Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 181/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 20.09.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 181/2023

                           Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 20.09.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004 r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy gminne nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                          

 

                                                                               Załącznik do Zarządzenia Nr 181/2023

                                                                                   Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka  

                                                                                                         z dnia 20.09.2023 r.                                                                                                    

                                                                                                           

WYKAZ

 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3:

 

 1. Nieruchomość gruntowa  zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 2/1 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0922 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne - RIIIb; MPZP – C-MN29 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 2. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/2 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1019 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne - RIIIb; MPZP – C-MN29 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/3 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1019 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne - RIIIb; MPZP – C-MN29 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/4 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1019 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne - RIIIb; MPZP – C-MN29 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/5 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1019 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb, RIVa; MPZP – C-MN29 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 6. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/6 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1019 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb, RIVa; MPZP – C-MN29 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 7. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/7 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1019 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN29 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 8. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/8 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1528 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN29 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 9. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/9 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1527 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN29 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 10. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/10 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,3246 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb, RIVa; MPZP – C-KDW20 – teren dróg wewnętrznych; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 11. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/11 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1058 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN32 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 12. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/12 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1022 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb; MPZP – C-MN29 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 13. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/13 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1019 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb; MPZP – C-MN29 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 14. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/14 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1019 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb; MPZP – C-MN29 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 15. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/15 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1019 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb; MPZP – C-MN29 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 16. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/16 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1019 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb, RIVa; MPZP – C-MN29 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 17. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/17 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1300 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN29 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 18. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/18 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1250 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN29 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 19. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/19 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1272 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN29 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 20. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/20 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1273 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN29 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 21. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/21 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0978 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN32 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 22. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/22 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0978 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN32 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 23. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/23 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0471 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-KDW21 – teren dróg wewnętrznych;  KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 24. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/24 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0902 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb; MPZP – C-MN32 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 25. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/25 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0952 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb; MPZP – C-MN32 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 26. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/26 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0353 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb, RIVa; MPZP – C-MN32 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 27. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/27 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1112 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb, RIVa; MPZP – C-MN32 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 28. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/28 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1050 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN32 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy
 29. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/29 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0345 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN32 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 30. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/30 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1108 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN32 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 31. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/31 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0977 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN32 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 32. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/32 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0310 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN32 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 33. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/33 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0943 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN32 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 34. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/34 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1139 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN32 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 35. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/35 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1322 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN32 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 36. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/36 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1217 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN32 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 37. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/37 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0905 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb; MPZP – C-MN32 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 38. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/38 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0911 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb, RIVa; MPZP – C-MN32 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 39. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/39 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0970 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN32 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 40. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/40 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0948 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN32 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 41. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/41 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,0963 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN32 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 42. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/42 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1096 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN32 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 43. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/43 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,1199 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIVa; MPZP – C-MN32 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 44. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/44 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 1,5603 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb, RIVa; MPZP – C-ZP7 – teren zieleni parkowej; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 45. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 2/45 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 0,2001 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIb, RIVa; MPZP – H-KDZ6 – teren dróg publicznych – droga zbiorcza; KW WR1K/00123759/3; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako rola. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego
  – 800,00 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, telefon (071) 3351234.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,
ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Lejza

Data wytworzenia:
21 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Lejza

Data publikacji:
21 wrz 2023, godz. 10:19

Osoba aktualizująca informacje

Zuzanna Lejza

Data aktualizacji:
21 wrz 2023, godz. 10:22