Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 64/2023 nieruchomości przeznaczone do dzierżawy do lat trzech

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 64/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004 r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy gminne nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                       

 

          Załącznik do Zarządzenia Nr 64 /2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
z dnia 20.03.2023 r.

                                                                                                               

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech,

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3:

 1. Nieruchomość gruntowa  zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 2/1 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0922 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne - RIIIb; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 2. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/2 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1019 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne - RIIIb; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 3. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/3 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1019 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne - RIIIb; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 4. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/4 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1019 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne - RIIIb; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/5 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1019 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb, RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 6. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/6 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1019 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb, RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 7. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/7 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1019 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 8. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/8 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1528 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 9. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/9 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1527 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 10. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/10 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,3246 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb, RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 11. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/11 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1058 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 12. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/12 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1022 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 13. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/13 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1019 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 14. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/14 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1019 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 15. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/15 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1019 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 16. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/16 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1019 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb, RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 17. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/17 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1300 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 18. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/18 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1250 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 19. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/19 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1272 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 20. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/20 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1273 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 21. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/21 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0978 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 22. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/22 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0978 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 23. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/23 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0471 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 24. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/24 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0902 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 25. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/25 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0952 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 26. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/26 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0353 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb, RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 27. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/27 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1112 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb, RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 28. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/28 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1050 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 29. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/29 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0345 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 30. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/30 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1108 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 31. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/31 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0977 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 32. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/32 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0310 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 33. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/33 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0943 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 34. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/34 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1139 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 35. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/35 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1322 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 36. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/36 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1217 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 37. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/37 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0905 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 38. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/38 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0911 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb, RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 39. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/39 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0970 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 40. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/40 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0948 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 41. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/41 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0963 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 42. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/42 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1096 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 43. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/43 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1199 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 44. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/44 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 1,5603 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb, RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 45. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/45 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,2001 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb, RIVa; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni. 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Lejza

Data wytworzenia:
22 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Lejza

Data publikacji:
22 mar 2023, godz. 15:48

Osoba aktualizująca informacje

Zuzanna Lejza

Data aktualizacji:
22 mar 2023, godz. 15:53