Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tytuł Data publikacji
Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach
Termin składania ofert: 2024-07-22 10:00
2024-07-04 12:17:13
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025
Minął termin składania ofert
2024-06-19 11:48:41
Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury-trzecie postępowanie
Minął termin składania ofert
2024-06-12 13:17:36
Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury-drugie postępowanie
Minął termin składania ofert
2024-05-08 12:28:43
pn. „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach”
Minął termin składania ofert
2024-04-26 12:01:12
Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury
Minął termin składania ofert
2024-03-26 13:32:52
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sobótka
Minął termin składania ofert
2024-02-14 14:05:17
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sobótka.
Minął termin składania ofert
2024-01-24 11:55:57
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Sobótka i jej jednostek organizacyjnych w 2024 roku
Minął termin składania ofert
2024-01-12 09:38:06
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w 2024 roku
Minął termin składania ofert
2024-01-10 10:26:14
Świadczenie usług przewozowych w zakresie gminnego transportu publicznego na terenie Gminy Sobótka od 1 stycznia do 31 grudnia 2024
Minął termin składania ofert
2023-12-13 13:02:29
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w 2024 roku
Minął termin składania ofert
2023-12-12 13:39:01
"Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Garncarsko oraz Stary Zamek” – drugie postępowanie
Minął termin składania ofert
2023-12-07 11:32:32
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego przeznaczonego na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych
Minął termin składania ofert
2023-12-04 09:01:44
Pierwsze wyposażenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie Sobóckim
Minął termin składania ofert
2023-11-23 07:29:25
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budowa kanałów teletechnicznych”.
Minął termin składania ofert
2023-11-10 10:47:58
Realizacja kompleksowego nadzoru inwestorskiego na dwóch zadaniach inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg gminnych
Minął termin składania ofert
2023-11-03 11:49:43
Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury
Minął termin składania ofert
2023-10-11 12:08:27
Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki”- trzecie postępowanie
Minął termin składania ofert
2023-10-04 13:50:32
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Garncarsko oraz Stary Zamek.
Minął termin składania ofert
2023-10-03 11:27:37
Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki”- drugie postępowanie
Minął termin składania ofert
2023-09-06 10:14:04
Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki
Minął termin składania ofert
2023-07-21 09:39:42
Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych
Minął termin składania ofert
2023-06-29 12:45:00
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025-drugie postępowanie
Minął termin składania ofert
2023-06-27 09:16:58
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024
Minął termin składania ofert
2023-06-07 15:12:05
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025
Minął termin składania ofert
2023-05-22 11:22:12
Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim- drugie postępowanie
Minął termin składania ofert
2023-04-26 12:04:29
Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim
Minął termin składania ofert
2023-03-31 09:23:01
Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka- drugie postępowanie
Minął termin składania ofert
2023-03-07 17:28:23
Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka
Minął termin składania ofert
2023-02-08 13:50:20
Księginice Małe: budowa remizy OSP (RFIL)
Minął termin składania ofert
2023-01-19 17:24:30
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w 2023 roku
Minął termin składania ofert
2023-01-12 10:22:13
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Sobótka i jej jednostek organizacyjnych w 2023 roku
Minął termin składania ofert
2022-12-29 12:20:26
Świadczenie usług przewozowych w zakresie gminnego transportu publicznego na terenie Gminy Sobótka od 1 stycznia do 31 grudnia 2023
Minął termin składania ofert
2022-12-19 14:26:43
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.700.000,00 zł
Minął termin składania ofert
2022-12-01 13:07:47
Księginice Małe: budowa remizy OSP (RFIL)
Minął termin składania ofert
2022-11-22 11:05:09
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu Cyfrowa Gmina-drugie postępowanie
Minął termin składania ofert
2022-11-08 10:58:08
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu Cyfrowa Gmina
Minął termin składania ofert
2022-10-25 14:07:31
Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce w Ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-drugie postępowanie
Minął termin składania ofert
2022-08-12 11:49:19
Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1994 D oraz nr 2075 D na terenie Gminy Sobótka w ramach Programu Bezpieczna Droga
Minął termin składania ofert
2022-08-09 13:30:32
Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej
Minął termin składania ofert
2022-07-29 09:31:54
Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
Minął termin składania ofert
2022-07-25 10:37:24
"Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Warszawskiej w Sobótce"
Minął termin składania ofert
2022-07-12 09:11:17
Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Sobótka oraz jednostek organizacyjnych Gminy
Minął termin składania ofert
2022-06-09 10:11:58
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami gminy Sobótka - w roku szkolnym 2022/2023”
Minął termin składania ofert
2022-05-23 12:48:45
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka w roku szkolnym 2022/2023”
Minął termin składania ofert
2022-05-16 11:34:07
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR- II postępowanie ”
Minął termin składania ofert
2022-04-28 12:09:44
"Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”
Minął termin składania ofert
2022-04-19 12:30:00
Świadczenie usług przewozowych w zakresie gminnego transportu publicznego na terenie Gminy Sobótka od 1 marca do 31 grudnia 2022
Minął termin składania ofert
2022-02-04 08:49:26
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)
Minął termin składania ofert
2022-01-18 12:10:24
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)
Minął termin składania ofert
2021-12-22 13:32:17
?Wymiana piecy gazowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sobótce? - drugie postępowanie
Minął termin składania ofert
2021-11-05 09:22:48
Wymiana piecy gazowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sobótce
Minął termin składania ofert
2021-10-22 13:07:50
Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce
Minął termin składania ofert
2021-10-19 09:24:17
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim
Minął termin składania ofert
2021-08-20 13:13:14
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka w roku szkolnym 2021/2022
Minął termin składania ofert
2021-08-16 15:00:56
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami gminy Sobótka - w Świdnicy, Wierzbicach, Kątach Wrocławskich i we Wrocławiu w roku szkolnym 2021/2022-zad. 3 i 4 ? II postępowanie
Minął termin składania ofert
2021-08-03 12:45:09
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka ? budowa skateparku w Sobótce
Minął termin składania ofert
2021-07-05 14:31:13
Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim
Minął termin składania ofert
2021-07-02 11:35:42
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami gminy Sobótka - w Świdnicy, Wierzbicach, Kątach Wrocławskich i we Wrocławiu w roku szkolnym 2021/2022
Minął termin składania ofert
2021-06-29 13:50:27
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Będkowice, Kryształowice, Nasławice, Przemiłów, Siedlakowice i Sulistrowice
Minął termin składania ofert
2021-05-19 16:56:55
Świadczenie usług przewozowych w zakresie gminnego transportu publicznego na terenie Gminy Sobótka w 2021 roku
Minął termin składania ofert
2021-02-19 11:40:47