Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 55/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 27.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech.

ZARZĄDZENIE Nr 55/2024

                           Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia  27.03.2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004 r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

 

§1. Przeznacza się do dzierżawy z zasobu gminy Sobótka nieruchomości wymienione
w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Niniejsze zarządzenie wraz załącznikiem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

§3.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                            

           Załącznik do Zarządzenia 55/2024

                                                                                           Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

                                                                                                            z dnia 27.03.2024 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3:

 

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 789, obręb Sobótka, o pow. 0,0500 ha, oznaczenie klasoużytku w ewidencji gruntów jako tereny komunikacyjne inne  - Ti; KW WR1K/00373677/1; MPZP – Teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności z zabudową usługową A-MN/U2. Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze. Wysokość czynszu dzierżawnego – 0,30zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 730, obręb Górka, o pow. 0,0120 ha, oznaczenie klasoużytku w ewidencji gruntów jako lasy –LsIV, wody śródlądowe stojące - Ws; KW WR1K/00094639/3; MPZP – teren zieleni parkowej – F-ZP3, teren zieleni parkowej – F-ZP4, teren wód powierzchniowych – F-WS4, las lub zadrzewienia – F-ZL2, teren ciągów pieszo-jezdnych –F-KP14, teren dróg wewnętrznych – F-KDW30. Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze. Wysokość czynszu dzierżawnego – 0,30zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 221, obręb Górka, o pow. 0,0100 ha, oznaczenie klasoużytku w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb, RIVa, RIVb; KW WR1K/00101362/3; MPZP – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności –F-MN13. Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze. Wysokość czynszu dzierżawnego – 0,30zł/m2/rok Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, telefon (071) 3351234. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni. 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Lejza

Data wytworzenia:
28 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Lejza

Data publikacji:
28 mar 2024, godz. 12:43

Osoba aktualizująca informacje

Zuzanna Lejza

Data aktualizacji:
28 mar 2024, godz. 12:43