-04-19 14:20:40
Usługa biegłego rewidenta w zakresie obsługi projektu ?Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Sobótka? 2016-04-11 14:17:21
Zmiany jednostkowe miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach Ręków, Rogów Sobócki,Sobótka. 2016-03-30 08:50:50
Budowa strony dla urzedu Miasta i Gminy w Sobótce 2016-03-23 10:43:50
Dostawa samochodu pożarniczegoużywanego typu średniego dla OSP w Sobótceul. Granitowa 6- przetarg II 2016-03-22 09:19:25
Całodobowa opieka lekarsko-weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Sobótkaw roku 2016/2017 2016-03-07 11:07:00
Sukcesywna dostawai zakup materialów biurowych plus papier na potrzeby UMiG Sobótka na okres 12 m-cy 2016-03-07 11:03:54
Szczepienie profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV dziewczat urodzonych w 2003 r. zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka 2016-02-29 15:15:34
Szkolenie dla grupy roboczej ds. rewitalizacji 2016-02-29 15:03:25
Poprawa charakterystyki energetycznej budynkównależących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka w latach 2014-2020- wymiana systemu grzewczego 2016-02-09 14:31:29
Dostawa samochodu pożarniczego używanego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce Zachodniej 2016-02-09 14:17:02
Konsultacje eksperckie w zakresie delimitacji oraz pomoc w opracowaniu programu rewitalizacji gminy Sobótka zwanego LPR 2016-02-08 14:55:55
Opracowanie Studium Wykonalności i analizy popytu dla projektu Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowianskiej w Sobótce - przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu, i Rekreacji. 2016-01-04 10:54:11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Kończyło

Data wytworzenia:
04 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
04 sty 2016, godz. 10:54

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
04 sty 2016, godz. 10:54