Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 60/2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 60/2023

  Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 16.03.2023r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004 r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy gminne nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                          

 

                              .                  

Załącznik do Zarządzenia Nr 60/2023

                                                                                           Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

                                                                                                           z dnia 16.03.2023 r.

        

                                                                                                                   WYKAZ

 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech,

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3:

 

  1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 5/144 AM-1, obręb Sulistrowiczki, o pow. 318 m² oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako pastwiska trwałe PsIV, łąki trwałe – ŁIV, drogi - dr; KW WR1K/00273604/8; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako działka przylegająca do działki letniskowej (z ogrodami). Stawka czynszu dzierżawnego – 4,00 zł/m² /rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
  2. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 805/3 AM-1, obręb Sulistrowice, o pow. 91 m² oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako drogi - dr; KW WR1K/00096507/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako działka przylegająca do działki letniskowej (z ogrodami). Stawka czynszu dzierżawnego – 4,00 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni. 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Lejza

Data wytworzenia:
17 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Lejza

Data publikacji:
17 mar 2023, godz. 10:02

Osoba aktualizująca informacje

Zuzanna Lejza

Data aktualizacji:
17 mar 2023, godz. 10:05