Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 221/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 16.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech.

ZARZĄDZENIE   Nr 221/2023

 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia  16.11.2023r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech,

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004 r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Sobótka, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz załącznikiem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                            

           Załącznik do Zarządzenia 221/2023

                                                                                   Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka 

                                                                                                z dnia 16.11.2023 r.           

                                                                                                           

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3:

 

 

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 227 (nr dz. archiwalny 11/12 AM-3, o. Sobótka), obręb Sobótka, o pow. 0,6574 ha, oznaczenie klaso-użytku w ewidencji gruntów jako: grunty orne- RIIIB, RIVa, KW WR1K/00094996/3; MPZP - tereny zabudowy przemysłowej – D-P3. Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany zostaje na role. Wysokość czynszu dzierżawnego – 800,00/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 1913 (nr dz. archiwalny 14/4 AM-19, o. Sobótka), obręb Sobótka, o pow. 1,7511 ha, oznaczenie klaso-użytku w ewidencji gruntów jako: grunty orne- RIVa, RV, RVI; KW WR1K/00094986/0 MPZP - tereny zabudowy przemysłowej – D-P3. Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany zostaje na role. Wysokość czynszu dzierżawnego – 800,00/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 1911 (nr dz. archiwalny 14/1 AM-19, o. Sobótka), obręb Sobótka, o pow. 1,4892 ha, oznaczenie klaso-użytku w ewidencji gruntów jako: grunty orne- RIVa, RV, KW WR1K/00094986/0; MPZP - tereny zabudowy przemysłowej – D-P3. Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany zostaje na role. Wysokość czynszu dzierżawnego – 800,00/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 73/2 AM-1, obręb Olbrachtowice, o pow. 0,1220 ha, oznaczenie klaso-użytku w ewidencji gruntów jako: grunty orne- RII, KW WR1K/00128210/8; MPZP - tereny zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej niskiej intensywności – RM/MN3. Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany zostaje na role. Wysokość czynszu dzierżawnego – 800,00/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 73/3 AM-1, obręb Olbrachtowice, o pow. 0,1238 ha, oznaczenie klaso-użytku w ewidencji gruntów jako: grunty orne- RII, KW WR1K/00128210/8; MPZP - tereny zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej niskiej intensywności – RM/MN3; teren dróg wewnętrznych – KDW6. Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany zostaje na role. Wysokość czynszu dzierżawnego – 800,00/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 73/4 AM-1, obręb Olbrachtowice, o pow. 0,1654 ha, oznaczenie klaso-użytku w ewidencji gruntów jako: grunty orne- RII, KW WR1K/00128210/8; MPZP - tereny zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej niskiej intensywności – RM/MN3; teren dróg wewnętrznych – KDW6. Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany zostaje na role. Wysokość czynszu dzierżawnego – 800,00/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, telefon (071) 3351234 Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni. 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Lejza

Data wytworzenia:
20 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Lejza

Data publikacji:
20 lis 2023, godz. 13:20

Osoba aktualizująca informacje

Zuzanna Lejza

Data aktualizacji:
20 lis 2023, godz. 13:20