Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej Kadencji 2018-2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr LXVI/540/23 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu gotówkowego 2023-06-02 11:46:11
Uchwała Nr LXVI/539/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok 2023-06-02 11:45:07
Uchwała Nr LXVI/538/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 2023-06-02 11:44:15
Uchwała Nr LXV/537/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza MiG Sobótka. 2023-05-11 15:09:17
Uchwała Nr LXV/536/23 zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia przez Burmistrza MiG Sobótka zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 1994D w miejscowości Sobótka w zakresie pełnienia funkcji inwestora. 2023-05-11 15:08:19
Uchwała Nr LXV/535/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp miasta Sobótka dla obrębu Strzeblów oraz części obrębu Sobótka. 2023-05-11 15:07:26
Uchwała Nr LXV/534/23 w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla mieszkańców MiG Sobótka 2023-05-11 15:06:18
Uchwała Nr LXV/533/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok 2023-05-11 15:05:10
Uchwała Nr LXV/532/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 2023-05-11 14:53:50
Uchwała Nr LXIV/531/23 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Przemiłowa w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka na wieś. 2023-04-06 07:58:50
Uchwała Nr LXIV/530/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP w roku 2023” 2023-04-06 07:57:41
Uchwała Nr LXIV/529/23 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olbrachtowice 2023-04-06 07:56:36
Uchwała Nr LXIV/528/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok 2023-04-06 07:55:19
Uchwała Nr LXIV/527/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 2023-04-06 07:54:11
Uchwała Nr LXIII/526/23 w sprawie przekazania wniosku z dnia 17.02.2023 r. według właściwości. 2023-03-17 09:17:58
Uchwała Nr LXIII/525/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok 2023-03-17 09:16:44
Uchwała Nr LXII/524/23 w sprawie ustalenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa 2023-03-01 11:15:29
Uchwała Nr LXII/523/23 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka, do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych 2023-03-01 11:14:14
Uchwała Nr LXII/522/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp gminy Sobótka dla obrębu Kunów 2023-03-01 11:13:01
Uchwała Nr LXII/521/23 w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2023 2023-03-01 11:11:49
Uchwała Nr LXII/520/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok 2023-03-01 11:08:47
Uchwała Nr LXII/519/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 2023-03-01 11:07:59
Uchwała Nr LXI/518/23 w sprawie upoważnienia Burmistrza MiG Sobótka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sobótka w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2023-02-06 14:24:29
Uchwała Nr LXI/517/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 2023-02-06 14:22:16
Uchwała Nr LXI/516/23 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Przemiłowa w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka na wieś. 2023-02-06 14:21:15
Uchwała Nr LXI/515/23 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka 2023-02-06 14:20:16
Uchwała Nr LXI/514/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w Sobótce w rejonie ulicy Świdnickiej 2023-02-06 14:19:22
Uchwała Nr XLI/513/23 w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego 2023-02-06 14:18:06
Uchwała Nr LXI/512/23 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Będkowice 2023-02-06 14:16:52
Uchwała Nr LXI/511/23 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nasławice. 2023-02-06 14:15:54
Uchwała LXI/510/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok 2023-02-06 14:14:49
Uchwała Nr LXI/509/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 2023-02-06 14:13:51
Uchwała Nr LX/508/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 rok 2023-01-05 10:02:43
Uchwała Nr LX/507/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 2023-01-05 10:02:01
Uchwała Nr LIX/506/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza MiG Sobótka 2023-01-04 09:19:02
Uchwała Nr LIX/505/22 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2023-01-04 09:17:46
Uchwała Nr LIX/504/22 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka. 2023-01-04 09:16:00
Uchwała Nr LIX/503/22 w sprawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim w ramach rozwoju kolejowego publicznego transportu zbiorowego. 2023-01-04 09:13:49
Uchwała Nr LIX/502/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2023 2023-01-04 09:12:26
Uchwała Nr LIX/501/22 w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Olbrachtowice do kategorii dróg gminnych. 2023-01-04 09:11:11
Uchwała Nr LIX/500/22 w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Kryształowice do kategorii dróg gminnych. 2023-01-04 09:09:56
Uchwała Nr LIX/499/22 w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Stary Zamek do kategorii dróg gminnych. 2023-01-04 09:08:46
Uchwała Nr LIX/498/22 w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Rogów Sobócki do kategorii dróg gminnych. 2023-01-04 09:07:35
Uchwała Nr LIX/497/22 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2023 roku. 2023-01-04 09:05:05
Uchwała Nr LIX/496/22 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku 2023-01-04 09:04:08
Uchwała Nr LIX/495/22 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2023 rok. 2023-01-04 09:01:39
Uchwała Nr LIX/494/22 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2023-2035 2023-01-04 09:00:51
Uchwała Nr LIX/493/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok 2023-01-04 08:59:58
Uchwała Nr LIX/492/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2023-01-04 08:59:12
Uchwała Nr LVIII/491/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok 2022-12-27 14:50:03
Uchwała Nr LVIII/490/22 w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Miejskiej w Sobótce 2022-12-27 14:49:20
Uchwała Nr LVII/489/22 zmieniająca uchwałę nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2022-12-19 09:16:39
Uchwała Nr LVII/488/22 zmieniająca uchwałę nr XIII/142/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2022-12-19 09:14:28
Uchwała Nr LVII/487/22 w sprawie przekazania skargi z dnia 13.11.2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. 2022-12-19 09:10:10
Uchwała Nr LVII/486/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-12-19 09:08:31
Uchwała Nr LVII/485/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-12-19 09:07:14
Uchwała Nr LVI/484/22 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sobótce nr XLVII/369/18 z dnia 19.07.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Sobótka 2022-12-05 13:57:46
Uchwała Nr LVI/483/22 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sobótka na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2022-12-05 13:55:55
Uchwała Nr LVI/482/22 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy 2022-12-05 13:53:23
Uchwała Nr LVI/481/22 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkolu, szkół i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 2022-12-05 13:51:59
Uchwała Nr LVI/480/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 2022-12-05 13:50:06
Uchwała Nr LVI/479/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-12-05 13:47:41
Uchwała Nr LVI/478/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-12-05 13:45:54
Uchwała Nr LV/477/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-11-10 09:36:32
Uchwała Nr LIV/476/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-11-08 08:36:16
Uchwała Nr LIV/475/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-11-08 08:34:06
Uchwała Nr LIII/474/22 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich, chat grillowych oraz zapleczy socjalnych placów zabaw w Gminie Sobótka. 2022-11-02 10:46:56
Uchwała Nr LIII/473/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy 2022-11-02 10:45:20
Uchwała Nr LIII/472/22 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 2022-11-02 10:43:56
Uchwała Nr LIII/471/22 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat 2022-11-02 10:41:58
Uchwała Nr LIII/470/22 w sprawie opłaty miejscowej 2022-11-02 10:40:31
Uchwała Nr LIII/469/22 w sprawie opłaty targowej 2022-11-02 10:39:16
Uchwała Nr LIII/468/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2022-11-02 10:37:55
Uchwała Nr LIII/467/22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka 2022-11-02 10:36:14
Uchwała Nr LIII/466/22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka 2022-11-02 10:34:42
Uchwała Nr LIII/465/22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka 2022-11-02 10:33:12
Uchwała Nr LIII/464/22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Księginice Małe 2022-11-02 10:31:49
Uchwała Nr LIII/463/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-11-02 10:30:34
Uchwała Nr LIII/462/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-11-02 10:29:28
Uchwała Nr LII/461/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-10-17 14:28:08
Uchwała Nr LII/460/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-10-17 14:25:02
Uchwała Nr LI/459/22 w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Sobótka. 2022-10-05 10:25:54
Uchwała Nr LI/458/22 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich, chat grillowych oraz zapleczy socjalnych placów zabaw w Gminie Sobótka. 2022-10-05 10:24:17
Uchwała Nr LI/457/22 w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Sulistrowice do kategorii dróg gminnych. 2022-10-05 10:21:48
Uchwała Nr LI/456/22 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Sobótka 2022-10-05 10:06:41
Uchwała Nr LI/455/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. 2022-10-05 10:04:49
Uchwała Nr LI/454/22 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Sobótka na lata 2022-2032” 2022-10-05 10:02:57
Uchwała Nr LI/453/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-10-05 10:00:36
Uchwała Nr LI/452/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-10-05 09:58:55
Uchwała Nr L/451/22 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2022-09-09 09:55:00
Uchwała Nr L/450/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-09-09 09:53:59
Uchwała Nr L/449/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-09-09 09:52:31
Uchwała Nr XLIX/448/22 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej 2022-08-09 09:48:34
Uchwała Nr XLIX/447/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-08-09 09:47:19
Uchwała Nr XLIX/446/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-08-09 09:46:02
Uchwała Nr XLVIII/445/22 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 2022-07-29 11:38:38
Uchwała Nr XLVII/444/22 w sprawie przejęcia przez Burmistrza MiG Sobótka od Powiatu Wrocławskiego zadań z zakresu bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Sobótka 2022-07-06 08:20:53
Uchwała Nr XLVII/443/22 w sprawie przejęcia przez Gminę Sobótka od Powiatu Wrocławskiego utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie miasta Sobótka 2022-07-06 08:19:31
Uchwała Nr XLVII/442/22 w sprawie przejęcia przez Burmistrza MiG Sobótka zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 2075D w miejscowości Świątniki w zakresie pełnienia funkcji inwestora 2022-07-06 08:17:52
Uchwała Nr XLVII/441/22 w sprawie przejęcia przez Burmistrza MiG Sobótka zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi powiatowej nr 1994D w miejscowości Sobótka w zakresie pełnienia funkcji inwestora 2022-07-06 08:15:58
Uchwała Nr XLVII/440/22 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Stary Zamek w gminie Sobótka 2022-07-06 08:14:15
Uchwała Nr XLVII/439/22 w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jej wdrożenia 2022-07-06 08:06:53
Uchwała Nr XLVII/438/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2022/2023 2022-07-06 07:51:00
Uchwała Nr XLVII/437/22 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2022 roku 2022-07-06 07:49:22
Uchwała Nr XLVII/436/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-07-06 07:47:55
Uchwała Nr XLVII/435/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-07-06 07:46:08
Uchwała Nr XLVII/434/22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. 2022-07-06 07:44:16
Uchwała Nr XLVII/433/22 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2022-07-06 07:42:41
Uchwała Nr XLVII/432/22 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza MiG Sobótka 2022-07-06 07:40:47
Uchwała Nr XLVI/431/22 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Ręków. 2022-06-03 09:21:51
Uchwała Nr XLVI/430/22 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowice. 2022-06-03 09:20:36
Uchwała Nr XLVI/429/22 w sprawie przekazania w roku 2022 środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rzecz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Sobótce w ramach Poprawy Bezpieczeństwa w Gminie Sobótka 2022-06-03 09:18:52
Uchwała Nr XLVI/428/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-06-03 09:16:48
Uchwała Nr XLVI/427/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-06-03 09:15:18
Uchwała Nr XLVI/426/22 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" 2022-06-03 09:13:48
Uchwała Nr XLV/425/22 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Kryształowice na lata 2022-2029. 2022-05-05 10:19:14
Uchwała Nr XLV/424/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, będących członkami Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Sobótka, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanych przez Gminę Sobótka, Państwową Straż Pożarną lub inny uprawniony podmiot 2022-05-05 10:18:23
Uchwała Nr XLV/423/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w Sobótce w rejonie Przełęczy Tąpadła. 2022-05-05 10:17:04
Uchwała Nr XLV/422/22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka. 2022-05-05 10:15:46
Uchwała Nr XLV/421/22 w sprawie ustalenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa 2022-05-05 10:13:16
Uchwała Nr XLV/420/22 w sprawie upoważnienia Burmistrza MiG Sobótka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sobótka w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2022-05-05 10:10:54
Uchwała Nr XLV/419/22 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu gotówkowego. 2022-05-05 10:09:49
Uchwała Nr XLV/418/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-05-05 10:08:34
Uchwała Nr XLV/417/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-05-05 10:06:18
Uchwała Nr XLIV/416/22 w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla mieszkańców Miasta i Gminy Sobótka 2022-04-04 08:50:56
Uchwała Nr XLIV/415/22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2022-2023 2022-04-04 08:49:37
Uchwała Nr XLIV/414/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w Sobótce w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego 2022-04-04 08:48:03
Uchwała Nr XLIV/413/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka 2022-04-04 08:46:27
Uchwała Nr XLIV/412/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-04-04 08:44:51
Uchwała Nr XLIV/411/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-04-04 08:43:21
Uchwała Nr XLIII/410/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwał w obliczu stanu kryzysowego 2022-03-03 10:32:49
Uchwała Nr XLIII/409/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność UMiG Sobótka oraz ZGKiM „Ślęża” 2022-03-03 10:31:35
Uchwała Nr XLIII/408/22 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym oraz regulaminu prowadzenia handlu 2022-03-03 10:30:12
Uchwała Nr XLIII/407/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/338/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2021/2022 2022-03-03 10:28:39
Uchwała Nr XLIII/406/22 w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka przy ulicy Armii Krajowej 2022-03-03 10:26:59
Uchwała Nr XLIII/405/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP” w roku 2022 2022-03-03 10:25:26
Uchwała Nr XLIII/404/22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka 2022-03-03 10:19:46
Uchwała Nr XLIII/403/22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogów Sobócki 2022-03-03 10:15:57
Uchwała Nr XLIII/402/22 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Sobótki" 2022-03-03 10:09:42
Uchwała Nr XLIII/401/22 w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2022 2022-03-03 10:05:42
Uchwała Nr XLIII/400/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-03-03 10:03:52
Uchwała Nr XLIII/399/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2022-03-03 10:00:00
Uchwała Nr XLII/398/22 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 2022-01-28 09:49:29
Uchwała Nr XLII/397/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeniesienia przystanku autobusowego w miejscowości Księginice Małe 2022-01-28 09:48:16
Uchwała Nr XLII/396/22 w sprawie powierzenia Burmistrzowi MiG Sobótka uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2022-01-28 09:46:57
Uchwała Nr XLII/395/22 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym oraz regulaminu prowadzenia handlu 2022-01-28 09:45:10
Uchwała Nr XLII/394/22 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sobótka na lata 2022-2032” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sobótka na lata 2022-2032”, w tym trybu jej konsultacji 2022-01-28 09:42:51
Uchwała Nr XLII/393/22 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy 2022-01-28 09:40:25
Uchwała Nr XLII/392/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok. 2022-01-28 09:38:28
Uchwała Nr XLII/391/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-01-28 09:36:40
Uchwała Nr XLI/390/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2022 2022-01-05 13:33:06
Uchwała Nr XLI/389/21 w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego przy ul. Cmentarnej. 2022-01-05 13:31:56
Uchwała Nr XLI/388/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2022 roku. 2022-01-05 13:30:44
Uchwała Nr XLI/387/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku. 2022-01-05 13:29:42
Uchwała Nr XLI/386/21 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2022 rok 2022-01-05 13:28:14
Uchwała Nr XLI/385/21 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022-2035 2022-01-05 13:26:56
Uchwała Nr XLI/384/21 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku. 2022-01-05 13:25:57
Uchwała Nr XLI/383/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok. 2022-01-05 13:24:47
Uchwała Nr XLI/382/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2022-01-05 13:03:02
Uchwała Nr XL/381/21 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2021 rok 2021-12-22 08:47:00
Uchwała Nr XL/380/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-12-22 08:44:32
Uchwała Nr XL/379/21 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2021-12-22 08:03:24
Uchwała Nr XXXIX/378/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG Sobótka umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2022 2021-12-01 12:12:00
Uchwała Nr XXXIX/377/21 w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Sobótka porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-12-01 12:10:52
Uchwała Nr XXXIX/376/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza MiG Sobótka 2021-12-01 12:09:04
Uchwała Nr XXXIX/375/21 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz określenie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 2021-12-01 12:07:41
Uchwała Nr XXXIX/374/21 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sobótka na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-12-01 12:06:15
Uchwała Nr XXXIX/373/21 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sobótce nr XXXIII/330/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury 2021-12-01 12:04:32
Uchwała Nr XXXIX/372/21 zmieniająca uchwałę nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2021-12-01 12:03:00
Uchwała Nr XXXIX/371/21 zmieniająca uchwałę nr XIII/142/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2021-12-01 12:01:20
Uchwała Nr XXXIX/370/21 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę 2021-12-01 12:00:17
Uchwała Nr XXXIX/369/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowiczki 2021-12-01 11:59:18
Uchwała Nr XXXIX/368/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka 2021-12-01 11:58:09
Uchwała Nr XXXIX/367/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogów Sobócki 2021-12-01 11:56:21
Uchwała Nr XXXIX/366/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stary Zamek 2021-12-01 11:55:07
Uchwała Nr XXXIX/365/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-12-01 11:52:16
Uchwała Nr XXXIX/364/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-12-01 11:41:46
Uchwała Nr XXXVIII/363/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-11-10 16:38:07
Uchwała Nr XXXVIII/362/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-11-10 16:36:49
Uchwała Nr XXXVII/361/21 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka 2021-11-03 12:44:06
Uchwała Nr XXXVII/360/21 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji. 2021-11-03 12:42:28
Uchwała Nr XXXVII/359/21 w sprawie przejęcia przez Burmistrza MiG Sobótka zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych w miejscowości Sobótka w zakresie pełnienia funkcji inwestora 2021-11-03 12:41:08
Uchwała Nr XXXVII/358/21 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2021-11-03 12:39:51
Uchwała Nr XXXVII/357/21 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat 2021-11-03 12:38:18
Uchwała Nr XXXVII/356/21 uchylająca uchwałę nr XXVI/250/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2020 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 2021-11-03 12:37:22
Uchwała Nr XXXVII/355/21 w sprawie opłaty miejscowej 2021-11-03 12:34:00
Uchwała Nr XXXVII/354/21 w sprawie opłaty targowej. 2021-11-03 12:32:58
Uchwała Nr XXXVII/353/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2021-11-03 12:31:37
Uchwała Nr XXXVII/352/21 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-11-03 12:30:14
Uchwała Nr XXXVII/351/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-11-03 12:28:53
Uchwała Nr XXXVI/350/21 w sprawie ustalenia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka" 2021-10-04 10:06:24
Uchwała Nr XXXVI/349/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogów Sobócki 2021-10-04 10:04:52
Uchwała Nr XXXVI/348/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-10-04 10:02:33
Uchwała Nr XXXVI/347/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-10-04 10:00:57
Uchwała Nr XXXV/346/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-09-23 08:43:13
Uchwała Nr XXXV/345/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-09-23 08:41:47
Uchwała Nr XXXIV/344/21 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka 2021-08-05 10:58:59
Uchwała Nr XXXIV/343/21 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Sobótce 2021-08-05 10:55:03
Uchwała Nr XXXIV/342/21 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 2021-08-05 08:50:38
Uchwała Nr XXXIV/341/21 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2021-08-05 08:48:59
Uchwała Nr XXXIV/340/21 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2021-08-05 08:45:40
Uchwała Nr XXXIV/339/21 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce 2021-08-05 08:43:20
Uchwała Nr XXXIV/338/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2021/2022 2021-08-05 08:37:52
Uchwała Nr XXXIV/337/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzegomiany 2021-08-05 08:36:23
Uchwała Nr XXXIV/336/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowice 2021-08-05 08:34:35
Uchwała Nr XXXIV/335/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-08-05 08:30:34
Uchwała Nr XXXIV/334/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-08-05 08:28:37
Uchwała Nr XXXIII/333/21 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/147/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów zmienionej uchwałą nr XX/224/2020 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od p 2021-07-02 08:25:16
Uchwała Nr XXXIII/332/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu 2021-07-02 08:23:07
Uchwała Nr XXXIII/331/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2021/2022 2021-07-02 08:22:02
Uchwała Nr XXXIII/330/21 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury 2021-07-02 08:20:57
Uchwała Nr XXXIII/329/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2021 roku 2021-07-02 08:19:43
Uchwała Nr XXXIII/328/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-07-02 08:18:39
Uchwała Nr XXXIII/327/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-07-02 08:17:29
Uchwała Nr XXXIII/326/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. 2021-07-02 08:16:08
Uchwała Nr XXXIII/325/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2021-07-02 08:15:02
Uchwała Nr XXXIII/324/21 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza MiG Sobótka 2021-07-02 08:13:52
Uchwała Nr XXXII/323/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka 2021-06-02 08:25:24
Uchwała Nr XXXII/322/21 w sprawie wystąpienia Gminy Sobótka ze Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich 2021-06-02 08:23:10
Uchwała Nr XXXII/321/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Będkowice 2021-06-02 08:21:53
Uchwała Nr XXXII/320/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (ul. Kwarcowa) 2021-06-02 08:20:21
Uchwała Nr XXXII/319/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (ul. Piaskowa) 2021-06-02 08:18:59
Uchwała Nr XXXII/318/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (ul. Nasturcjowa) 2021-06-02 08:16:43
Uchwała Nr XXXII/317/21 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom (ul. Ziołowa). 2021-06-02 08:15:30
Uchwała Nr XXXII/316/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP" w roku 2021 2021-06-02 08:14:09
Uchwała Nr XXXII/315/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-06-02 08:12:37
Uchwała Nr XXXII/314/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-06-02 08:10:58
Uchwała Nr XXXI/313/21 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia podania mieszkańca 2021-05-05 10:22:33
Uchwała Nr XXXI/312/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego 2021-05-05 10:21:31
Uchwała Nr XXXI/311/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-05-05 10:20:44
Uchwała Nr XXXI/310/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobótka 2021-05-05 10:19:55
Uchwała Nr XXXI/309/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sobótka w latach 2021-2025 2021-05-05 10:18:47
Uchwała Nr XXXI/308/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowice 2021-05-05 10:01:38
Uchwała Nr XXXI/307/21 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka 2021-05-05 10:00:39
Uchwała Nr XXXI/306/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przezdrowice 2021-05-05 09:59:37
Uchwała Nr XXXI/305/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-05-05 09:58:43
Uchwała Nr XXXI/304/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-05-05 09:57:37
Uchwała Nr XXX/303/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka 2021-04-01 11:09:28
Uchwała Nr XXX/302/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/257/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury. 2021-04-01 11:08:29
Uchwała Nr XXX/301/21 w sprawie ustalenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej zorganizowanym na terenie gminy Sobótka. 2021-04-01 11:07:31
Uchwała Nr XXX/300/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/279/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) 2021-04-01 11:06:37
Uchwała Nr XXX/299/21 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 na terenie Gminy Sobótka i zwrotu części tej opłaty 2021-04-01 11:05:14
Uchwała Nr XXX/298/21 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobótka 2021-04-01 11:03:34
Uchwała Nr XXX/297/21 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sobótka w latach 2021-2025. 2021-04-01 11:02:44
Uchwała Nr XXX/296/21 w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka 2021-04-01 11:01:40
Uchwała Nr XXX/295/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowiczki 2021-04-01 11:00:43
Uchwała Nr XXX/294/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-04-01 10:59:49
Uchwała Nr XXX/293/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-04-01 10:58:48
Uchwała Nr XXIX/292/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na postepowanie Sołtysa Wsi Sulistrowiczki 2021-03-02 12:55:27
Uchwała Nr XXIX/291/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie obrony prawdy, godności i wolności człowieka 2021-03-02 12:42:59
Uchwała Nr XXIX/290/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 2021-03-02 12:41:51
Uchwała Nr XXIX/289/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/221/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, opłaty dodatkowe oraz opłaty manipulacyjne w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej zorganizowanym na terenie gminy Sobótka 2021-03-02 12:35:07
Uchwała Nr XXIX/288/21 w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2021 2021-03-02 12:25:10
Uchwała Nr XXIX/287/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-03-02 12:23:53
Uchwała Nr XXIX/286/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-03-02 12:22:34
Uchwała Nr XXVIII/285/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2021 2021-02-03 09:01:19
Uchwała Nr XXVIII/284/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (Stanisława Lema) 2021-02-03 09:00:06
Uchwała Nr XXVIII/283/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (Dziewanny) 2021-02-03 08:58:58
Uchwała Nr XXVIII/282/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok 2021-02-03 08:56:28
Uchwała Nr XXVIII/281/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-02-03 08:55:08
Uchwała Nr XXVII/280/21 w sprawie zmiany przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa oraz zmiany Uchwały Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce 2021-01-20 08:36:21
Uchwała Nr XXVII/279/21 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) 2021-01-20 08:34:57
Uchwała Nr XXVI/278/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza MiG Sobótka 2021-01-05 10:58:52
Uchwała Nr XXVI/277/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka 2021-01-05 10:57:59
Uchwała Nr XXVI/276/20 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Sobótka na lata 2021-2023" 2021-01-05 10:57:12
Uchwała Nr XXVI/275/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na lata 2021-2023 2021-01-05 10:56:23
Uchwała Nr XXVI/274/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na lata 2021-2023. 2021-01-05 10:55:31
Uchwała Nr XXVI/273/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2021 2021-01-05 10:54:37
Uchwała Nr XXVI/272/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2021 roku 2021-01-05 10:53:40
Uchwała Nr XXVI/271/20 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku. 2021-01-05 10:52:40
Uchwała Nr XXVI/270/20 w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2021 rok 2021-01-05 10:51:44
Uchwała Nr XXVI/269/20 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 2021-01-05 10:48:05
Uchwała Nr XXVI/268/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2020 r. 2021-01-05 10:47:09
Uchwała Nr XXVI/267/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035 2021-01-05 10:46:10
Uchwała Nr XXV/266/20 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej upamiętnienia postaci Dawida Altera Kurzmana 2020-12-02 15:12:47
Uchwała Nr XXV/265/20 w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Sobótka 2020-12-02 15:11:26
Uchwała Nr XXV/264/20 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat 2020-12-02 15:10:23
Uchwała Nr XXV/263/20 w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Sobótka 2020-12-02 15:09:08
Uchwała Nr XXV/262/20 w sprawie przyjęcia przyjęcia programu współpracy Gminy Sobótka na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-12-02 15:07:52
Uchwała Nr XXV/261/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka przy ul. Armii Krajowej 2020-12-02 15:06:42
Uchwała Nr XXV/260/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Ręków 2020-12-02 15:05:42
Uchwała Nr XXV/259/20 zmieniająca uchwałę Nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2020-12-02 15:04:24
Uchwała Nr XXV/258/20 zmieniająca uchwałę Nr XIII/142/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2020-12-02 15:02:16
Uchwała Nr XXV/257/20 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury. 2020-12-02 15:01:04
Uchwała Nr XXV/256/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok 2020-12-02 14:58:29
Uchwała Nr XXV/255/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035 2020-12-02 14:57:04
Uchwała Nr XXIV/254/20 w sprawie wezwania do uzupełnienia braków oraz przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza MiG Sobótka 2020-11-05 08:40:26
Uchwała Nr XXIV/253/20 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych 2020-11-05 08:34:44
Uchwała Nr XXIV/252/20 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-11-05 08:32:50
Uchwała Nr XXIV/251/20 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2020-11-05 08:29:40
Uchwała Nr XXIV/250/20 w sprawie opłaty od posiadania psów 2020-11-05 08:22:45
Uchwała Nr XXIV/249/20 w sprawie opłaty miejscowej 2020-11-05 08:20:53
Uchwała Nr XXIV/248/20 w sprawie opłaty targowej 2020-11-05 08:19:17
Uchwała Nr XXIV/247/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2020-11-05 08:17:24
Uchwała Nr XXIV/246/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp gminy Sobótka dla obrębu Garncarsko. 2020-11-05 08:13:05
Uchwała Nr XXIV/245/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Rogów Sobócki 2020-11-05 08:09:00
Uchwała Nr XXIV/244/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp gminy Sobótka dla obrębu Rogów Sobócki 2020-11-05 08:07:18
Uchwała Nr XXIV/243/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2020-11-05 08:05:30
Uchwała Nr XXIV/242/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nasławice. 2020-11-05 08:03:28
Uchwała Nr XXIV/241/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nasławice. 2020-11-05 08:00:57
Uchwała Nr XXIV/240/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garncarsko 2020-11-05 07:59:20
Uchwała Nr XXIV/239/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok 2020-11-05 07:57:30
Uchwała Nr XXIV/238/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035 2020-11-05 07:55:39
Uchwała Nr XXIII/237/20 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi z dnia 01.09.2020 r. na uchwałę Nr XX/223/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 04.08.2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu w sprawie nieważności wyborów na sołtysa wsi Sulistrowiczki przeprowadzonych w dniu 15.07.2020 r. 2020-10-06 09:55:37
Uchwała Nr XXIII/236/20 w sprawie powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i zmiany uchwały Nr I/4/18 w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce 2020-10-06 09:53:45
Uchwała Nr XXIII/235/20 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2020-10-06 09:52:30
Uchwała Nr XXIII/234/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok 2020-10-06 09:51:22
Uchwała Nr XXIII/233/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035 2020-10-06 09:50:02
Uchwała Nr XXII/232/20 w sprawie rozpatrzenia protestu w sprawie nieważności wyborów uzupełniających do rady sołeckiej wsi Sulistrowiczki przeprowadzonych w dniu 5.08.2020r. 2020-09-14 11:33:51
Uchwała Nr XXII/231/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół i placówek oświatowych 2020-09-14 11:31:49
Uchwała Nr XXII/230/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020-2024 2020-09-14 11:29:22
Uchwała Nr XXII/229/20 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 2020-09-14 11:27:31
Uchwała Nr XXII/228/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sobótka porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia 2020-09-14 11:21:40
Uchwała Nr XXII/227/20 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sobótka na 2020 rok 2020-09-14 11:11:28
Uchwała Nr XXII/226/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035 2020-09-14 11:09:57
Uchwała Nr XXI/225/20 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/88/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sobótka" 2020-08-24 09:55:37
Uchwała Nr XX/224/20 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/147/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów 2020-08-07 10:59:30
Uchwała Nr XX/223/20 w sprawie rozpatrzenia protestu w sprawie nieważności wyborów na sołtysa wsi Sulistrowiczki przeprowadzonych w dniu 15.07.2020r. 2020-08-07 10:58:06
Uchwała Nr XX/222/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020-2024 2020-08-07 10:56:52
Uchwała Nr XX/221/20 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, opłaty dodatkowe oraz opłaty manipulacyjne w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej zorganizowanym na terenie gminy Sobótka 2020-08-07 10:55:57
Uchwała Nr XX/220/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2020-08-07 10:53:50
Uchwała Nr XX/219/20 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 2020-08-07 10:36:19
Uchwała Nr XX/218/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żerzuszyce 2020-08-07 10:35:22
Uchwała Nr XX/217/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wojnarowice 2020-08-07 10:34:17
Uchwała Nr XX/216/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Świątniki 2020-08-07 10:33:31
Uchwała Nr XX/215/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sulistrowiczki 2020-08-07 10:32:17
Uchwała Nr XX/214/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sulistrowice 2020-08-07 10:31:04
Uchwała Nr XX/213/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Strzegomiany 2020-08-07 10:30:20
Uchwała Nr XX/212/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Strachów 2020-08-07 10:29:23
Uchwała Nr XX/211/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stary Zamek 2020-08-07 10:28:22
Uchwała Nr XX/210/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Siedlakowice 2020-08-07 10:11:08
Uchwała Nr XX/209/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rogów Sobócki 2020-08-07 10:10:17
Uchwała Nr XX/208/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ręków 2020-08-07 10:09:28
Uchwała Nr XX/207/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Przezdrowice 2020-08-07 10:08:42
Uchwała Nr XX/206/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Przemiłów 2020-08-07 10:07:31
Uchwała Nr XX/205/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Olbrachtowice 2020-08-07 10:06:47
Uchwała Nr XX/204/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Okulice 2020-08-07 10:05:05
Uchwała Nr XX/203/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nasławice 2020-08-07 10:04:19
Uchwała Nr XX/202/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mirosławice 2020-08-07 10:03:34
Uchwała Nr XX/201/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Michałowice 2020-08-07 10:02:49
Uchwała Nr XX/200/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kunów 2020-08-07 10:02:00
Uchwała Nr XX/199/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Księginice Małe 2020-08-07 10:01:14
Uchwała Nr XX/198/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kryształowice 2020-08-07 10:00:28
Uchwała Nr XX/197/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Garncarsko 2020-08-07 09:59:38
Uchwała Nr XX/196/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Będkowice 2020-08-07 09:58:55
Uchwała Nr XX/195/20 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom 2020-08-07 09:58:07
Uchwała Nr XX/194/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok 2020-08-07 09:55:59
Uchwała Nr XX/193/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035 2020-08-07 09:55:04
Uchwała Nr XIX/192/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2020 r. 2020-07-01 11:17:11
Uchwała Nr XIX/191/20 w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża". 2020-07-01 11:16:13
Uchwała Nr XIX/190/20 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka 2020-07-01 11:14:28
Uchwała Nr XIX/189/20 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Sobótka" 2020-07-01 11:12:33
Uchwała Nr XIX/188/20 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 61 Burmistrza MiG Sobótka z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania Zarządzenia nr 38 Burmistrza MiG Sobótka z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gminnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmienionego Zarządzeniem nr 45 Burmistrza MiG Sobótka z dnia 4 maja 2020 r. oraz Zarządzeniem nr 54 z dnia 13 maja 2020 r. 2020-07-01 11:07:37
Uchwała Nr XIX/187/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2020/2021 2020-07-01 11:05:36
Uchwała Nr XIX/186/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2020 r. 2020-07-01 11:04:42
Uchwała Nr XIX/185/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035 2020-07-01 11:03:26
Uchwała Nr XIX/184/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 2020-07-01 11:02:10
Uchwała Nr XIX/183/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2020-07-01 11:01:27
Uchwała Nr XIX/182/20 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza MiG Sobótka 2020-07-01 11:00:19
Uchwała Nr XVIII/181/20 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka - stap I" 2020-06-12 08:49:15
Uchwała Nr XVIII/180/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok 2020-06-12 08:48:06
Uchwała Nr XVIII/179/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035 2020-06-12 08:46:53
Uchwała Nr XVII/178/20 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 2020-06-02 10:10:01
Uchwała Nr XVII/177/20 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 45 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 38 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gminnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz zatwierdzenia Zarządzenia nr 54 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45 Burmistrza Miasta 2020-06-02 10:08:55
Uchwała Nr XVII/176/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok 2020-06-02 10:07:24
Uchwała Nr XVII/175/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2025 2020-06-02 10:05:50
Uchwała Nr XVI/174/20 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na zakup samochodu asenizacyjnego dla ZGKiM "Ślęża" w Sobótce. 2020-05-04 14:27:14
Uchwała Nr XVI/173/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania ZGKiM "Ślęża". 2020-05-04 14:25:40
Uchwała Nr XVI/172/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka 2020-05-04 14:24:58
Uchwała Nr XVI/171/20 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 38 Burmistrza MiG Sobótka z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gminnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-05-04 14:23:16
Uchwała Nr XVI/170/20 w sprawie ustalenia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka". 2020-05-04 14:21:57
Uchwała Nr XVI/169/20 w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Sobótka 2020-05-04 14:21:01
Uchwała Nr XVI/168/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzegomiany 2020-05-04 14:20:03
Uchwała Nr XVI/167/20 w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka 2020-05-04 14:19:20
Uchwała Nr XVI/166/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany wszystkich statutów sołectw Gminy Sobótka 2020-05-04 14:18:26
Uchwała Nr XVI/165/20 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2020 rok 2020-05-04 14:16:22
Uchwała Nr XVI/164/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2025 2020-05-04 14:15:01
Uchwała XVI/163/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu 2020-05-04 14:13:49
Uchwała Nr XVI/162/20 w sprawie przejęcia przez Burmistrza MiG Sobótka zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych nr 2075D (m. Świątniki i Przezdrowice) i 2028D (m. Rogów Sobócki) w zakresie pełnienia funkcji inwestora 2020-05-04 14:12:58
Uchwała Nr XV/161/20 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany mpzp. 2020-03-03 08:29:21
Uchwała Nr XV/160/20 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego 2020-03-03 08:28:30
Uchwała Nr XV/159/20 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego. 2020-03-03 08:27:42
Uchwała Nr XV/158/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 2020-03-03 08:26:39
Uchwała Nr XV/157/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Sobótce. 2020-03-03 08:25:25
Uchwała Nr XV/156/20 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce. 2020-03-03 08:24:31
Uchwała Nr XV/155/20 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. 2020-03-03 08:23:34
Uchwała Nr XV/154/20 w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2020. 2020-03-03 08:22:23
Uchwała Nr XV/153/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2020 r. 2020-03-03 08:20:44
Uchwała Nr XV/152/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2025 2020-03-03 08:19:23
Uchwała Nr XIV/151/20 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych. 2020-02-03 14:29:17
Uchwała Nr XIV/150/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sobótka w sprawie lokalizacji placu targowego w Sobótce. 2020-02-03 14:28:06
Uchwała Nr XIV/149/20 w sprawie ustalenia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka". 2020-02-03 14:26:54
Uchwała Nr XIV/148/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/385/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 października 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów 2020-02-03 14:25:39
Uchwała Nr XIV/147/20 w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów. 2020-02-03 14:24:29
Uchwała Nr XIV/146/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/114/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2020-02-03 14:23:12
Uchwała Nr XIV/145/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok 2020-02-03 14:20:30
Uchwała Nr XIV/144/20 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2020-2025 2020-02-03 14:19:24
Uchwała Nr XIII/143/19 w sprawie wystąpienia Gminy Sobótka ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska i uchylenia niektórych uchwał 2020-01-03 08:19:57
Uchwała Nr XIII/142/19 w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2020-01-03 08:19:04
Uchwała Nr XIII/141/19 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub Senior + 2020-01-03 08:17:07
Uchwała Nr XIII/140/19 w sprawie utworzenia na terenie gminy Sobótka ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ 2020-01-03 08:16:14
Uchwała Nr XIII/139/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na rok 2020 2020-01-03 08:14:50
Uchwała Nr XIII/138/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2020 2020-01-03 08:13:28
Uchwała Nr XIII/137/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2019/2020 2020-01-03 08:11:43
Uchwała Nr XIII/136/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka. 2020-01-03 08:07:08
Uchwała Nr XIII/135/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka 2020-01-03 08:06:16
Uchwała Nr XIII/134/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2020-01-03 08:05:09
Uchwała Nr XIII/133/19 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Sobótka 2020-01-03 08:03:47
Uchwała Nr XIII/132/19 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych 2020-01-03 08:02:56
Uchwała Nr XIII/131/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych 2020-01-03 08:02:04
Uchwała Nr XIII/130/19 w sprawie uchwalenia statutów Osiedla Sobótka Centralna i Osiedla Sobótka Zachodnia. 2020-01-03 07:51:31
Uchwała Nr XIII/129/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2020 roku 2020-01-03 07:50:17
Uchwała Nr XIII/128/19 w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2020 rok 2020-01-03 07:49:03
Uchwała Nr XIII/127/19 w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2020-2025 2020-01-03 07:46:37
Uchwała Nr XIII/126/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r. 2020-01-03 07:45:28
Uchwała Nr XIII/125/19 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 2020-01-03 07:44:09
Uchwała Nr XII/124/19 zmieniająca uchwałę Nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-12-03 11:56:14
Uchwała Nr XII/123/19 w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok 2019-12-03 11:54:54
Uchwała Nr XII/122/19 w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Okulice 2019-12-03 11:53:42
Uchwała Nr XII/121/19 w sprawie mpzp dla obszaru położonego na terenie miasta Sobótka, obejmującego działki nr 2/1 i 2/2 AM 10 obręb Strzeblów 2019-12-03 11:52:56
Uchwała Nr XII/120/19 w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Sobótka 2019-12-03 11:52:01
Uchwała Nr XII/119/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogów Sobócki 2019-12-03 11:51:19
Uchwała Nr XII/118/19 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka 2019-12-03 11:50:26
Uchwała Nr XII/117/19 w sprawie zmiany uchwały nr XI/102//19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej 2019-12-03 11:48:58
Uchwała Nr XII/116/19 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/191/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2019-12-03 11:47:21
Uchwała Nr XII/115/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-12-03 11:45:33
Uchwała Nr XII/114/19 w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2019-12-03 11:43:38
Uchwała Nr XII/113/19 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat 2019-12-03 11:41:48
Uchwała Nr XII/112/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r. 2019-12-03 11:40:47
Uchwała Nr XII/111/19 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 2019-12-03 11:39:53
Uchwała Nr XI/110/19 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kryształowice w gminie Sobótka 2019-10-29 09:50:49
Uchwała Nr XI/109/19 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Olbrachtowice w gminie Sobótka 2019-10-29 09:49:59
Uchwała Nr XI/108/19 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Strachów w gminie Sobótka 2019-10-29 09:49:09
Uchwała Nr XI/107/19 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Michałowice w gminie Sobótka 2019-10-29 09:48:24
Uchwała Nr XI/106/19 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych