Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Planowanie przestrzenne


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2023-01-02 10:49:24
Dokumenty APP 2022-06-01 14:43:38
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka dla terenu położonego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego 2022-11-21 08:42:40
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka dla terenu położonego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego - (artykuł stracił ważność) 2022-05-16 08:10:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka - (artykuł stracił ważność) 2022-04-06 12:33:33
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka - (artykuł stracił ważność) 2021-12-09 10:30:21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Ręków - (artykuł stracił ważność) 2021-09-27 08:27:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowice - (artykuł stracił ważność) 2021-09-27 08:25:46
obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka przy ulicy Armii Krajowej 2021-05-27 12:22:49
obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla obrębu Rogów Sobócki 2021-05-27 12:21:26
obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla obrębu Strzegomiany 2021-05-27 12:20:48
obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla obrębu Garncarsko 2021-05-27 12:19:57
obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka, że dnia 20 stycznia 2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. " Budowa przyłącza kablowego nN do domu jednorodzinnego w miejscowości Sulistrowiczki ul. Leśna dz. 108/10" na części działki nr 154/2 obręb Ślęża 2021-01-20 14:26:51
zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa przyłącza kablowego nN do domu jednorodzinnego w miejscowości Sulistrowiczki ul. Leśna dz. 108/10 2020-12-23 09:38:38
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa przyłącza kablowego nN dla domu jednorodzinnego w Sulistrowiczkach 2020-10-27 11:54:28
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa peronu wraz z dojściem na przystanku osobowym Sobótka, na linii kolejowej nr 285 odcinku Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście". 2020-10-09 12:13:06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Gazociąg śr./c w Sobótce" na działkach nr 272, 276 obręb Garncarsko 2019-12-05 12:09:11
ogłoszenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Gazociąg śr/c w Sobótce" na działkach 272, 276 obręb Garncarsko 2019-11-07 11:17:01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Okulice. 2019-09-11 10:39:12
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla obszaru połozonego na terenie miasta Sobótka, obejmującego działki nr 2/1 i 2/2 AM 10 obręb Strzeblów. 2019-09-11 10:36:35
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego na terenie miasta Sobótka, obejmującego działki 2/1 i 2/2 AM 10 obręb Strzeblów 2018-11-05 10:40:54
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla terenu położonego w obrebie Strzegomiany. 2018-08-20 12:41:27
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp gminy Sobótka dla tereny połozonego w obrębie Stary Zamek 2018-08-02 14:34:05
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp części terenu górniczego "Strzeblów A" połozonej na terenie gminy Sobótka z wyłączeniem części objętej mpzp "Pagórki Zachodnie Ia" 2018-08-02 14:32:54
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrebie Księginice Małe. 2018-08-02 14:30:48
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp miasta Sobótka 2018-08-02 14:24:19
OBWIESZCZENIE do wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Będkowice. 2018-08-02 14:22:34
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu połozonego w Będkowicach 2018-04-09 13:46:25
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu położonego w obrębie Stary Zamek 2018-03-12 13:07:18
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp części terenu górniczego "Strzeblów A" położonego na terenie gminy Sobótka z wyłączeniem części objętej mpzp "Pagórki Zachodnie Ia" 2018-03-12 13:06:15
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu położonego w obrębie Księginice Małe 2018-03-12 12:57:09
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu połozonego w obrębie Strzeblów. 2018-02-19 15:26:05
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu połozonego w obrębie Strzeblów. 2018-01-08 15:13:10
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp terenu połozonego w obrębie wsi Strzegomiany obejmujacego działki 404, 405, 406 2017-10-25 07:48:27
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany suikz terenu połozonego w Sobótce przy ul. Cmentarnej 2017-10-19 12:50:01
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp terenu położonego w Sulistrowiczkach. 2017-10-19 12:31:52
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp terenu połozonego w Sobótce przu ul. Cmentarnej 2017-10-19 12:19:56
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki 2017-05-10 08:43:16
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP gminy Sobótka dla terenu w obrębie SULISTROWICZKI 2017-04-26 14:42:09
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do zmiany MPZP miasta Sobótka (PRZY ULICY CMENTARNEJ) 2017-04-26 14:40:43
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany SUiKZP gminy Sobótka dla terenu położonego w Sobótce PRZY ULICY CMENTARNEJ 2017-04-26 14:39:13
OBWIESZCZENIE o wyłożeiu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu położonego przy ul. Kwatowej 2016-12-01 15:03:40
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian mpzp wybranych terenów w obrębach: Ręków, Rogów Sobócki, Sobótka 2016-11-18 11:58:09
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (przy ul. Kwiatowej) 2016-07-15 08:08:37
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany mpzp dla terenu położonego w obrębie wsi Będkowice 2016-06-21 10:30:53
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka 2016-06-21 10:29:42
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla terenów położonych w obrębach STRZEGOMIANY i STRZEBLÓW 2017-06-06 13:58:51
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla terenów położonych w obrębie RĘKÓW, ROGÓW SOBÓCKI, SOBÓTKA. 2016-04-19 12:46:15
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian mpzp miasta Sobótka 2016-02-24 07:37:52
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka (BĘDKOWICE) 2016-02-04 08:29:36
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (Księginice Małe, Sulistrowice) 2015-11-13 13:27:09
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp miasta Sobótka 2015-09-29 11:34:05
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Ręków 2015-07-15 11:22:46
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany mpzp dla terenu położonego w obrębie wsi Siedlakowice 2015-06-29 12:14:22
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp 2015-03-18 15:43:14
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany SUiKZP gminy Sobótka 2015-01-21 08:52:12
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP gminy Sobótka - SULISTROWICE (dz. 368, 363/2) 2014-09-05 08:38:23
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP gminy Sobótka - SULISTROWICE (dz. 266/1, 267) 2014-09-05 08:34:57
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp - SULISTROWICE (dz. 301/3, 301/4, 363/1, 369, 370, 371, 372, 373/1) 2014-09-05 08:24:59
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp gminy Sobótka STRZEGOMIANY 2014-09-03 09:49:06
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp miasta Sobótka (dz. 79 AM 14) 2014-09-03 09:47:47
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp gminy Sobótka MIROSŁAWICE (dz. 30/10, 30/9) 2014-09-03 09:45:58
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla wsi Mirosławice (dz. 30/9, 30/10) 2014-05-13 11:41:21
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla miasta Sobótka (dz. 79 AM 14 przy ul. Garncarskiej) 2014-05-13 11:38:55
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla wsi Strzegomiany (podziały dz. 555) 2014-05-13 11:36:45
OBWIESZCZENIE Burmistrza MiG Sobótka w prawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu części działki nr 2 AM 23 Sobótka 2014-01-30 08:44:09
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP miasta Sobótka - Pl. Wolności, ul. Wrocławska, ul. Chopina 2014-01-28 11:07:22
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP gminy Sobótka - Księginice Małe 2014-01-28 11:05:56
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP gminy Sobótka - ustalenia ogólne 2014-01-28 10:58:55
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP gminy Sobótka - Rogów Sobócki 2014-01-28 10:56:25
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP miasta Sobótki - ul. Warszawska 2014-01-28 10:54:06
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP gminy Sobótka - Mirosławice 2014-01-28 10:52:42
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP gminy Sobótka - Strzegomiany dz. nr 158 2014-01-28 10:51:07
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka - STRZEGOMIANY 2014-01-28 10:46:51
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Rogów Sobócki (obwodnica), Księginice Małe (dz. 51-54) 2014-01-28 07:59:51
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian SUiKZP gminy Sobótka - Rogów Sobócki, Księginice Małe 2014-01-21 07:53:33
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp gm. Sobótka dla części działki nr 97/1 obręb Księginice Małe 2013-12-13 10:53:30
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp miasta Sobótka obejmującego dz. nr 15 AM 11 obręb Strzeblów 2013-12-13 10:51:24
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla wsi ROGÓW SOBÓCKI 2013-10-15 08:03:39
OBWIESZCZENIE o składaniu wniosków - Siedlakowice 2013-09-26 11:26:52
obwieszczenie o przystapieniu do sporządzania planu miejscowego z 5.09.2013r. 2013-09-05 11:26:37
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2013-08-29 08:27:58
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miasto Sobótka 2013-08-29 08:26:18
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miasto Sobótka 2013-08-29 08:24:37
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Ksieginice Małe 2013-08-29 08:22:41
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Przemiłów 2013-08-29 08:21:05
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Mirosławice 2013-08-29 08:19:42
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rogów Sobócki 2013-08-29 08:16:28
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobótka 2013-08-05 14:39:08
obwieszczenie Strzegomiany 2013-07-12 09:59:24
zmiany w studium Strzegomiany, Sulistrowice, Mirosławice 2013-06-24 13:53:17
obwiesczenie Mirosławice 2013-06-18 15:11:37
obwieszczenie mirosławice, Strzegomiany 2013-06-18 15:10:55
obwieszczenie Będkowice 2013-06-07 11:17:13
obwieszczenie Strzeblów 2013-06-07 11:16:34
obwieszczenie 2 2013-04-05 09:37:12
obwieszczenie 1 2013-04-05 09:36:45
obwieszczenie 2013-03-13 09:58:52
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w obrębie wsi: Mirosławice, Strzegomiany, Sulistrowice, Rogów Sobócki, Księginice Małe 2012-12-21 09:20:00
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp w Sulistrowicach 2012-12-21 09:14:10
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp w Strzegomianach 2012-12-21 09:13:22
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp w Mirosławicach 2012-12-21 09:11:48
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w spr. "Budowy napowietrznej linii 400+110 kV..." 2012-10-24 11:00:17
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2012-10-09 09:13:25
Obwieszczenie gmina Sobótka 2012-09-11 11:24:17
Obwieszczenie 2012-09-11 11:23:43
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu Sulistrowice 2012-08-29 15:46:17
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu 2012-08-29 15:45:24
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagos. przestrzennego 2012-06-18 14:23:22
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulistrowice 2012-06-18 14:19:29
Obiewszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. 2012-05-08 08:39:21
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w spr.ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej 2012-03-27 10:44:32
Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sulistrowicach 2012-03-27 10:09:47
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2012-03-26 07:45:37
Obwieszczenie Wojewody z dnia 5 marca 2012r. 2012-03-13 15:07:54
Obwieszczenia ustalenia ogólne 2012-02-07 09:01:12
Obieszczenie Sulistrowiczki 2012-02-07 09:00:24
Obwieszczenie Strzegomiany 2 2012-02-07 08:59:59
Obwieszczenie Strzegomiany 2012-02-07 08:59:33
Obwieszczenie Przemiłów 2012-02-07 08:59:00
Obwieszczenie Wojewody z dnia 30 grudnia 2011r. 2012-01-24 15:20:14
obwieszczenie wojewody z dnia 29 wrzesnia 2011r. 2011-10-05 15:54:16
Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego miasta Sobótka 2011-05-10 11:50:16
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka 2015-04-14 13:27:45
Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego dot. postępowania administracyjnego "Budowa napowietrznej linii... 2011-01-25 08:38:47
Obwieszczenie z dnia 17.12.2009 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2010-01-15 10:13:44
Owieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 2012-02-13 12:20:44
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w Okulicach 2018-12-10 14:29:28

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Huzarski

Data wytworzenia:
19 wrz 2013

Osoba dodająca informacje

Łukasz Huzarski

Data publikacji:
19 wrz 2013, godz. 12:03

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Huzarski

Data aktualizacji:
19 wrz 2013, godz. 12:03