Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 12/2023 nieruchomości przeznaczone do dzierżawy do lat trzech

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 12/2023

     Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 23.01.2023r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXV/211/2004 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 01 grudnia 2004r., w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka,

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Sobótka, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz załącznikiem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                   Załącznik do Zarządzenia Nr  12 /2023
                                                                                                 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
                                                                                                                       z dnia 23.01.2023 r.


WYKAZ
 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech, 


Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2021r. poz. 1899. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3:


1.Nieruchomość gruntowa  zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część dz. nr 30/1 AM-14, obręb Sobótka, o pow. 28,00m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe – B; KW WR1K/00133563/5 Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany na teren pod garaż. Wysokość czynszu dzierżawnego – 5,00 zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
2.Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 5/144 AM-1, obręb Sulistrowiczki, o pow. 693,26m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako pastwiska trwałe – PsIV, łąki trwałe – ŁIV, drogi - dr, KW WR1K/00273604/8; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Wysokość czynszu dzierżawnego – według umowy. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
3.Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako część działki nr 6/97 AM-1, obręb Sulistrowiczki, o pow. 547,00m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów jako pastwiska trwałe – PsIV, tereny zabudowane -Bi, drogi - dr, KW WR1K/00273604/8; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Wysokość czynszu dzierżawnego – według umowy. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
4.Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 24 AM-12, obręb Strzeblów, o pow. 1097,00m², oznaczenie klasy gruntów 
w ewidencji gruntów jako pastwiska trwałe -PsIII; KW WR1K/00163035/4; Przeznaczenie – przedmiot dzierżawy przekazany jako uprawy ogrodnicze. Wysokość czynszu dzierżawnego – 0,30 zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, telefon (071) 3351234
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.  
 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Lejza

Data wytworzenia:
24 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Lejza

Data publikacji:
24 sty 2023, godz. 15:09

Osoba aktualizująca informacje

Izabela Gaworska

Data aktualizacji:
25 sty 2023, godz. 07:52