Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Kredyt długoterminowy


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr V/90/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gmine Sobótka kredytu długoterminowego w kwocie 1.885.000,-zł zaciąganego w transzach: 1.220.000,-zł w 2023 r. i 665.000,-zł w 2024 r., na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: "Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim", "Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Sobótka" oraz "Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim" 2023-12-07 09:45:14
Bilans z wykonania budżetu Gminy Sobótka sporzadzony na dzień 31 grudnia 2022 roku 2023-11-10 12:37:26
Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń według stanu na koniec IV kwartału 2022 roku oraz według stanu na koniec III kwartału 2023 roku 2023-11-10 12:34:32
Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec kwartału 2022 roku oraz według stanu na koniec III kwartału 2023 roku 2023-11-10 12:25:40
Rb-28S o wydatkach Gminy Sobótka za 2022 rok oraz za okres od poczatku roku do 30 września 2023 roku 2023-11-10 12:14:58
Rb-27S o dochodach Gminy Sobótka za 2022 rok oraz za okres od początku roku do 30 września 2023 roku 2023-11-10 12:04:31
Rb-NDS o nadwyżce/deficycie Gminy Sobótka za 2022 rok i za pierwsze III kwartały 2023 roku 2023-11-10 11:59:36
Uchwała Nr LXVI/539/23 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 maja 2023 roku w zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok 2023-11-10 11:53:20
Uchwała Nr LXVI/538/23 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023 - 2035 2023-11-10 11:50:48
Uchwała Nr LIX/495/22 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2023 rok 2023-11-10 11:48:34
Uchwała Nr LIX/494/22 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023 - 2035 2023-11-10 11:46:24
Uchwała Nr LXVII/543/23 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 2023-11-10 11:43:29
Uchwała Nr LXVII/542/23 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2023-11-10 11:40:34
Uchwała Nr V/52/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2022 rok 2023-11-10 11:36:47
Uchwała Nr V/70/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sobótce o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka za 2022 rok 2023-11-10 11:32:38
Zarządzenie Nr 76.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Spobótka z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2022 rok 2023-11-10 11:30:53
Uchwała nr V/26/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Sobótce nr LXI/494/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka oraz LIX/495/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2023 rok 2023-11-10 11:23:39
Uchwała Nr V/108/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Sobótka na lata 2023-2035 przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2023 2023-11-10 11:20:31
Uchwała Nr V/25/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Sobótce nr LIX/495/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2023 rok 2023-11-10 11:17:14
Uchwała Nr V/107/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Sobótka przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok 2023-11-10 11:13:50
Uchwała Nr V/106/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sobótka na 2023 rok 2023-11-10 11:10:32

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Sączawa

Data wytworzenia:
10 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Magdalena Sączawa

Data publikacji:
10 lis 2023, godz. 11:02

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Sączawa

Data aktualizacji:
07 gru 2023, godz. 09:31