Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 60/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 09 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w najem.

ZARZĄDZENIE NR 60/2024

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

z dnia 09 kwietnia 2024 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w najem

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Sobótka oraz Zarządzenia Nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych będących własnością Gminy Sobótka,

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

 

 

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem nieruchomość z zasobu Gminy Sobótka, wymienioną w wykazie, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do informacji publicznej na okres 21 dni.

 

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 60/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia  09 kwietnia 2024 r.

 

 

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), poddaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będącej własności Gminy Sobótka, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat:

 

  1. Lokal użytkowy nr I o powierzchni 37,82m², położony w budynku wielolokalowym w Sobótce przy ul. Tadeusza Kościuszki 7-9, usytuowany na działce nr 1189 o pow. 0,0402 ha, obręb Sobótka; KW nr WR1K/00094747/3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowej działki A-MW8 –teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną oraz elektryczną. Lokal położony na parterze budynku z odrębnym wejściem. Przeznaczony na prowadzenie działalności statutowej i biura Stowarzyszenia „Ślężanie- Lokalna Grupa Działania”. Wysokość opłat – 13,48 zł/m²/miesiąc + podatek VAT w wys. 23%. Termin wnoszenia opłat według umowy.

 

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, telefon 71 335 12 34. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, stronie internetowej Gminy Sobótka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Lejza

Data wytworzenia:
10 kwi 2024

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Lejza

Data publikacji:
10 kwi 2024, godz. 12:41

Osoba aktualizująca informacje

Zuzanna Lejza

Data aktualizacji:
10 kwi 2024, godz. 12:41