Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ochrona Środowiska


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na korzystanie z usług wodnych z dachu budynku w m. Świątniki do Potoku Sulistrowickiego 2024-01-16 13:32:12
Ankieta dla mieszkańców dotycząca najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska na terenie powiatu wrocławskiego 2023-02-24 11:25:37
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy postępowania administracujnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " budowie instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych" - (artykuł stracił ważność) 2023-02-15 14:20:32
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na inwestycje z zakresu ochrony środowiska - zakup i montaż efektywnego źródła ciepła . 2023-02-13 08:13:39
Unieważnienie ogłoszenia o naborze wniosków o dotację na inwestycje z zakresu ochrony środowiska z dnia 10.02.2023r. 2023-02-13 08:06:40
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sobótka na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska – zakup i montaż efektywnego źródła ciepła - (artykuł stracił ważność) 2023-02-10 13:16:25
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy postępowania administracujnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " budowie instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych" - (artykuł stracił ważność) 2023-01-25 10:06:52
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dla Nadleśnictwa Miękinia pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2023-01-10 09:42:15
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dla Nadleśnictwa Miękinia pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2023-01-10 09:30:47
Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na rok 2023 2022-12-28 12:19:23
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy postępowania administracujnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " budowie instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych" - (artykuł stracił ważność) 2022-11-17 13:48:12
NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJĘ NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - wymiana źródła ciepła 2022 - Zakończono 2022-02-22 12:29:15
WYCINKA DRZEW/KRZEWÓW 2019-12-02 09:42:46
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 2021-07-05 07:34:03
AZBEST 2012-02-24 13:41:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działki oraz przepompowniami z przyłączami energetycznymi do przepompowni w Strzegomianach, gm. Sobótka"". - (artykuł stracił ważność) 2022-10-31 12:55:42
Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną " Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!" 2022-10-20 10:45:37
Infromacja o przystąpieniu do opracowania projektu " Aktualizacja Programu ochrony powietrza" przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego - (artykuł stracił ważność) 2022-10-20 10:41:53
obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy postępowania administracujnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " budowie instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych" - (artykuł stracił ważność) 2022-10-18 15:30:43
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działki oraz przepompowniami z przyłączami energetycznymi do przepompowni w Strzegomianach, gm. Sobótka"" - (artykuł stracił ważność) 2022-08-08 13:25:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/2022 po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. " kontynuacja eksploatacji i przeróbki złoża granitu "Strzeblów II"". 2022-07-27 13:59:35
OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie Spółkom Wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Sobótka na rok 2022 2022-06-14 14:37:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2022 o umorzeniu postępowania w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pn. " Rozbudowa Zakładu Przetwarzania Metali na działkach nr 159/72 i 159/73 obręb Mirosławice". 2022-05-31 10:19:28
Obwieszczenie o postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacej na: " kontynuacji eksploatacji i przeróbki złoża granitu "Strzeblów II"" - (artykuł stracił ważność) 2022-05-30 09:58:31
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na wniosek złożony przez NICROMETAL S.A. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-17 15:16:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działki oraz przepomowniami z przyłączami energetycznymi do przepompowni w Strzegomianach, gm. Sobótka"" 2022-05-16 11:16:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla Pana Wojciecha Filara pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-09 14:32:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2022 o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Uporządkowaniu gospodarki wodnej gminy Sobótka. Gminna sieć wodociągowa - Sobótka". 2022-04-26 14:34:06
Obwieszczenie o wynaczeniu nowego terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. " kontynuacji eksploatacji i przeróbki złoża granitu "Strzeblów II"" przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-22 13:40:03
Zapytanie ofertowe: "Wycinka drzew oraz podcięcia pielęgnacyjne na terenie Gminy Sobótka" - (artykuł stracił ważność) 2022-03-23 14:04:21
Zapytanie ofertowe dot.: „wykonania ekspertyzy/opinii technicznej dla postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie – na działkach nr: 445/10 i 445/17 AM 1 obręb Sulistrowice, w związku ze zmianą kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych na działce o numerze 445/19 i 445/20 AM 1 obręb Sulistrowice, gmina Sobótka”. 2022-03-23 10:38:38
informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód z terenu wewnątrzzakładowej myjni SKSM Sp. z o.o. w Sobótce. 2022-03-18 09:28:32
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Uporządkowaniu gospodarki wodnej gminy Sobótka Gminna sieć wodociągowa - Sobótka" 2022-03-04 09:44:48
Ogłoszenia: Postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2022-01-18 13:03:58
DECYZJE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2010-07-14 10:39:24
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - wydanie opinii dot. realizacji przedsięwzięcia pn. " Rozbudowie Zakładu Przetwarzania Metali na działkach nr 159/72 i 159/73 obr. Mirosławice" przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego - (artykuł stracił ważność) 2022-02-21 14:39:56
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie budowy drogi S8 na odcinku Kłodzko - Wrocław odcinek realizacyjny III Łagiewniki - Wrocław w wariancie WPR1 2022-02-16 13:31:55
Organizacja polowania dodatkowego na dziki w obwodzie 297 2022-01-13 15:03:19
Iformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Skarbu Państwa - GDDKiA 2022-02-01 10:00:27
Iformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Skarbu Państwa - GDDKiA 2022-02-01 10:01:49
obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. " kontynuacji eksploatacji i przeróbki złoża granitu "Strzeblów II"" przez RDOŚ - (artykuł stracił ważność) 2022-01-05 10:08:44
Konieczność cechowania drewna 2010-02-24 14:46:23
ogłoszenie - wpis do wykazu kąpielisk 2010-12-14 11:43:15
OBWIESZCZENIE o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla projektowanych Specjalnych Obszarów Ochrony siedlisk Natura 2000 2011-03-07 10:42:43
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka 2011-10-14 14:00:10
ANKIETA dot. wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami 2012-08-28 08:44:17
!!! Pogorszenie stanu wody w źródełku w Sulistrowiczkach ! 2012-11-12 13:05:07
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 2013-01-03 13:56:26
INFORMACJA-TERMIN I CZAS WYZNACZONY DO ODPALANIA ŁADUNKÓW MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 2013-03-14 08:21:07
!!! Ogłoszenie zanieczyszczona woda, wodociąg Sulistrowiczki !!! 2013-06-11 16:21:11
Informacja - przedłużenie terminu składania wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest 2014-01-03 14:33:38
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska- możliwość zapoznania się z projektami palnów zadań ochronnych Natura 2000 - Masyw Ślęży PLH020040 2014-03-17 09:07:09
Informacja dla podmiotów planujących wnioskować o środki unijne wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 2014-11-14 12:58:57
Ankieta dla zainteresowanych programami wsparcia - systemy grzewcze, Odnawialne Źródła Energii 2016-01-11 08:37:53
OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie Spółkom Wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Sobótka na rok 2017 2017-02-14 12:45:48
Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na trwałej likwidacji kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych źródeł ciepła 2017-09-18 14:53:15
WYMIANA KOTŁÓW Przedsięwzięcia związane z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych źródeł ciepła na terenie Gminy Sobótka - załączniki do pobrania - uczestnicy z naboru 2017 r. 2018-05-07 15:12:31
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2019-06-13 07:56:59
USUWANIE FOLII ROLNICZYCH 2019-10-31 10:03:41
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych do przedmiotowego projektu - (artykuł stracił ważność) 2019-07-05 08:43:33
Informacja w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych dla województwa dolnośląskiego" - (artykuł stracił ważność) 2019-11-12 09:24:32
Infromacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, które mogą zanieczyścić wody na dz. 117/2 AM 1 obręb Mirosławice - (artykuł stracił ważność) 2019-11-25 09:40:59
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu "Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych" - (artykuł stracił ważność) 2020-04-08 20:21:07
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie z dnia 27.04.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania dla Gminy Sobótka pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni IV na ujęciu wód podziemnych. 2020-05-06 12:22:55
Obwieszczenie o opracowywaniu programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych 2020-05-06 15:31:50
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie budynku mieszkalnego na dz. 16/6 obręb Mirosławice. 2020-05-21 11:52:50
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych na działce 117/2 AM 1 obręb Mirosławice 2020-06-18 12:38:41
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie Spółkom Wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Sobótka na rok 2020 2020-07-03 09:51:02
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, budowę stawu kopanego, bezodpływowego na działkach 220/1 i 220/2 obr. Księginice Małe 2020-07-03 11:40:46
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy przez RDOŚ we Wrocławiu dotyczącego wyrażenia opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "budowa hali magazynowej zakładu SSE Polska Sp. z o.o. w Rogowie Sobóckim" 2020-10-28 12:14:17
informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Zakładu Usługowo-Produkcyjno-Handlowego "EBIX" - (artykuł stracił ważność) 2020-12-11 08:34:55
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: "prowadzeniu punktu zbierania i przetwarzania dopadów o kodzie 15 01 03 na działkach o nr ewid. 78/5 i 78/8 obręb Mirosławice, gm. Sobótka" - (artykuł stracił ważność) 2020-12-11 08:40:40
Informacja o wszczęciu potępowaniu administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Wrocławskiego 2021-03-05 14:06:18
Gminna Spółka Wodna 2021-06-16 16:03:47
Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych 2012-05-18 13:24:07
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH - EKOPORTAL 2009-12-04 08:41:58
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-05-24 13:54:39
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na terenie działki nr 77/1 AM 1 obręb Olbrachtowice - (artykuł stracił ważność) 2020-08-06 08:58:21
Obwieszczenie w spraiwe przyjęcia uchwały w sprawie Programu Ochrony Powietrza przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego - (artykuł stracił ważność) 2020-08-06 09:03:05
Obwieszczenie w sprawie wydania opinii przez RDOŚ oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn: prowadzeniu punktu do zbierania, w tym przeładunku odpadów niebezpiecznych, w obiekcie zlokalizowanym na działce nr 13/9 AM 12 w Sobótce, gmina Sobótka" oraz zebraniu dowodów i materiałów do zakończenia postępowania 2020-08-07 10:13:08
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn. "Plan gospdoarki niskoemisyjnej dla gminy Sobótka 2020-08-13 14:30:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."prowadzeniu punktu do zbierania i przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 03 na działkach o nrewid. 78/5 i 78/8 obręb Mirosławice, gm. Sobótka" 2020-09-17 10:42:41
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy przez RDOŚ we Wrocławiu dotyczącego wyrażenia opinii w spraiwe wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "budowie hali magazynowej zakładu SSE Polska Sp. z o.o. w Rogowie Sobóckim" 2020-09-17 11:17:30
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. prowadzeniu punktu do zbiernia, w tym przeładunku odpadów niebezpiecznych, w obiekcie zlokalizowanym na działce nr 13/9 AM 12 w Sobótce, gmina Sobótka" 2020-09-17 13:49:03
informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla CREDIN POLSKA Sp. z o.o. - (artykuł stracił ważność) 2020-09-30 08:31:45
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego udzielającej spółce KOSD we Wrocławiu Sp. z o.o. Sp.k. pozwolenia wodnoprawnego oraz wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2020-12-29 13:08:01
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji dotyczącej zatwoerdzenia Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno - inżynierskich podłoża dla zadania " Rozbudowa odcinka drogi nr 35 Siedlakowice - Małuszów od km 66+300 do km 78+223". - (artykuł stracił ważność) 2021-01-18 13:00:09
Informacja o wszczęciu potępowaniu administracyjnego w sprawie wydanie dla Powiatu Wrocławskiego pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-01-26 09:01:22
Obwieszczenie o wydanych opiniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: "prowadzeniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 03 na działkach o nr ewid. 78/5 i 78/8 obręb Mirosławice, gm. Sobótka" 2021-01-26 09:09:34
Informacja o wszczęciu potępowaniu administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Polskich Liniii Kolejowych S.A. - (artykuł stracił ważność) 2021-02-02 10:54:56
Obieszczenie Wójta Gminy Jordanów Śląski o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. " Budowie elektrowni fotowoltaicznej pn. PV WILCZKOWICE, o mocy koło 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 91, obręb Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski". 2021-02-16 13:48:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: "budowie instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych" na terenie działki nr 11 AM 11, obręb Sobótka, gmina Sobótka." 2021-02-18 15:04:31
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Rozbudowie Zakłądu Przetwarzania Metali na działakch nr 159/72 i 159/73 obręb Mirosławice" 2021-02-23 14:10:02
obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " prowadzeniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 03 na działkach n nr ewid. 78/5 i 78/8 obręb Mirosławice, gmina Sobótka" 2021-03-11 11:49:17
obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2021 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " budowie instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych" na wniosek inwestora MGS HANDEL Sp. z o.o. 2021-03-17 16:56:02
obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Rozbudowie Zakładu Przetwarzania Metali na działkach nr 159/72 i 159/73, obręb Mirosławice" 2021-03-24 15:17:19
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - uzgpdnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. " Rozbudowie Zakładu Przetwarzania Metali na działkach 159/72 i 159/73 obręb Mirosławice" przez Reginalnego Dyrektora Ochrony środowiska we Wrocławiu 2021-04-16 10:13:40
Obwieszczenie informujące o odwołaniu od decyzji nr 2/2021 w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " budowie instalacji do ptrzetwarzania odpadów tworzyw sztucznych" na teremnie dz. nr 11 AM 11 obręb Sobótka,i przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczegi 2021-04-20 09:35:22
obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn/ " Rozbudowie Zakładu Przetwarzania Metali na działkach nr 159/72 i 159/73 obręb Mirosławice" przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Poliskich we Wrocławiu. 2021-04-23 09:57:23
obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " kontynuacji eksploatacji i przeróbki złoża granitu " Strzeblów II"" 2021-04-26 15:34:57
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polagającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko- Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny III Łagiewniki- Wrocław (Magnice). 2021-05-05 12:57:45
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy przez Dyrektora Reginalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. " Rozbudowie Zakładu Przetwarzania Metali na działkach nr 159/72 i 159/73 obręb Mirosławice" 2021-05-24 10:02:19
informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego, któe zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego tj. wylotu do rowu melioracyjnego na dz. nr 562, obręb Sulistrowice, gm. Sobótka - (artykuł stracił ważność) 2021-05-28 11:36:22
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji w sprawie postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. " budowie instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych" na terenie działki nr 11 AM 11 obr. Sobótka - miasto. 2021-06-07 11:27:55
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - uzgodneinie warunków realizacji przedsięwzięcia pn " Rozbudowie Zakłądu Przetwarzania Metali na działkach nr 159/72 i 159/73 obręb Mirosławice" przez Reginalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2021-06-07 11:21:00
obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania opinii dla przedsięwzięcia pn. : kontynuacji eksploatacji i przeróbki złoża granitu "Strzeblów II" 2021-06-14 13:35:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia ostatecznej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGWWP oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych dla Pana Piotra Baranieckiego. - (artykuł stracił ważność) 2021-06-22 11:35:47
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. " Rozbudowie Zakładu Przetwarzania Metali na dz. nr 159/72 i 159/73, obr. Mirosławice" 2021-06-28 14:50:54
Obwieszczenie o zmianie terminu załatwienia sprawy tj. zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " budowie instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych" na terenie dz. nr 11 AM 11 obr. Sobótka 2021-07-01 15:08:07
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Sobótka na rok 2021 2021-07-12 12:27:36
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. " Rozbudowie Zakładu Przetwarzania Metali na dz. nr 159/72 i 159/73 obr. Mirosławice" przez Dyrektora Reginalnego Zarządu Gospodarki Wocej Wód Polskich we Wrocławiu. 2021-07-14 09:42:19
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. " kontynuacji eksploatacji i przeróbki złoża granitu Strzeblów II przez Dyrektora Reginalnego Zarządu Gospodarki Wocej Wód Polskich we Wrocławiu. 2021-07-14 09:46:32
Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " budowie instalacji do ptrzetwarzania odpadów tworzyw sztucznych" na terenie działki nr 11 AM 11 obr. Sobótka 2021-07-27 09:49:42
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany koncesji na wydobycie surowca skaleniowego ze złoża "Stary Łom" położonego w miejscowości Sobótka, gm. Sobótka - (artykuł stracił ważność) 2021-08-04 12:04:43
Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowy i udzielenia pozwolenia na budowę peronu jednokrawędziowego wraz z dojściem i oświetleniem w st. Sobótka od km 37,510 do km 37,610 wraz z siecią energetyczną od km 37,509 do 37,602 oraz kanalizacją kablową od km 37,512 do km 37,616 linii kolejowej Nr 285 2021-08-13 13:55:45
Obwieszczenie o pozostawieniu wnioseku w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsiewzięcia pn. " kontynuacji eksploatacji i przeróbki złoża granitu "Strzeblów II" przez RODŚ i wystąpieniem z ponownym wnioskiem w tej sprawie 2021-08-18 16:25:02
obwieszczenie RDOŚ w sprawie budowy drogi S8 na odcinku Kłodzko - Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny III Łagiewniki - Wrocław ( Magnice) w warincie WPR1 - (artykuł stracił ważność) 2021-09-06 14:45:38
Obwieszczenie do wyznaczeniu nowego terminu sprawy - uzgodnienie warunków realizacji przesięwzięciapn. " Rozbudowie zakładu przetwarzania metali na dz. nr 159/72 i 159/73 obr. Mirosławice" przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego 2021-09-14 15:20:07
Obwieszczenie do wyznaczeniu nowego terminu sprawy - uzgodnienie warunków realizacji przesięwzięciapn. " Rozbudowie zakładu przetwarzania metali na dz. nr 159/72 i 159/73 obr. Mirosławice" przez RDOŚ 2021-09-14 15:19:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek SKSM - (artykuł stracił ważność) 2021-09-24 08:38:18
informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla Nicromrtal S.A. 2021-10-08 08:00:45
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla Gminy Sobótka pozwolenia wodnoprawnego oraz wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego nr 192/2019 2021-10-20 14:42:16
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. " uporządkowaniu gospodarki wodnej gminy Sobótka. Gminna sieć wodociągowa - Sobótka"dla Gminy Sobótka 2021-10-22 10:28:06
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zakończenia postępowania dwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 sierpnia 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. " Budowa drogi S8 na odcinku Kłodzko - Wrocław Magnice odcinek realizacyjny III Łagiewniki - Wrocław Magnice w wariancie WPR1 2021-11-18 14:18:25
Obwieszczenie do wyznaczeniu nowego terminu sprawy - uzgodnienie warunków realizacji przesięwzięciapn. " Rozbudowie zakładu przetwarzania metali na dz. nr 159/72 i 159/73 obr. Mirosławice" przez RDOŚ 2021-11-19 11:50:05
Obwieszczenie do wyznaczeniu nowego terminu sprawy - uzgodnienie warunków realizacji przesięwzięciapn. " Rozbudowie zakładu przetwarzania metali na dz. nr 159/72 i 159/73 obr. Mirosławice" przez RDOŚ 2021-11-30 10:01:32
obwieszczenie w sprawie wydania dla spółki: PHU Romański Sebastian, Wierzbicki Jacek S. C. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód 2021-12-02 13:59:40
Zawiadomienie - obwieszczenie stron postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " budowie instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych" na terenie dz. nr 11 AM 11 obr. Sobótka, gmina Sobótka 2021-12-21 09:51:49

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Kończyło

Data wytworzenia:
12 lis 2009

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
12 lis 2009, godz. 11:34

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
12 lis 2009, godz. 11:34