Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
WE WROCŁAWIU I
z dnia 8 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1.    Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego:

1) do 169 rad gmin, z tego:

a)    do 141 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)    do 28 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 26 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

2.    Wybierano łącznie 3263 radnych, z czego:

1)    2729 radnych rad gmin, z tego:

a)    2115 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)    614 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)    498 radnych rad powiatów;

3)    36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

3.    Wybrano łącznie 3263 radnych, z czego:

1)    2729 radnych rad gmin, z tego:

a)    2115 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)    614 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)    498 radnych rad powiatów;

3)    36 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

4.    Wybory przeprowadzono w 2335 okręgach wyborczych.

5.    We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.    Głosowanie przeprowadzono w 2153 okręgach wyborczych.

7.    Głosowania nie przeprowadzono w 182 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 182 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.    Głosowanie przeprowadzono w 2345 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.    Wybory przeprowadzono do 141 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 2115 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 2115 radnych spośród 5727 kandydatów zgłoszonych przez 721 komitetów wyborczych, w tym 659 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.    Wybrano 2115 radnych.

4.    Wybory przeprowadzono w 2115 okręgach wyborczych.

5.    We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.    Głosowanie przeprowadzono w 1933 okręgach wyborczych.

7.    Głosowania nie przeprowadzono w 182 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 182 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.    Głosowanie przeprowadzono w 1218 obwodach głosowania.

9.    Uprawnionych do głosowania było 868238 osób, w tym 133 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10.  Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 451415 osobom.

11.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 451250 osób, to jest 51,97% uprawnionych do głosowania.

12.  Głosów ważnych oddano 440059, to jest 97,52% ogólnej liczby głosów oddanych.

13.  Głosów nieważnych oddano 11191, to jest 2,48% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2975, to jest 26,58% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8186, to jest 73,15% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 30, to jest 0,27% ogólnej liczby głosów nieważnych.

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.    Wybory przeprowadzono do 28 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 109 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 614 radnych spośród 3827 kandydatów zgłoszonych na 527 listach kandydatów przez 100 komitetów wyborczych.

3.    Wybrano 614 radnych.

4.    Wybory przeprowadzono w 109 okręgach wyborczych.

5.    We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.    Głosowanie przeprowadzono w 109 okręgach wyborczych.

7.    Głosowanie przeprowadzono w 1066 obwodach głosowania.

8.    Uprawnionych do głosowania było 1247905 osób, w tym 190 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.    Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 611472 osobom.

10.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 611214 osób, to jest 48,98% uprawnionych do głosowania.

11.  Głosów ważnych oddano 598809, to jest 97,97% ogólnej liczby głosów oddanych.

12.  Głosów nieważnych oddano 12405, to jest 2,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 5172, to jest 41,69% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7233, to jest 58,31% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów

1.    Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatów, w których utworzono 106 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 498 radnych spośród 3732 kandydatów zgłoszonych na 581 listach kandydatów przez 91 komitetów wyborczych.

3.    Wybrano 498 radnych.

4.    Wybory przeprowadzono w 106 okręgach wyborczych.

5.    We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.    Głosowanie przeprowadzono w 106 okręgach wyborczych.

7.    Głosowanie przeprowadzono w 1852 obwodach głosowania.

8.    Uprawnionych do głosowania było 1502203 osób.

9.    Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 762352 osobom.

10.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 762149 osób, to jest 50,74% uprawnionych do głosowania.

11.  Głosów ważnych oddano 730395, to jest 95,83% ogólnej liczby głosów oddanych.

12.  Głosów nieważnych oddano 31754, to jest 4,17% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 16829, to jest 53,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14925, to jest 47,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

1.    Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 36 radnych spośród 373 kandydatów zgłoszonych na 43 listach kandydatów przez 9 komitetów wyborczych.

3.    Wybrano 36 radnych.

4.    Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.    We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.    Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.    Głosowanie przeprowadzono w 2345 obwodach głosowania.

8.    Uprawnionych do głosowania było 2179560 osób.

9.    Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 1090135 osobom.

10.  W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1089775 osób, to jest 50,00% uprawnionych do głosowania.

11.  Głosów ważnych oddano 1043614, to jest 95,76% ogólnej liczby głosów oddanych.

12.  Głosów nieważnych oddano 46161, to jest 4,24% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 14231, to jest 30,83% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 31930, to jest 69,17% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 102.
Wybory do Rady Miejskiej w Sobótce

Oddział 1.
Dane ogólne

1.    Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.    Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.    Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 10116, w tym 2 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

5.    Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5325 osobom.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5324 osób, to jest 52,63% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 5155, to jest 96,83% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 169, to jest 3,17% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 28, to jest 16,57% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 116, to jest 68,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 25, to jest 14,79% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 757;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 431 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 431;

6) głosów ważnych oddano 422;

7) radnym został wybrany:

― GRUDZIŃSKI Piotr Andrzej,

z listy nr 15           KWW DLA SOBÓTKI.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 680;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 314 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 314;

6) głosów ważnych oddano 267;

7) radnym został wybrany:

― SADKIEWICZ Tomasz,

z listy nr 16           KWW TOMASZA SADKIEWICZA.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 801;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 447 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 447;

6) głosów ważnych oddano 438;

7) radną została wybrana:

― IGRAS Marta,

z listy nr 13           KWW CZAS NA ZMIANĘ.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 796;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 462 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 462;

6) głosów ważnych oddano 443;

7) radną została wybrana:

― HAJDAMOWICZ Edyta Kazimiera,

z listy nr 12           KWW MIROSŁAWA JAROSZA ROZPĘDZONA SOBÓTKA.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 623;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 351 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 351;

6) głosów ważnych oddano 344;

7) radnym został wybrany:

― KOWALCZYK Sylwester,

z listy nr 12           KWW MIROSŁAWA JAROSZA ROZPĘDZONA SOBÓTKA.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 657;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 374 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 374;

6) głosów ważnych oddano 367;

7) radną została wybrana:

― PIWOWARSKA Hanna Maria,

z listy nr 12           KWW MIROSŁAWA JAROSZA ROZPĘDZONA SOBÓTKA.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 628;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 368 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 368;

6) głosów ważnych oddano 349;

7) radną została wybrana:

― PODESZWA Marzena Jadwiga,

z listy nr 12           KWW MIROSŁAWA JAROSZA ROZPĘDZONA SOBÓTKA.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 515;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 222 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222;

6) głosów ważnych oddano 215;

7) radnym został wybrany:

― KOZAK Michał Andrzej,

z listy nr 12           KWW MIROSŁAWA JAROSZA ROZPĘDZONA SOBÓTKA.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 503;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 229 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229;

6) głosów ważnych oddano 227;

7) radnym został wybrany:

― CHRZAN Grzegorz Witalis,

z listy nr 14           KWW MARIUSZA JĘDRY AKTYWNA SOBÓTKA.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 339;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 163 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163;

6) głosów ważnych oddano 162;

7) radnym został wybrany:

― FILIPCZAK Romuald,

z listy nr 13           KWW CZAS NA ZMIANĘ.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 919, w tym 2 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 512 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 511;

6) głosów ważnych oddano 504;

7) radną została wybrana:

― HRYNIAK-BEREŻNICKA Marcela Katarzyna,

z listy nr 15           KWW DLA SOBÓTKI.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 885;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 430 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 430;

6) głosów ważnych oddano 421;

7) radną została wybrana:

― RAK Krystyna Agata,

z listy nr 15           KWW DLA SOBÓTKI.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 697;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 354 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 354;

6) głosów ważnych oddano 352;

7) radną została wybrana:

― SĄCZAWA Lidia,

z listy nr 12           KWW MIROSŁAWA JAROSZA ROZPĘDZONA SOBÓTKA.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 589;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 325 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 325;

6) głosów ważnych oddano 316;

7) radnym został wybrany:

― ŻABA Marcin,

z listy nr 14           KWW MARIUSZA JĘDRY AKTYWNA SOBÓTKA.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 727;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 343 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 343;

6) głosów ważnych oddano 328;

7) radnym został wybrany:

― PACHOLUK Szymon,

z listy nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 23.
Wybory do Rady Powiatu Wrocławskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.    Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 29 radnych.

2.    Wybory przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych.

3.    Głosowanie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych.  

4.    Uprawnionych do głosowania było 124365.

5.    Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 71221 osobom.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 71198 osób, to jest 57,25% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 69179, to jest 97,16% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 2019, to jest 2,84% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 820, to jest 40,61% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1199, to jest 59,39% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)    lista nr 1                 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)    lista nr 3                 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)    lista nr 5                 KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4)    lista nr 10               KWW BEZPARTYJNI DLA POWIATU;

5)    lista nr 11               KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA POW. WROCŁAWSKIEGO.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 28366;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 16208 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 16199;

6)    głosów ważnych oddano 15831;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― ZAJĄC Wiesław Antoni,

         ― KRZYŻANOWSKI Arkadiusz Marek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― MALIGA Tomasz Piotr;

c)    lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― BŁOŃSKA Beata Małgorzata,

         ― ADAMEK Wiktor Maciej,

         ― KOZAK Wojciech;

d)   lista nr 11 ― KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA POW. WROCŁAWSKIEGO uzyskała 1 mandat;

       radną z tej listy została wybrana:

         ― CHMIELEWSKA Anna;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 15190;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 8916 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8916;

6)    głosów ważnych oddano 8760;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław,

         ― OSTROWSKA Edyta Kinga;

b)   lista nr 11 ― KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA POW. WROCŁAWSKIEGO uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― POTOCKI Roman Paweł;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 19158;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 11259 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11254;

6)    głosów ważnych oddano 10996;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― DULSKI Andrzej;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

       radną z tej listy została wybrana:

         ― KOSTERSKA Barbara;

c)    lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― KORYTKO Marcin,

         ― ROMAN Agata;

d)   lista nr 11 ― KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA POW. WROCŁAWSKIEGO uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― KOZDROWICKI Andrzej Stanisław;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 25761;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 15125 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 15122;

6)    głosów ważnych oddano 14576;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― HARASNY Marek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― PACHOLIK Ryszard Michał,

         ― WILK Maria Wiesława,

         ― IGNATOWICZ Julita Anna;

c)    lista nr 10 ― KWW BEZPARTYJNI DLA POWIATU uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― SZAWAN Andrzej;

d)   lista nr 11 ― KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA POW. WROCŁAWSKIEGO uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― OSTASZEWSKI Tomasz Piotr;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 20210;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 10878 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10872;

6)    głosów ważnych oddano 10589;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― CHMURZYŃSKI Piotr Michał;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― KURYŚ Hieronim Stanisław;

c)    lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― JAMROZIK Andrzej;

d)   lista nr 10 ― KWW BEZPARTYJNI DLA POWIATU uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― HRYNIEWICZ Sławomir Bogusław;

e)    lista nr 11 ― KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA POW. WROCŁAWSKIEGO uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― KOPEĆ Antoni;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

6. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandaty:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 15680;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 8835 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8835;

6)    głosów ważnych oddano 8427;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― ŁYSIAK Piotr Włodzimierz;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― WAKSMUNDZKI Grzegorz Patryk;

c)    lista nr 11 ― KWW INICJATYWA SAMORZĄDOWA POW. WROCŁAWSKIEGO uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― KONOPKA Mariusz Edward;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.    Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 36 radnych.

2.    Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.    Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.    Uprawnionych do głosowania było 2179560.

5.    Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 1090135 osobom.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1089775 osób, to jest 50,00% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 1043614, to jest 95,76% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 46161, to jest 4,24% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 14231, to jest 30,83% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 31930, to jest 69,17% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)    lista nr 1                 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)    lista nr 2                 KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)    lista nr 3                 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)    lista nr 4                 KKW LEWICA;

5)    lista nr 5                 KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)    lista nr 6                 KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 469374;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 237141 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 237041;

6)    głosów ważnych oddano 234589;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― KRZYŻANOWSKI Marcin Rafał,

         ― CALIŃSKA-MAYER Małgorzata Maria;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

       radną z tej listy została wybrana:

         ― HOŁOWNIA-TWARDOWSKA Karolina;

c)    lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

       radną z tej listy została wybrana:

         ― STOŻEK Marta Magdalena;

d)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― PIECHOTA Sławomir Jan,

         ― GRANOWSKA Renata Małgorzata,

         ― PIASECKA Magdalena,

         ― WŁODARCZYK Monika;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 501835;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 268731 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 268621;

6)    głosów ważnych oddano 254013;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― MROZEK Damian Remigiusz,

         ― CZARTORYSKI Tytus Henryk,

         ― BRODOWSKA Magdalena;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

       radną z tej listy została wybrana:

         ― GOŁĄB Natalia Jolanta;

c)    lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― BOCHNAK Wojciech Piotr,

         ― GALANT Dorota Magdalena,

         ― ŁAPIŃSKI Marek;

d)   lista nr 6 ― KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― RADO Michał Marcin;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 482151;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 225694 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 225623;

6)    głosów ważnych oddano 214193;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― MACKO Grzegorz,

         ― SZYDŁOWSKA-KĘDZIERA Ewelina Agnieszka,

         ― LACH Łukasz Jan;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― GANCARZ Paweł Jarosław;

c)    lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― SZEŁEMEJ Alina,

         ― JAGŁA Robert Aleksander,

         ― JAŚNIKOWSKI Adam Marian,

         ― LUBIŃSKI Mirosław Aleksander;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 349614;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 169830 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 169808;

6)    głosów ważnych oddano 160839;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― MRÓZ Krzysztof Stanisław,

         ― KREDKOWSKI Andrzej;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― BARCZYK Kamil Sebastian;

c)    lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― POKÓJ Jerzy Jan,

         ― KOCEMBA Ewa Aleksandra;

d)   lista nr 6 ― KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― PRZYBYLSKI Cezary Adam;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    uprawnionych do głosowania było 376586;

4)    łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 188739 osobom;

5)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 188682;

6)    głosów ważnych oddano 179980;

7)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― KARWAN Piotr Adam,

         ― KURA Paweł,

         ― GRABEK Paweł Jan;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― RABCZENKO Jarosław Krzysztof,

         ― BORYS Marcin;

c)    lista nr 6 ― KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― MYRDA Tymoteusz Dominik;

8)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

we Wrocławiu I

/-/ Maciej Skórniak


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
obwieszczenie rady cms (PDF, 3.95Mb) 2024-04-10 09:00:40 3
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Huzarski

Data wytworzenia:
10 kwi 2024

Osoba dodająca informacje

Łukasz Huzarski

Data publikacji:
10 kwi 2024, godz. 09:00

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Huzarski

Data aktualizacji:
10 kwi 2024, godz. 09:05