Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 251.2023 w sprawie wykorzystania węgla kamiennego zakupionego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupiue preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych na realizację zadań własnych gminy 2024-05-14 09:28:35
Zarządzenie Nr 129.2023 w sprawie powołaniakomiosji do spraw weryfikacji wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2024r 2024-05-14 09:25:06
Zarządzenie Nr 252.2023 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023r. 2024-01-11 12:51:09
Zarządzenie Nr 249.2023 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lat 2024-2036 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2024r 2024-01-11 12:47:22
Zarządzenie Nr 235.2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2024-01-04 12:52:38
Zarządzenie Nr 237.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy-prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2024-01-04 12:50:06
Zarządzenie Nr 234.2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2024-01-04 12:46:55
Zarządzenie Nr 240.2023 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023r. 2023-12-29 11:54:27
Zarządzenie Nr 250.2023 w sprawie ustalenia cen i opłat za wynajem hali sportowej oraz innych obiektów w Szkole Podstawowej nr 2 im.Marii Skłodowskiej Curie 2023-12-29 08:55:17
Zarządzenie Nr 228.2023 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023r. 2023-12-27 12:35:37
Zarządzenie Nr 243.2023 w sprawie ogłoszenia drugigo przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótk 2023-12-27 12:32:24
Zarządzenie Nr 244.2023 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótkaść Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-12-27 12:28:52
Zarządzenie Nr 245.2023 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-12-27 12:26:06
Zarządzenie nr 246.2023 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-12-27 12:23:02
Zarządzenie Nr 247.2023 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótkaa 2023-12-27 12:19:15
Zarządzenie Nr 248.2023r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do oddania w użyczenie nieruchomości należącej do Gminy Sobótka, Ślężańskiemu Stowarzyszeniu Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowegop 2023-12-27 12:12:22
Zarządzenie Nr 218.2023 w sprawie powołania konisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2023-12-21 10:53:18
Zarządzenie Nr 220.2023 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do reprezentacji osób zatrudnionych w UMiG Sobótka w celu konsultowania spraw dotycz ących pracowników w przypadkach wymaganych przepisami prawah 2023-12-21 10:49:39
Zarządzenie Nr 221.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-12-21 10:46:21
Zarządzenie Nr223.2023 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 2023-12-21 10:37:11
Zarzązenie Nr 224.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników nieruchomości przylegających do działki nr 252/2/AM1,o.Rogów Sobócki na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2023-12-21 10:28:39
Zarządzenie Nr 225.2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy_prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2023-12-21 10:24:07
Zarządzenie Nr 227.2023 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej 2023-12-21 10:19:56
Zarządzenie Nr 230.2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień pubicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2023-12-21 10:17:46
Zarządzenie Nr 230.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w najem 2023-12-21 10:14:30
Zarządzenie Nr 233.2023 w sprawie ustaleni dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka dni wolnych od pracy oraz terminu ich odpracowania w 2024r. 2023-12-21 10:03:28
Zarządzenie Nr 233.2023 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce dni wolnych od pracy oraz terminu ich odpracowania w 2024r. 2023-12-21 09:49:47
Zarządzenie Nr 236.2023 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 2023-12-21 09:46:48
Zarządzenie Nr 238.2023 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników UMiG Sobótka 2023-12-21 09:43:27
Zarządzenie Nr 239.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2023-12-21 09:41:36
Zarządzenie Nr 169.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedażyy 2023-11-15 09:20:53
Zarządzenie Nr 217.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2023-11-15 09:17:46
Zarządzenie Nr 216.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-11-15 09:15:09
Zarządzenie Nr 208.2023 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023r. 2023-11-10 09:49:55
Zarządzenie Nr 199.2023 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023r. 2023-11-10 09:44:45
Zarządzenie Nr 214.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2023-11-10 09:41:10
Zarządzenie Nr 206.2023 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy 2023-11-10 09:38:19
Zarządzenie Nr 215.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2023-11-10 09:35:57
Zarządzenie Nr 210.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-11-07 10:54:06
Zarządzenie Nr 211.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2023-11-07 10:50:44
Zarządzenie Nr 212.2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2023-11-07 10:48:26
Zarządzenie Nr 213.2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2023-11-07 10:45:18
Zarządzenie Nr 205.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2023-11-02 10:06:08
Zarządzenie Nr 203.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka iących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-10-23 13:04:41
Zarządzenie Nr 204.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-10-23 13:02:12
Zarządzenie Nr 202.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-10-23 12:58:46
Zarządzenie Nr 201.2023 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne od dnia 1 grudnia 2023r. stanowisko urzędnicze podinspektora ds.księgowości podatkowej w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótkab 2023-10-23 12:56:02
Zarządzenie Nr 200.2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2023-10-23 12:53:08
Zarządzenie Nr 198.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2023-10-23 12:50:16
Zarządzenie Nr 197.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2023-10-23 12:48:00
Zarządzenie Nr 196.2023r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce do wprowadzenia danych i informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB 2023-10-23 12:45:29
Zarządzenie Nr 195.2023 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-10-23 12:42:42
Zarządzenie Nr 194.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2023-10-23 12:40:16
Zarządzenie Nr 193.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótkaótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-10-23 12:37:38
Zarządzenie Nr 192.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-10-23 12:33:10
Zarządzenie Nr 191.2023 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023r. 2023-10-23 12:26:11
Zarządzenie Nr 190.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień puvblicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2023-10-23 12:23:04
Zarządzenie Nr 189.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2023-10-23 12:20:33
Zarządzenie Nr 187.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023r. 2023-10-23 12:17:53
Zarządzenie Nr186.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-10-23 12:12:42
Zarządzenie Nr 185.2023 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2023-10-23 12:09:05
Zarządzenie Nr 184.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-10-23 12:05:46
Zarządzenie Nr 183.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-10-23 12:03:03
Zarządzenie Nr 182.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-10-23 12:00:33
Zarządzenie Nr 181.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-10-23 11:57:51
Zarządzenie Nr 180.2023 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sobótce 2023-10-23 11:54:44
Zarządzenie Nr 179.2023 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy 2023-10-23 11:51:26
Zarządzenie Nr 178.2023 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2023-10-23 11:48:59
Zarządzenie Nr177.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego do lat trzech stanowiącego własność Gminy Sobótka 2023-10-23 11:46:05
Zarządzenie Nr 176.2023 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2023-10-23 11:43:55
Zarządzenie Nr 175.2023 w sprawie zmiany Regulaminu ZFŚS w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce 2023-10-23 11:40:48
Zarządzenie Nr 174.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-10-23 11:37:37
Zarządzenie Nr 173.2023 w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamóień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2023-10-23 11:34:20
Zarządzenie Nr 171.2023 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023. 2023-10-23 11:31:15
Zarządzenie Nr 170.2023 w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości należącej do zasobu mienia komunalnego Gminy Sobótkaprzeznaczonej do oddania w użyczenie Stowarzyszeniu Rozwoju Miasta i Gminy Sobótk 2023-10-23 11:26:39
Zarządzenie Nr 163.2023 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023r. 2023-10-23 11:23:10
Zarządzenie Nr 146.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w trybie ustawy-Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2023-10-23 11:19:07
Zarządzenie Nr 165.2023 w sprawie powołania Koordynatora gminnego ds. informatyki 2023-09-22 09:15:58
Zarządzenie Nr 166.2023 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2023-09-22 09:10:38
Zarządzenie Nr 149.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2023-08-23 12:49:29
Zarządzenie Nr 167.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do sprzedaży 2023-08-23 12:28:55
Zarządzenie Nr 168.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2023-08-23 12:26:28
Zarządzenie Nr 162.2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu finansowania kosztów usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Sobótka 2023-08-23 12:17:33
Zarządzenie Nr 161.2023 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023r.r. 2023-08-23 12:12:55
Zarządzenie Nr 160.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-08-23 12:01:52
Zarządzenie Nr 159.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do oddania w najem 2023-08-23 12:00:00
Zarządzenie Nr 158.2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego 2023-08-23 11:57:36
Zarządzenie Nr 156.2023 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023rr. 2023-08-23 11:53:52
Zarządzenie Nr 155.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-08-23 11:50:30
Zarządzenie Nr 154.2023 w sprawie powołania komisji w celu opiniowania wstępnych wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja 2 2023-08-23 11:48:38
Zarządzenie Nr 153.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-08-23 11:46:18
Zarządzenie Nr 152.2023 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-08-23 11:42:55
Zarządzenie Nr 151.2023 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-08-23 11:40:38
Zarządzenie Nr150.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-08-23 11:38:14
Zarządzenie Nr 147.2023 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023r. 2023-08-23 11:35:41
Zarządzenie Nr 145.2023 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka na okres 10 lat 2023-08-23 11:31:54
Zarządzenie Nr 144.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-08-23 11:28:40
Zarządzenie Nr 143.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-08-23 11:25:31
Zarządzenie Nr 142.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2023-08-23 11:22:59
Zarządzenie Nr 141.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-08-23 11:20:11
Zarządzenie Nr 140.2023 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2023-08-23 11:14:40
Zarządzenie Nr 138.2023 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023r. 2023-08-23 11:10:56
Zarządzenie Nr 135.2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury -Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce za rok 2022 2023-08-23 11:04:18
Zarządzenie Nr 136.2023 w sprawie zatweirdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ślężańskiego im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce za rok 2022 2023-08-23 11:01:11
Zarządzenie Nr 137.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2023-08-23 10:57:45
Zarządzenie Nr 134.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-08-23 10:54:41
Zarządzenie Nr 133.2023 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-08-23 10:51:05
Zarządzenie Nr 132.2023 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-08-23 10:48:31
Zarządzenie Nr 127.2023 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2023r. 2023-06-26 09:31:27
Zarządzenie Nr 126.2023 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-06-26 09:24:00
zarządzenie Nr 125.2023 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Sobótka niezabudowanej działki, stanowiącej własność Skarbu Państwa -Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 2023-06-26 09:22:01
Zarządzenie Nr 124.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-06-26 09:19:19
Zarządzenie Nr123.2023 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-06-26 09:17:21
Zarządzenie Nr 122.2023 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-06-26 09:14:50
Zarządzenie Nr121.2023 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-06-26 09:12:14
Zarządzenie Nr 11.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022r. 2023-06-26 09:09:09
Zarządzenie Nr 119.2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2023-06-26 09:06:08
Zarządzenie Nr 111.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023r 2023-06-26 09:00:58
Zarządzenie Nr 118.2023 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 2004 oraz z roczników 1999-2003, zamieszkałych na terenie gminy Sobótka 2023-06-09 11:26:35
Zarządzenie Nr 117.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do trzech lat 2023-06-06 15:03:56
Zarządzenie Nr 116.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych sprzedaży 2023-06-06 14:58:48
Zarządzenie 115/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2023-06-09 11:24:39
Zarządzenie Nr 109.2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w trybie ustawy prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2023-06-01 09:17:14
Zarządzenie Nr 113.2023 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Sobótka za rok 2022 2023-06-01 09:14:07
Zarządzenie Nr 110.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-06-01 09:12:07
Zarządzenie Nr 104.2023 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka 2023-06-01 09:09:19
Zarządzenie Nr 114.2023 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2023-06-01 09:01:55
Zarządzenie Nr 93.2023 w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2023-05-22 11:01:41
Zarządzenie Nr 90.2023 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2023r. 2023-05-22 10:53:34
Zarządzenie Nr 94.2023r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2023-05-22 10:49:42
Zarządzenie Nr 95.2023 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr1 w Sobótce 2023-05-22 10:46:49
Zarządzenie Nr 96.2023 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 81.2023 Burmistrza Miasta i Gminy sobótka z dnia 3 kwietnia 2023r.w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2023-05-22 10:44:15
Zarządzenie Nr 97.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023r. 2023-05-22 10:40:40
Zarządzenie Nr 99.2023 w sprawie ogłoszenia drugiego prztargu ustnego nieograniczonego na najem do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2023-05-22 10:35:23
Zarządzenie Nr 100.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-05-22 10:32:48
Zarządzenie Nr 101.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-05-22 10:30:22
Zarządzenie Nr 102.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-05-22 10:27:34
Zarządzenie Nr 103.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-05-22 10:24:46
Zarządzenie Nr 105.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2023-05-22 10:21:46
Zarządzenie Nr 106.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2023-05-22 10:18:50
Zarządzenie Nr 107.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2023-05-22 10:14:47
Zarządzenie Nr 108.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2023-05-22 10:12:08
Zarządzenie Nr 86.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2023-04-27 11:21:00
Zarządzenie Nr 87.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2023-04-27 11:18:42
Zarządzenie Nr 84.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-04-27 10:31:10
Zarządzenie Nr 85.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-04-27 10:28:09
Zarządzenie Nr 88.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Przemiłowa w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka na wieś. 2023-04-27 10:16:51
Zarządzenie N 89.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w Sobótce 2023-04-27 10:11:35
Zarządzenie Nr 92.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-04-27 10:03:36
Zarządzenie Nr 83.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2023-04-13 12:03:18
Zarządzenie Nr 83.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-04-13 12:00:53
Zarządzenie Nr 79.2023 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2023r. 2023-04-13 11:58:32
Zarządzenie Nr75.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-04-07 10:10:26
Zarządzenie Nr 78.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-04-07 10:08:05
Zarządzenie Nr 77/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2023-04-07 10:05:54
Zarządzenie Nr81.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2023-04-07 10:04:04
Zarządzenie nr 70.2023 w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Sobótka 2023-04-07 10:01:07
Zarządzenie Nr 65.2023 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2023r. 2023-04-07 09:58:50
Zarządzenie Nr 74.2023 w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobótce 2023-04-07 09:56:58
Zarządzenie Nr 73.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-03-28 08:37:03
Zarządzenie Nr 72.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-03-28 08:34:20
Zarządzenie Nr 71.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-03-28 08:31:47
Zarządzenie Nr 64.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży do lat trzech 2023-03-23 09:50:14
Zarządzenie Nr 69.2023 w sprawie ogłoszenia pieszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2023-03-23 09:47:04
Zarządzenie Nr 67.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznczonych do sprzedaży 2023-03-23 09:44:22
Zarządzenie Nr 68.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedażyh 2023-03-23 09:42:06
Zarządzenie Nr 54.2023 w sprawie ustalenia form i trybu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2023-03-22 09:04:04
Zarządzenie Nr 61.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-03-22 08:47:07
Zarządzenie Nr 62.2023 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-03-22 08:44:45
Zarządzenie Nr 63.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nsa sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-03-22 08:41:59
Zarządzenie Nr 60.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-03-22 08:38:41
Zarządzenie nr 59.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Sobótce 2023-03-17 11:30:42
Zarządzenie Nr 57.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2023-03-16 13:10:22
Zarządzenie Nr 56.2023 w sprawie powołania koordynatora oraz członków zespołu ds.dostępności 2023-03-16 13:05:03
Zarządzenie Nr 58.2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-03-16 12:57:32
Zarządzenie Nr 42.2023 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Ciepłe mieszkanie w gminie Sobótka 2023-03-15 12:07:41
Zarządzenie Nr 39.2023 w sprawie ogłoszenia wykzu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobotka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-03-15 11:52:55
Zarządzenie Nr 34.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023 2023-03-15 11:47:49
Zarządzenie Nr 38.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023r. 2023-03-15 11:44:58
Zarządzenie Nr 40.2023 w sprawie wynajmu Hali widowiskowo-sportowej oraz innych obiektów w Zespole Szkolno Przedszkolnym im.Janusza Korczaka w Sobótce 2023-03-15 11:41:38
Zarządzenie Nr 43.2023r. w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka dni wolnych od pracy oraz terminu ich odpracowywania w 2023r. 2023-03-15 11:38:50
Zarządzenie Nr 48.2023 w sprawie ogłoszenia wyakzu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2023-03-15 11:36:24
Zarządzenie Nr 46.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-03-15 11:32:20
Zarządzenie Nr 51.2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w trybie ustawy -prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2023-03-15 11:28:21
Zarządzenie Nr 49.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem do lat trzech nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2023-03-15 11:25:04
Zarządzenie Nr 50.2023 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2023-03-15 11:20:18
Zarządzenie Nr 52.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2023-03-15 11:13:50
Zarządzenie Nr 53.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2023-03-15 10:59:14
Zarządzenie Nr 44.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023r. 2023-03-15 10:56:09
Zarządzenie nr 47.2023 w sprawie powołania Zespołu ds oceny możliwości partycypacji w kosztach pomocy obywateli Ukrainy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej 2023-03-15 10:52:32
Zarządzenie Nr 55.2023 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 2023-03-13 07:43:23
Zarządzenie Nr 13.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2023-02-09 12:40:09
Zarządzenie Nr 37/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2023-02-09 12:35:39
Zarządzenie Nr 35.2023 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy -o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023-02-03 11:52:29
Zarządzenie Nr 33.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2023-02-03 11:49:21
Zarządzenie Nr 32.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzdaży 2023-02-03 11:47:06
Zarządzenie Nr 31.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-02-03 11:44:51
Zarządzenie Nr 19.2023 w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości kwot dofinansowania w 2023 2023-02-03 11:42:16
Zarządzenie Nr18.2023 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Sobótka na rok szkolny 2023/2024 2023-02-03 11:39:38
Zarządzenie Nr 16.2023 w sparwie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-02-03 11:32:55
Zarządzenie Nr 15.2023 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-02-03 11:30:11
Zarządzenie Nr 5.2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa stałego 2023-02-03 11:27:22
Zarządzenie Nr 9.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-01-26 11:16:23
Zarządzenie Nr 7.2023 w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka 2023-01-26 10:47:47
Zarządzenie Nr 8.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-01-26 10:44:13
Zarządzenie Nr 10.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2023r. 2023-01-26 10:41:33
Zarządzenie Nr 11/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2023-01-26 10:38:24
Zarządzenie Nr 12.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-01-26 10:36:42
Zarządzenie Nr 13.2023 w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2023-01-26 10:34:08
Zarządzenie Nr 14.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023r. 2023-01-26 10:30:36
Zarządzenie nr 6.2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowychi 2023-01-13 08:38:03
Zarządzenie Nr 4.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-01-11 10:00:44
Zarządzenie Nr 1.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2023r. 2023-01-11 08:52:14
Zarządzenie Nr 3.2023 w sprawie uchyenia Zarządzenia Nr 210.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 19 grudnia 2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat trzech nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2023-01-11 08:00:41
Zarządzenie Nr 2.2023 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 118.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 9 sierpnia 2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-01-11 07:57:27

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Violetta Gaworczyk

Data wytworzenia:
11 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Violetta Gaworczyk

Data publikacji:
11 sty 2023, godz. 07:53

Osoba aktualizująca informacje

Violetta Gaworczyk

Data aktualizacji:
11 sty 2023, godz. 07:53