Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 76.2024 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 67.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 22 kwietnia 2024r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność |Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2024-05-13 13:54:04
Zarządzenie Nr 75.2024 w sprawie naboru do Rady Seniorów Gminy Sobótka 2024-05-13 13:50:33
Zarządzenie Nr 74.2024 w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom OSP kandydatom na strażaka ratownika OSP za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach oraz innych działaniach 2024-05-13 13:44:08
Zarządzenie Nr 71.2024 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2024-05-13 13:37:18
Zarządzenie Nr 70.2024 w sprawie powołania koordynatora gminnego informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2024-05-13 13:33:19
Zarządzenie Nr 68.2024 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2024-04-30 10:11:48
Zarządzenie Nr 72.2024 w sprawie utworzenia gminnego magazynu przeciwpowodziowego i zarządzania kryzysowego 2024-04-30 10:08:50
Zarządzenie Nr 69.2024 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie gminnego magazynu obrony przeciwpowodziowej 2024-04-30 10:06:01
Zarządzenie Nr 64.2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury -Muzeum Ślężańskie im.Stanisława Dunajewskiego za rok 2023 2024-04-30 10:02:14
Zarządzenie Nr 52.2024 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2024-04-24 12:08:16
Zarządzenie Nr 51.2024 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w trybie ustawy -Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2024-04-24 12:04:18
Zarządzenie Nr 67.2024r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2024-04-23 14:45:38
Zarządzenie Nr 63.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2024-04-23 14:42:46
Zarządzenie Nr 61.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2024-04-23 14:39:41
Zarządzenie Nr 60.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w najem 2024-04-23 14:36:46
Zarządzenie Nr 59.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2024r. 2024-04-23 14:33:27
Zarządzenie Nr 56.2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2024r. 2024-04-23 14:30:02
Zarządzenie Nr 55.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2024-04-23 14:25:51
Zarządzenie Nr 54.2024r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2024-04-23 14:21:56
Zarządzenie Nr 53.2024 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.Janusza Korczaka w Sobótce 2024-04-23 14:18:22
Zarządzenie Nr 50.2024r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2024-04-23 14:14:23
Zarządzenie Nr 49.2024r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Sobótka na okres do lat 3 2024-04-23 14:11:10
Zarządzenie Nr 48.2024 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat trzech nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2024-04-23 14:05:25
Zarządzenie Nr 47.2024 w sparwie przeprowadzenia Iprzetargu ofertowego na sprzedaż specjalnych samochodów pożarniczych będących własnością Gminy Sobótka i użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Sobótka 2024-04-23 14:02:26
Zarządzenie Nr 46.2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.Janusza Korczka w Sobótce 2024-04-23 13:59:20
Zarządzenie Nr 45.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2024-04-23 13:56:19
Zarządzenie Nr 44.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2024-04-23 13:52:40
Zarządzenie Nr 43.2024 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 2005 oraz z roczników 2001-2004 zamieszkałych na terenie gminy Sobótka 2024-04-23 13:49:29
Zarządzenie Nr 42.2024 w spraie oloszenia nabor wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" 2024-04-23 13:45:39
Zarządzenie Nr 40.2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na rok 2024 2024-04-23 13:42:12
Zarządzenie Nr 39.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy do lat trzech 2024-04-23 13:38:13
Zarządzenie Nr 38.2024r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2024-04-23 13:35:17
Zarządzenie Nr 37.2024r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2024-04-23 13:32:25
Zarządzenie Nr 36.2024r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2024-04-23 13:27:52
Zarządzenie Nr 35.2024 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce w celu konsultowania spraw dotyczących pracowników w przypadkach wymaganych przepisami prawa 2024-04-23 13:24:15
Zarządzenie Nr 33.2024 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne od dnia 26 lutego 2024r. kierownicze stanowisko urzędnicze _kierownik Referatu Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2024-04-23 13:20:41
Zarządzenie Nr 34.2024 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy _prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2024-04-23 13:17:14
Zarządzenie Nr 32.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2024-04-23 13:14:21
Zarządzenie Nr 31.2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-przedszkolnego im.Janusza Korczaka w Sobótce 2024-04-23 13:11:15
Zarądzenie Nr 30.2024 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2024-04-23 13:06:27
Zarządzenie Nr 29.2024 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2024-04-23 13:03:08
Zarządzenie Nr 28.2024 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2024-04-23 12:59:25
Zarządzenie Nr 27.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2024-04-23 12:56:36
Zarządzenie Nr 26.2024 w sprawie gospodarowania paliwami płynnymi Ochotniczych Strażach Pożarnych Gminy Sobótka 2024-04-23 12:53:26
Zarządzenie Nr 21.2024 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2024r. 2024-04-23 12:45:29
Zarządzenie Nr 23.2024 zmieniające zarządzenie nr 250.2023 z dnia 28 grudnia 2024r. w sprawie ustalenia cen i opłat za wynajem hali sportowej oraz innych obiektów w Szkole Podstawowej nr 2 im.Marii Skłodowskiej Curie w Sobótce 2024-02-07 12:36:00
Zarządzenie Nr 24.2024 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników UMiG Sobótka w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 6 stycznia 2024r. 2024-02-07 11:48:02
Zarządzenie Nr 25.2024 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieogranicznego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gmin Sobótka 2024-02-07 11:42:31
Zarządzenie Nr 20.2024 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2024-02-07 11:36:26
Zarządzenie Nr 18.2024 w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości kwot dofinansowania w 2024r. 2024-02-07 11:20:46
Zarządzenie Nr 19.2024 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Sobótka na rok szkolny 2024/2025 2024-02-07 11:16:36
Zarządzenie Nr 17.2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2024r. 2024-02-07 11:13:07
Zarządzenie Nr 16.2024 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2024-02-07 11:07:17
Zarządzenie Nr15.2024 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenis postępowania w rybie ustawy -prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2024-02-07 11:04:29
Zarządzenie Nr 14.2024 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2024-02-07 11:00:12
Zarządzenie Nr 13.20124 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2024-02-07 10:57:28
Zarządzenie Nr 12.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2024-02-07 10:54:46
Zarządzenie Nr 11.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2024-02-07 10:52:23
Zarządzenie Nr 10.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2024-02-07 10:49:13
Zarządzenie Nr 9.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2024-02-07 10:44:59
Zarządzenie Nr 8.2024 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2024-02-07 10:42:33
Zarządzenie Nr 7.2024 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2024-02-07 10:39:36
Zarządzenie Nr 6.2024 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2024-02-07 10:35:09
Zarządzenie Nr 5.2024 w sparwie ogłoszenia przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2024-02-07 10:32:16
Zarządzenie Nr 4.2024 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2024-02-07 10:29:20
Zarządzenie Nr3.2024 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sobótka w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2024-2027 z perespektywą do 2030r. 2024-02-07 10:26:45
Zarządzenie Nr 2.2024 w sprawie powołania koordynatora oraz członków zespołu ds.dostępności 2024-02-07 10:22:37
Zarządzenie nr 1.2024 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gmin Sobótka 2024-02-07 10:19:21

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Marciszyn

Data wytworzenia:
07 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Monika Marciszyn

Data publikacji:
07 lut 2024, godz. 10:15

Osoba aktualizująca informacje

Monika Marciszyn

Data aktualizacji:
07 lut 2024, godz. 10:15