Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Kredyt długoterminowy


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zestawienie zadłużenia Gminy na 30.09.2022 r. 2022-12-06 15:11:47
Zarządzenie Nr 182.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2023 - 2035 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2023 rok Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu 2022-12-06 11:19:31
Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok 2022-12-06 11:01:22
Uchwała Nr XLV/418/22 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy 2022-12-02 12:50:30
Uchwała Nr XLV/417/22 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022 - 2035 2022-12-02 12:47:52
Uchwała Nr XLI/386/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2022 rok 2022-12-02 12:45:19
Uchwała Nr XLI/385/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022 - 2035 2022-12-02 12:43:03
Uchwała Nr XLVII/434/22 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 2022-12-02 12:39:17
Uchwała Nr XLVII/433/22 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2022-12-02 12:35:25
Uchwała nr V-42-2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2021 rok 2022-12-02 12:29:23
Uchwała nr V/61/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sobótce o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka za 2021 rok 2022-12-02 12:26:17
ZB nr 35.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przestawienia Regionalnej Izbie Obrachnunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2021 rok 2022-12-01 16:42:25
Uchwała nr V/55/2022 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Sobótka Kredytu długoterminowego w kwocie 2.700.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej" zaciągniętego w transzach: 100.000 zł w 2022 r. i 2.600.000 zł w 2023 r. 2022-12-01 16:35:12
Uchwała nr V/24/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Sobótce nr XLI/385/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022 - 2035 oraz XLI/386/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2022 rok 2022-12-01 16:25:55
Uchwała nr V/125/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sobótka przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-12-01 16:27:12
Uchwała Nr V/23/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Sobótce nr XLI/386/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka 2022-12-01 16:14:13
Uchwała Nr V/124/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Sobótka przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-12-01 16:10:44
Uchwała Nr V/123/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sobótka na 2022 rok 2022-12-01 16:06:54
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r. 2022-12-01 16:01:11
Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku 2022-12-01 15:56:56
Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku 2022-12-01 15:54:48
Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku 2022-12-01 15:52:53
Rb-N wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku 2022-12-01 15:51:24
Rb-28S od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r. 2022-12-01 15:49:18
Rb-28S od początku roku do dnia 30 września 2022 r. 2022-12-01 15:47:51
Rb-27S od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r. 2022-12-01 15:45:54
Rb-27S od początku roku do dnia 30 września 2022 r. 2022-12-01 15:44:07
Rb-NDS za IV kwartał 2021 r. 2022-12-01 15:40:08
Rb-NDS za I kwartał 2022 r. 2022-12-01 15:36:42
Rb-NDS za II kwartał 2022 r. 2022-12-01 15:34:36
Rb-NDS za III kwartał 2022 r. 2022-12-01 15:30:59

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Sączawa

Data wytworzenia:
01 gru 2022

Osoba dodająca informacje

Magdalena Sączawa

Data publikacji:
01 gru 2022, godz. 15:22

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Sączawa

Data aktualizacji:
01 gru 2022, godz. 15:22