Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ochrona Środowiska


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działki oraz przepompowniami z przyłączami energetycznymi do przepompowni w Strzegomianach, gm. Sobótka” 2024-06-28 13:26:19
Obwieszczenie o zmianie terminu rozpatrzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych oraz prowadzenie zbierania odpadów” 2024-06-28 13:19:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2024-06-19 09:01:40
Komunikat Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu 2024-06-11 10:56:55
Informacja o koniecznośći wymiany kotłów na paliwo stałe 2024-06-07 11:51:14
Obwieszczenie o zmianie terminu rozpatrzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie budynku przemysłowo – magazynowego z biurami, elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą – Centrum sportów lotniczych i ekstremalnych w Mirosławicach etap III w miejscowośi Mirosławice” 2024-05-29 16:36:10
Obwieszczenie o zmianie terminu rozpatrzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych oraz prowadzenie zbierania odpadów” 2024-05-29 16:35:20
Zawiadomienie o uzupełnieniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa instalacji do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych oraz prowadzenie zbierania odpadów” oraz o przesłaniu przez tut. organ uzupełnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i wystąpieniu z prośbą o ponowną opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. 2024-05-14 11:58:23
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 26 kwietnia 2024 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania działki i udzielającej pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 35 w m. Mirosławice na działce 130/2, obręb Mirosławice, gmina Sobótka. o - (artykuł stracił ważność) 2024-05-06 10:13:40
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu postanowienia opiniującego warunki realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych oraz prowadzenie zbierania odpadów”. 2024-04-23 11:47:14
Obwieszczenie o zmianie terminu rozpatrzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie budynku przemysłowo – magazynowego z biurami, elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą – Centrum sportów lotniczych i ekstremalnych w Mirosławicach etap III w miejscowośi Mirosławice” - (artykuł stracił ważność) 2024-04-18 12:24:55
Obwieszczenie o zmianie terminu rozpatrzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych oraz prowadzenie zbierania odpadów” 2024-04-11 14:32:55
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego 2024-04-05 09:13:02
OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 2024-03-26 08:37:36
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - (artykuł stracił ważność) 2024-03-15 08:53:34
Zawiadomienie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały NR LXVI/1411/24 w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza 2024-03-15 08:46:44
Obwieszczenie o zmianie terminu rozpatrzenia przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie budynku przemysłowo – magazynowego z biurami, elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą – Centrum sportów lotniczych i ekstremalnych w Mirosławicach etap III w miejscowośi Mirosławice”. - (artykuł stracił ważność) 2024-03-14 14:22:15
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku przemysłowo – magazynowego z biurami, elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą – Centrum sportów lotniczych i ekstremalnych w Mirosławicach etap III w miejscowości Mirosławice”. - (artykuł stracił ważność) 2024-03-11 13:56:51
Obwieszczenie o zmianie terminu rozpatrzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie budynku przemysłowo – magazynowego z biurami, elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą – Centrum sportów lotniczych i ekstremalnych w Mirosławicach etap III w miejscowośi Mirosławice”. - (artykuł stracił ważność) 2024-03-08 13:26:17
OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa instalacji do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych oraz prowadzenie zbierania odpadów” realizowanego na działce nr 744, obręb Sobótka, gmina Sobótka. 2024-03-06 13:59:11
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Sobótka 2024-03-01 13:16:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku przemysłowo – magazynowego z biurami, elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą – Centrum sportów lotniczych i ekstremalnych w Mirosławicach etap III w miejscowośi Mirosławice” - (artykuł stracił ważność) 2024-02-22 07:57:08
Zawiadominie o niezałatwieniu sprawy w terminie w związku z wnioskiem o włączenie działek do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działki oraz przepompowniami z przyłączami energetycznymi do przepompowni w Strzegomianach, gm. Sobótka” - (artykuł stracił ważność) 2024-02-13 12:27:11
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na korzystanie z usług wodnych w zakresie odproadzania oczyszczonych ścieków w przydomowej oczyszczalni z budynku mieszkalnego przy ul. Liskowej 5 w Sulistrowicach do Potoku Sulistrowickiego - (artykuł stracił ważność) 2024-01-26 12:36:20
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wrocławskiego o nabrze wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2024 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska dotyczące obiektów małej retencji 2024-01-23 10:05:20
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wrocławskiego o nabrze wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2024 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska - wymiana piecy 2024-01-23 10:03:52
OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 2024-01-08 11:17:58
NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA ROK 2024 - (artykuł stracił ważność) 2024-01-08 11:16:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA z dnia 4 stycznia 2024 r. - KOKNSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTU „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY SOBÓTKA NA LATA 2024 – 2027 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 ROKU”. 2024-01-04 09:58:31
Zapytanie ofertowe na wykonanie następującej usługi:„Usługa odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z aptek (leków innych niż wymienione w 20 01 31) z terenu gminy Sobótka w 2024 r.” 2024-01-04 08:33:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/2023, znak: OŚ.6220.5.011.2019 z dnia 29 grudnia 2023 r. umarzającej w całości postępowanie administracyjne w prawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "rozbudowie drogi krajowej nr 35 na odcinku Wojnarowice - Małuszów". - (artykuł stracił ważność) 2024-01-02 13:08:26
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego 2023-12-28 14:13:03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla SANBET FABRYKA BETONU W., S. PIOTROWSCY SP. J., 55-040 Kobierzyce, ul. Tulipanowa 2, Ślęża, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego 2023-11-30 11:52:52
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2023, znak: RGNiR.6220.1.11.2023.JZJ z dnia 30 października 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budową drogi wewnętrznej, na terenie działki 5/21 obręb Sobótka”. - (artykuł stracił ważność) 2023-11-02 09:12:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/2023 umarzającej w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „budowie instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych” na terenie działki nr 11 AM 11 obręb Sobótka, gmina Sobótka. - (artykuł stracił ważność) 2023-09-27 15:00:40
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia w punkcie II Decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31.10.2013 r. znak DOW-S-VI.7322.36.2013.JW wydania dla spółki Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o., ul. Torowa 1, 55-050 Sobótka pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2023-09-27 09:03:48
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2024 – 2027 z perspektywą do 2030 roku” 2023-09-14 08:06:30
Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budową drogi wewnętrznej, na terenie działki 5/21 obręb Sobótka” - (artykuł stracił ważność) 2023-08-18 09:48:06
Zawiadomienie o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy opinii o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budową drogi wewnętrznej, na terenie działki 5/21 obręb Sobótka”. - (artykuł stracił ważność) 2023-08-17 13:44:06
Zawiadomienie o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budową drogi wewnętrznej, na terenie działki 5/21 obręb Sobótka”. - (artykuł stracił ważność) 2023-08-16 15:40:43
ZARZĄDZENIE NR 162/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu finansowania kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka 2023-08-16 10:52:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Mirosławicach". - (artykuł stracił ważność) 2023-08-10 08:32:07
Obwieszczenie o zmianie terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budową drogi wewnętrznej, na terenie działki 5/21 obręb Sobótka” - (artykuł stracił ważność) 2023-07-21 13:08:34
Zapytanie ofertowe na wykonanie następującego zadania: "Konserwacja rowów melioracyjnych w gminie Sobótka w 2023 r." 2023-07-05 14:23:30
Zapytanie ofertowe na wykonanie następującego zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Sobótka w 2023 r." 2023-07-05 14:02:14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budową drogi wewnętrznej, na terenie działki 5/21 obręb Sobótka” - (artykuł stracił ważność) 2023-06-30 08:48:57
Zapytanie ofertowe na wykonanie następującego zadania: "Konserwacja rowów melioracyjnych w gminie Sobótka w 2023 r." 2023-06-22 11:23:05
Zapytanie ofertowe na wykonanie następującego zadania: "Usuwanmie wyrobów zawierających azbest w gminie Sobótka w 2023 r." 2023-06-22 11:12:30
Zapytanie ofertowe na wykonanie następującego zamówienia: "Wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne na terenie gminy Sobótka w zakresie zgodnym z umową". 2023-06-20 08:53:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2023 umarzającej postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie parkingów realizowanego na działkach działkach ewidencyjnych nr: 10,11, 12, 13, 14, 28,29, 30, 31, 33, 36 AM 30, 15 AM 1 , obręb Sobótka - (artykuł stracił ważność) 2023-06-07 16:23:22
Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mirosławicach" - (artykuł stracił ważność) 2023-06-01 08:50:57
Informacja Powiatu Wrocławskiego: trwający nabór wniosków na dotacje na inwestycje z zakresu ochrony środowiska na wymianę pieca i fotowoltaikę. 2023-05-18 10:01:50
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2023-05-18 08:27:55
Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dot. ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków tzw. „ptasiej grypy” (HPAI) 2023-05-10 12:15:43
Informacja Inspekcji Weterynarynej w sprawie dokumentu przemieszczania dla zwierząt gospodarskich. 2023-05-09 12:08:10
Dotacje Powiatu Wrocławskiego na inwestycje z zakresu ochrony środowiska na wymianę pieca - (artykuł stracił ważność) 2023-04-27 09:01:12
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji programu ochrony powietrza - (artykuł stracił ważność) 2023-04-18 13:26:06
Zawiadomienie: Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka zmienia kwalifikację przedsięwzięcia i kwalifikuje przedsięwzięcie polegające na budowie instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych na terenie działki nr 11, AM 11, obręb Sobótka, jako określone w § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia ooś - (artykuł stracił ważność) 2023-09-21 09:51:39
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Sobótka 2023-04-04 15:28:00
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy postępowania administracujnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " budowie instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych" - (artykuł stracił ważność) 2023-03-31 09:33:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Mirosławicach" 2023-03-17 12:08:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie parkingów" w Sobótce. 2023-03-15 13:40:01
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie projeku uchwały ws. aktualizacji programu ochrony powietrza - (artykuł stracił ważność) 2023-03-09 08:43:54

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bożena Frass

Data wytworzenia:
04 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Bożena Frass

Data publikacji:
04 kwi 2023, godz. 14:51

Osoba aktualizująca informacje

Bożena Frass

Data aktualizacji:
04 kwi 2023, godz. 14:51