Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Sobótka na lata 2022-2032

Kliknij tu aby pobrać raport w formacie pdf.

 

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Sobótka na lata 2022-2032

 

 

 

 

 

               Na podstawie Uchwały nr XLII/394/22 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sobótka na lata 2022-2032” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sobótka na lata 2022-2032”, w tym trybu konsultacji oraz Zarządzeniem nr 80.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy Sobótka na lata 2022-2032”, w dniach 10 czerwca – 14 lipca 2022 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu ww. dokumentu. Zbieranie uwag odbywało się w następujących formach:

  • za pomocą formularza zgłaszania uwag zamieszczonego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, na stronie internetowej gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej, przesyłanego na adres e-mail urzad@sobotka.pl bądź składanego w Urzędzie Miasta i Gminy osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera,
  • w czasie spotkania otwartego w dniu 29 czerwca 2022 o godz. 17.00 w siedzibie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce,
  • w formie pisemnej: z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi
    i gospodarczymi oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Poniższa tabela zawiera zestawienie zebranych w ramach konsultacji społecznych uwag.

 

L.p.

Data

Forma udziału
w konsultacjach społecznych

Zapis w projekcie dokumentu

Sugerowana zmiana

Informacja o uwzględnieniu uwagi

1.

29.06.2022 r.

spotkanie otwarte

Plan rozwoju gminy

Dodanie kierunku działań związanego ze współpracą z Powiatem Wrocławskim w zakresie rozwoju i poprawy warunków funkcjonowania szkoły ponadpodstawowej, funkcjonującej na terenie gminy Sobótka. Do szkoły uczęszcza duża grupa młodzieży z terenu gminy.

Uwaga uwzględniona

2.

29.06.2022 r.

spotkanie otwarte

niekontrolowane rozlewanie się zabudowy mieszkaniowej w miejscowościach wiejskich

Dodanie informacji o negatywnych skutkach w postaci niedostatecznego rozwoju infrastruktury technicznej na terenach nowej zabudowy.

Uwaga uwzględniona

3.

30.06.2022r.

formularz zgłaszania uwag

Brak informacji o odpadach komunalnych, których ilość i koszt drastycznie wzrasta

Zagrożenie: wzrost ilości odpadów i kosztów ich utylizacji. Szansa: kompostowanie bioodpadów w wiejskich gospodarstwach domowych, atrakcyjna zachęta finansowa.

Uwaga częściowo uwzględniona. Dodano odpowiedni zapis w kierunkach działań oraz uwzględniono problem w analizie SWOT w sferze przestrzennej w innej formie niż wskazana przez zgłaszającego.

4.

6.07.2022 r.

pismo z PGW Wody Polskie

W projekcie Strategii Rozwoju Gminy Sobótka na lata 2022-2032 zawarto informacje na temat występującego na terenie gminy zagrożenia powodziowego i powołano się przy tym na dokument pn. Wstępna ocena ryzyka powodziowego.

Należy mieć na uwadze, że obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których obowiązują przepisy szczególne ustawy Prawo wodne wyznaczone zostały na mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego opublikowanych na Hydroportalu w dniu 22 października 2020 r. Informację należy skorygować.

Uwaga uwzględniona

5.

6.07.2022 r.

pismo z PGW Wody Polskie

W rozdziale Wymiar przestrzenny Strategii rozwoju Gminy Sobótka na lata 2022-2032 w Celach operacyjnych wskazano na działania utrzymaniowe u modernizacyjne urządzeń melioracyjnych, a także na współpracę z PGW Wody Polskie w zakresie przeciwdziałania podtopieniom na terenie gminy.

W związku z powyższym oraz w związku z występowaniem na obszarze gminy cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych - sieć drenarska orasz rowy melioracyjne, stosownie do art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (…), utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych. Obowiązek ten obejmuje eksploatację, konserwację oraz remont w celu zachowania funkcji urządzeń wodnych.

Uwaga uwzględniona

Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego

ul. Ks.K.Damrota 51/7 Wrocław

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Animacji i Rozwoju Lokalnego

Pani Arleta Ciarczyńska

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Huzarski

Data wytworzenia:
21 lip 2022

Osoba dodająca informacje

Łukasz Huzarski

Data publikacji:
21 lip 2022, godz. 12:26

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Huzarski

Data aktualizacji:
21 lip 2022, godz. 12:27