Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 96/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 13.06.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech.

ZARZĄDZENIE Nr 96/2024

 

                           Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 13.06.2024 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004 r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

 

§1. Przeznacza się do dzierżawy z zasobu gminy Sobótka nieruchomości wymienione
w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Niniejsze zarządzenie wraz załącznikiem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                            

 

           Załącznik do Zarządzenia 96/2024

                                                                                           Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

                                                                                                            z dnia 13.06.2024 r.

 

WYKAZ

 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3:

 

 

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część dz. nr 1424/1, obręb Sobótka, o pow. 0,0148 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe - B; KW WR1K/00166634/4; MPZP – tereny usług –C-U4. Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany pod reklamę. Powierzchnia dzierżawy 2,00 m2. Stawka czynszu dzierżawnego – 238,00 zł/m²/rok (netto) + 23% podatku VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 3/16, obręb Sulistrowiczki, o pow. 0,0080 ha, oznaczenie klasoużytku w ewidencji gruntów jako tereny komunikacyjne drogi – dr; KW WR1K/00095341/4; MPZP – teren zabudowy letniskowej –MNL7. Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako działka przylegająca do działek letniskowych (z ogrodami). Wysokość czynszu dzierżawnego – 4,00zł/m2/rok + 23% VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 3/18, obręb Sulistrowiczki, o pow. 0,0111 ha, oznaczenie klasoużytku w ewidencji gruntów jako tereny komunikacyjne drogi – dr; KW WR1K/00095341/4; MPZP – teren zabudowy letniskowej –MNL7. Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako działka przylegająca do działek letniskowych (z ogrodami). Wysokość czynszu dzierżawnego – 4,00zł/m2/rok + 23% VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

                                                                            

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, telefon (071) 3351234. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni. 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Lejza

Data wytworzenia:
14 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Lejza

Data publikacji:
14 cze 2024, godz. 09:40

Osoba aktualizująca informacje

Zuzanna Lejza

Data aktualizacji:
14 cze 2024, godz. 09:40