Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 105/2024 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Sobótka niezabudowanej działki, stanowiącej własność Skarbu Państwa – KOWR

ZARZĄDZENIE Nr 105/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 01 lipca 2024 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Sobótka niezabudowanej działki, stanowiącej własność Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 44 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 i 2 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce Nr XXV/211/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Sobótka (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2005 Nr 16, poz. 412 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza co następuje :

§ 1  

1.  Przejmuje się nieodpłatnie do zasobu gminnego Gminy Sobótka niezabudowaną działkę nr 184/14, obręb Mirosławice pow. 0,3929 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00096201/8 stanowiącej własność Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

2. Działka nabywana przez Gminę Sobótka zostanie przeznaczona na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych, służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie kultury i kultury fizycznej.

§ 2

Uchylam Zarządzenie Nr 164/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 20 października 2022 r., w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Sobótka niezabudowanej działki, stanowiącej własność Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

§ 3

Wykonanie zarządzenia  powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Izabela Gaworska

Data wytworzenia:
02 lip 2024

Osoba dodająca informacje

Izabela Gaworska

Data publikacji:
02 lip 2024, godz. 11:41

Osoba aktualizująca informacje

Izabela Gaworska

Data aktualizacji:
02 lip 2024, godz. 11:41