Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tytuł Data publikacji
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim.
Minął termin składania ofert
2024-02-02 12:44:43
Konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie Sobótka w 2024 r
Minął termin składania ofert
2024-01-08 12:15:38
Konserwacji oświetlenia ulicznego w Gminie Sobótka w roku 2023.
Minął termin składania ofert
2022-12-20 10:09:41
Świadczenie usług przewozowych w zakresie gminnego transportu publicznego na terenie Gminy Sobótka w 2022 roku w miesiącu styczeń.
Minął termin składania ofert
2022-01-19 12:22:30
Świadczenie usług publicznych w modelu in house ? zabezpieczenie potrzeb mieszkańców
Minął termin składania ofert
2021-07-16 13:04:40
Konserwacji oświetlenia ulicznego w Gminie Sobótka w roku 2021
Minął termin składania ofert
2021-05-07 11:18:51
Zakup i dostawa sprzętu ratowniczego w ramach zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Sobótka poprzez doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt do ratowania życia i zdrowia ? z wolnej ręki
Minął termin składania ofert
2020-12-17 12:57:36
Przebudowa drogi powiatowej nr 2028D polegająca na budowie chodnika w Rogowie Sobóckim
Minął termin składania ofert
2020-11-05 10:41:00
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce ( 0,000- 0,240 km)- zamówienie z wolnej ręki
Minął termin składania ofert
2018-11-14 12:53:18
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemiłowie (0,000 0,370 km)-zamówienie z wolnej ręki
Minął termin składania ofert
2017-11-21 15:32:10
Wzmocnienie skarpy wzdłuż granicy działki drogowej 449/2 a działką 268/5 w Strzegomianach, gmina Sobótka"- zamówienie z wolnej ręki
Minął termin składania ofert
2017-11-21 14:02:37
Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka ,ul. Adama Mickiewicza - zamówienie z wolnej ręki
Minął termin składania ofert
2017-10-31 15:06:25
Powierzenie zadań własnych gminy Sobótka w postaci usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.
Minął termin składania ofert
2017-07-14 13:35:19
Rozbudowa budynku C Szkoły Podstawowej nr 1w Sobótce, przy ul.Świdnickiej 20
Minął termin składania ofert
2014-07-18 13:25:15
Remont zapory na zbiorniku wodnym w Sulistrowicach.
Minął termin składania ofert
2013-08-29 10:41:39
Przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce, przy ul. Chopina 25
Minął termin składania ofert
2013-08-09 11:04:37
Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka
Minął termin składania ofert
2012-12-31 07:55:10
?Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach projektu Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat- cześci: 1, 3, 7?
Minął termin składania ofert
2012-10-25 13:44:11
Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, o masie wagowej do 50 gram w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce na lata 2012-2016
Minął termin składania ofert
2012-05-11 13:44:21
Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn.: Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowości Sulistrowiczki - etap II (ul. Słupicka)
Minął termin składania ofert
2012-03-26 13:40:22
Odkomarzanie terenów popowodziowych Gminy Sobótka w trybie zamówienia z wolnej ręki
Minął termin składania ofert
2010-07-30 11:50:49
Pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistowiczki oraz wodociągu Księginice - Sulistowice
Minął termin składania ofert
2010-02-01 08:16:17
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce. Kontrakt nr PL 0134/E1/2.1.5/014/07 - Roboty dodatkowe
Minął termin składania ofert
2009-12-16 11:57:25
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce. Kontrakt nr PL 0134/E1/2.1.5/014/07 - Roboty uzupełniające
Minął termin składania ofert
2009-12-16 11:39:00