Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 31/2023 nieruchomości przeznaczone do dzierżawy do lat trzech

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 31/2023

        Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 31.01.2023r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy gminne nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz załącznikiem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                          

 

          Załącznik do Zarządzenia Nr  31/2023

                                                                                           Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

                                                                                                            z dnia 31.01.2023 r.

 

WYKAZ

 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech,

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3:

 

 1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część dz. nr 433/6 AM-14, obręb Księginice Małe, o pow. 0,0100 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako droga -dr; KW WR1K/00282448/2; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako działka przylegająca do działki letniskowej
  (z ogrodami). Wysokość czynszu dzierżawnego – 4,00 zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 2. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część dz. nr 252/2 AM-1, obręb Rogów Sobócki, o pow. 0,5500 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako nieużytki –N, grunty orne – RIIIb, IVa, V; KW WR1K/00254564/6; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy rolne. Wysokość czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 3. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część dz. nr 12/8 AM-6, obręb Sobótka, o pow. 0,0703 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb; KW WR1K/00240243/9; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze. Wysokość czynszu dzierżawnego –0,30 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 4. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część dz. nr 9 AM-31, obręb Sobótka, o pow. 3,4400 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne –R V, pastwiska – III, IV, V, grunty zakrzewione i zadrzewione – IV, V; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako pasieki. Wysokość czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 5. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część dz. nr 2/9 AM-12, obręb Sobótka, o pow. 0,0550 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny komunikacyjne - Ti; KW WR1K/00373677/1; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze. Wysokość czynszu dzierżawnego – 0,30 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 6. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 30/8 AM-3, obręb Górka, o pow. 0,0101 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako droga -dr; KW WR1K/00240239/8; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako działka przylegająca do działki mieszkaniowej
  (z ogrodami) Wysokość czynszu dzierżawnego – 2,60 zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 7. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część dz. nr 201/14 AM-1, obręb Sulistrowice, o pow. 0,0100 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako pastwiska –Ps, las - Ls; KW WR1K/00136677/8; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako usługi gastronomiczne. Wysokość czynszu dzierżawnego – 20,00 zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni. 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZARZĄDZENIE NR 31 2023r. z dnia 31.01.2023r. dzierżawa do lat 3 (DOC, 47.50Kb) 2023-02-02 09:32:33 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Lejza

Data wytworzenia:
02 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Lejza

Data publikacji:
02 lut 2023, godz. 09:32

Osoba aktualizująca informacje

Zuzanna Lejza

Data aktualizacji:
02 lut 2023, godz. 09:32