Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 217.2022 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2022r. 2023-01-26 10:27:27
Zarządzenie Nr 213.2022 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2023-2035 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2023r. 2023-01-11 08:57:10
Zarządzenie Nr 211.2022 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2022r. 2023-01-04 16:25:37
Zarządzenie Nr 214.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2023-01-04 16:21:40
Zarządzenie Nr 216.2022 w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych własnym środkiem transportu 2023-01-02 09:12:03
Zarządzenie Nr 215.2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy _Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przewarzania danych osobowych 2022-12-30 10:31:47
Zarządzenie nr 207.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-12-28 11:42:18
Zarządzenie Nr 208.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2022-12-28 11:39:38
Zarządzenie Nr 209.2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat trzech nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2022-12-28 11:36:50
Zarządzenie Nr 210.2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2022-12-28 11:31:12
Zarządzenie Nr 114.2022 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2022r. 2022-12-15 13:51:40
Zarządzenie Nr 181.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2022-12-14 10:45:35
Zarządzenie Nr 198.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022r. 2022-12-14 09:56:11
Zarządzenie Nr 178.2022 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2022r. 2022-12-14 09:52:46
Zarządzenie Nr 188.2022 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2022r. 2022-12-14 09:51:13
Zarządzenie Nr 189.2022 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2022r. 2022-12-14 09:48:33
Zarządzenie Nr 192.2022 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2022r. 2022-12-14 09:47:05
Zarządzenie Nr 195.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2022-12-14 09:45:24
Zarządzenie Nr 196.2022 w sprawie zasad zatrudnienia, adaptacji zawodowej, awansowania, przeniesień oraz rozwiązywania stosunku pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2022-12-14 09:42:29
Zarządzenie Nr 201.2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-12-14 09:34:27
Zarządzenie Nr 203.2022 w sprawie zmiany Regulamin wyboru w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka przedstawicieli pracowników na potrzeby współdziałania z Pracodawcą 2022-12-14 09:31:40
Zarządzenie Nr 205.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2022-12-14 09:26:08
Zarządzenie Nr 206.2022 w sprawie przeprowadzenia wybrów uzupełniających do reprezentacji w celu kosultowania spraw dotyczących pracowników w przypadkach wymaganych przepisami prawazatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2022-12-14 09:21:26
Zarządzenie Nr 204.2022 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 2022-12-08 09:41:26
Zarządzenie Nr 194.2022 w sprawie określenia stawek za wynajem świetlic wiejskich, chat grillowych i zapleczy socjalnych placów zabaw w Gminie Sobótka 2022-12-06 14:40:57
Zarządzenie Nr 191.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-11-24 15:09:47
Zarządzenie Nr 187.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-11-24 15:07:31
Zarządzenie Nr 186.2022 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2022-11-24 15:04:58
Zarządzenie Nr 185.2022 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce dni wolnych od pracy oraz terminu ich odpracowania w 2023 r. 2022-11-24 15:00:55
Zarządzenie Nr 184.2022 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w 2023 roku. 2022-11-24 14:58:05
Zarządzenie Nr 183.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2022-11-16 16:10:24
Zarządzenie Nr 180.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-11-15 11:42:51
Zarządzenie Nr 177.2022 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka 2022-11-08 15:14:55
Zarządzenie Nr 176.2022 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie mienia komunalnego oraz dzierżawę gruntów gminnych 2022-11-08 15:12:31
Zarządzenie Nr 175.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2022-11-08 15:10:27
Zarządzenie Nr 174.2022 w sprawie podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2022-12-01 15:18:07
Zarządzenie Nr 173.2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2022-12-01 15:16:54
Zarządzenie Nr 171.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok 2022-11-16 16:06:06
Zarządzenie Nr 170.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-11-16 16:08:37
Zarządzenie Nr 169.2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2022-11-08 15:08:07
Zarządzenie Nr 168.2022 wsprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-10-28 10:42:12
Zarządzenie Nr 167.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2022-10-28 10:47:50
Zarządzenie Nr166.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2022-10-28 10:50:40
Zarządzenie Nr 165.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2022-10-28 10:53:38
Zarządzenie Nr 164.2022 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Sobótka niezabudowanej działki stanowiącej własność Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwana 2022-10-28 10:44:50
Zarządzenie Nr 163.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2022-10-20 11:16:23
Zarządzenie Nr 162.2022 w sprawie powołana zespołu do spraw koordynacji działań związanych z wypłatą dodatku dla podmiotów wrażliwych 2022-10-20 11:40:33
Zarządzenie Nr 160.2022 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2022r. 2022-10-28 10:38:42
Zarządzenie Nr 158.2022 w sprawie powołania w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka Admistratora Systemu Teleinformatycznego Ochrony Informacji Niejawnych oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Ochrony Informacji Niejawnych 2022-10-20 11:38:20
Zarządzenie Nr 100.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomość stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w najem 2022-10-20 11:34:19
Zarządzenie Nr 146.2022 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2022r. 2022-10-14 13:51:30
Zarządzenie Nr 141.2022 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2022r. 2022-10-14 13:49:30
Zarządzenie Nr 149.2022 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2022r. 2022-10-14 13:47:55
Zarządzenie Nr 154.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022r. 2022-10-14 13:46:02
Zarządzenie Nr 157.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2022-10-14 13:43:15
Zarządzenie Nr 156.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2022-10-14 13:40:30
Zarządzenie Nr 75.2022 w sprawie pzygotowania i uczestnictwa Urzędu MiG Sobótka w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym 2022-10-14 13:38:02
Zarządzenie Nr 153.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2022-10-14 13:35:00
Zarządzenie Nr 144.2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Sobótka 2022-09-27 08:33:48
Zarządzenie Nr 145.2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania w trybie ustawy - prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-09-27 08:31:29
Zarządzenie Nr148.2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 131/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Soótka z dnia 29 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2022-09-27 08:28:55
Zarządzenie Nr 151.2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2022-09-27 08:26:03
Zarządzenie Nr 152.2022 w sprawie ogłoszenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2022-09-27 08:23:34
Zarządzenie Nr 114.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022r. 2022-09-15 09:42:39
Zarządzenie nr 135.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022r. 2022-09-15 09:40:18
Zarządzenie Nr 61.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2022-09-15 09:37:40
Zarządzenie Nr 143.2022 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2022-09-15 09:34:52
Zarządzenie Nr 140.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2022-09-06 09:55:50
Zarządzenie Nr 138.2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2022-09-06 09:51:47
Zarządzenie Nr 139.2022 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobotka 2022-09-06 09:49:00
Zarządzenie Nr 137.2022 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Sobóka 2022-09-06 09:45:17
Zarządzenie Nr 130.2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ograniczonego do właścicieli nierucomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobóka 2022-09-01 10:56:14
Zarządzenie Nr 131.2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego rzetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2022-09-01 10:52:53
Zarządzenie Nr 132.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2022-09-01 10:50:29
Zarządzenie Nr 127.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022r. 2022-09-01 10:46:51
Zarządzenie nr 133.2022 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sobótka za I półrocze 2022r. 2022-09-01 10:44:34
Zarządzenie Nr 134.2022 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 1 w Sobótce 2022-09-01 10:42:17
Zarządzenie Nr 122.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-30 12:35:40
Zarządzenie Nr 103.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na rok 2022 2022-08-30 12:32:12
Zarządzenie Nr 119.2022 w spawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2022-08-30 12:30:05
Zarządzenie Nr 121.2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamóień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-08-30 12:27:39
Zarządzenie Nr 101.2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamóień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-08-30 12:25:51
Zarządzenie Nr 116.2022 w sprawie powołania rzeczoznawców ds.szacowania o których mowa w art.49 ust.12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (tj.Dz.z 2020r. poz.1421) 2022-08-30 12:24:09
Zarządzenie Nr 117/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - prawo zamóień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-08-30 12:20:51
Zarządzenie Nr 118.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2022-08-30 12:18:12
Zarządzenie Nr 120.2022 w sprawie powołania komisji ds weryfikacji wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2023r. 2022-08-30 12:15:18
Zarządzenie Nr 113.2022 w sprawie regulaminu odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przez Gminę Sobótkę 2022-08-30 12:13:17
Zarządzenie Nr 124.2022 w sprawie powołania komisji do ustalenia strat w gospodarstwach domowych w Gminie Sobótka 2022-08-30 12:09:17
Zarządzenie Nr 125.2022 w sprawie ogłoszenia trzeciego prztargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2022-08-30 12:05:01
Zarządzenie Nr 126.2022 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2022-08-30 12:02:33
Zarządzenie Nr 123.2022 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Sobótka 2022-08-30 11:58:47
Zarządzenie Nr 129.2022 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Sobótka 2022-08-30 11:56:47
Zarządzenie Nr 111.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2022-08-03 08:25:52
Zarządzenie Nr 110.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu niruchomości zabudowanej stanowiącej własnośc Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2022-08-03 08:23:26
Zarządzenie Nr 112.2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu finansowania kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka 2022-08-03 08:20:49
zarządzenie Nr 109.2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-08-03 08:13:05
Zarządzenie Nr 100.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022r. 2022-08-03 08:10:04
Zarządzenie Nr 89.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022r 2022-08-03 08:06:38
Zarządzenie Nr 87.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022 rok 2022-07-28 12:24:41
Zarządzenie Nr 92.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2022-07-28 12:22:15
Zarządzenie Nr 93.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2022-07-28 12:16:32
Zarządzenie Nr 94.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka przenaczonej do sprzedaży 2022-07-28 12:12:17
Zarządzenie Nr 95.2022 w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w Sobótce 2022-07-28 12:04:40
Zarządzenie Nr 96.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2022-07-28 12:01:57
Zarządzenie Nr 97.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2022-07-28 11:58:49
Zarządzenie Nr 98.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedażyć 2022-07-28 11:55:21
Zarządzenie Nr 99.2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-07-28 11:50:55
Zarządzenie Nr 102.2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamóień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-07-28 11:47:00
Zarządzenie Nr 105.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2022-07-28 11:43:51
Zarządzenie Nr 106.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2022-07-28 11:40:37
Zarządzenie Nr 107.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2022-07-28 11:37:41
Zarządzenie Nr 108.2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-07-28 11:34:22
Zarządzenie Nr 91.2022 w sprawie powołania komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w Sobótce 2022-07-01 09:23:38
Zarządzenie Nr 88.2022 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza 2022-06-30 11:19:46
Zarządzenie Nr 86.2022 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania 2022-06-28 13:59:33
Zarządzenie Nr 68.2022 w sprawie przeprowadzenia II przetargu ofertowego na sprzedaż specjalnych samochodów pożarniczych będących własnością Gminy Sobótka i użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Sobótka 2022-06-28 13:54:04
Zarządzenie Nr 72.2022 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Sobótka za rok 2021 2022-06-22 14:01:07
Zarządzenie Nr 80.2022 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy Sobótka na lata 2022-2032" 2022-06-22 13:58:16
Zarządzenie Nr 47.2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury ŚOK w Sobótce za ok 2021 2022-06-22 13:43:43
Zarządzenie Nr 48.2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Muzeum Ślężańskiego im.Stanisława Dunajewskiego w Sobótce za rok 2021 2022-06-22 13:41:06
Zarządzenie Nr 56.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na rok 2022 2022-06-22 13:38:32
Zarządzenie Nr 57.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -Fundusz Pomocy 2022-06-22 13:35:58
Zarządzenie Nr 58.2022 w sprawie ZFŚS 2022-06-22 13:32:33
Zarządzenie Nr 62.2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Fundusz pomocy 2022-06-22 13:21:30
zarządzenie Nr 63.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na rok 2022 2022-06-22 13:18:41
Zarządzenie Nr 64.2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Fundusz Pomocy 2022-06-22 13:16:13
Zarządzenie Nr 65.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na rok 2022 2022-06-22 13:13:12
Zarządzenie Nr 66.2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -Fundusz Pomocy 2022-06-22 13:10:54
Zarządzenie Nr 69.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w Sobótce 2022-06-22 13:07:55
Zarządzenie Nr 70.2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-06-22 13:05:07
Zarządzenie Nr 71.2022 w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażkom ratownikom będącym członkami OSP działających na terenie gminy Sobótka, za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Gminę Sobótka, Państwową Straż Pożarną lub inny uprawniony podmiot 2022-06-22 12:58:27
Zarządzenie Nr 73.2022 w sprawie przekazania części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka przy ul.Strzelców 2 w Sobótce 2022-06-22 12:51:14
Zarządzenie Nr 74.2022 w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka 2022-06-22 12:47:46
Zarządzenie Nr 76.2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 50.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sobotka z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2022-06-22 12:42:38
Zarządzenie Nr 77.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na rok 2022 2022-06-22 12:39:06
Zarządzenie Nr 78.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w formie bezprzetargowej stanowiącej własność gminy Sobótka 2022-06-22 12:35:33
Zarządzenie Nr 79.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy 2022-06-22 12:31:55
Zarządzenie Nr 81.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -Prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-06-22 12:29:25
Zarządzenie Nr 82.2022 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2022-06-22 12:26:08
Zarządzenie Nr 83.2022 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2022-06-22 12:23:08
Zarządzenie Nr 84.2022 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2022-06-22 12:03:13
Zarządzenie Nr 59.2022 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2022-05-06 13:13:32
Zarządzenie Nr 60.2022 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2022-05-06 09:28:34
Zarządzenie Nr 55.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2022-04-29 12:38:50
Zarządzenie Nr 53.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2022-04-28 12:48:59
Zarządzenie Nr 54.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowychi 2022-04-28 12:43:46
Zarządzenie Nr 52.2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2022-04-27 13:38:47
Zarządzenie Nr 51.2022 w sprawie ogłoszenia przetargu pierwszego ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2022-04-27 13:35:50
Zarządzenie Nr 33.2022 w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Gminę Sobótka pożyczki organizacji pozarządowej Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość z siedzibą w Świdnicy 2022-04-27 12:59:54
Zarządzenie Nr 30.2022 w sprawie szkoleń okresowych bhp na stanowiskach administracyjno biurowych 2022-04-27 12:55:32
Zarządzenie Nr 41.2022 w zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Sobótkaą 2022-04-27 12:51:48
Zarządzenie Nr 42.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2022-04-27 12:47:37
Zarządzenie Nr 43.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2022-04-27 12:42:26
Zarządzenie Nr 44.2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-04-27 12:37:04
Zarządzenie Nr 45.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2022-04-27 12:32:58
Zarządzenie Nr 46.2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego n a sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2022-04-27 12:29:19
Zarządzenie Nr 49.2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2022-04-27 12:25:50
Zarządzenie Nr 50.2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka 2022-04-27 12:22:40
Zarządzenie Nr 38.2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2022-04-08 11:17:42
Zarządzenie Nr 37.2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu do właścicieli nieruchomości przległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka 2022-04-08 11:12:54
Zarządzenie Nr 39.2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości należącejdo zasobu mienia komunalnego Gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w użyczenie 2022-04-08 11:09:08
Zarządzenie Nr 36.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022r. 2022-04-08 11:05:55
Zarządzenie Nr 40.2022 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania 2022-04-08 11:02:37
Zarządzenie nr 26.2022 w sprawie ogłoszena wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2022-04-01 08:37:06
Zarządzenie nr 34.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedażyo 2022-04-01 08:33:24
Zarządzenie Nr 32.2022 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2022-03-31 09:14:29
Zarządzenie Nr 19.2022 w sprawie ustanowienia Regulaminu wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego w Gminie Sobótka 2022-03-30 16:03:26
Zarządzenie Nr 1.2022 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2022r. 2022-03-30 15:58:04
Zarządzenie Nr 17.2022 w sprawie nabycia od Skarbu państwa na rzecz Gminy Sobótka w drodze darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 46/5 AM1 w obrębie Będkowice 2022-03-30 15:52:34
Zarządzenie Nr 18.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych w najem na okres do trzech lat 2022-03-30 15:47:24
Zarządzenie Nr20.2022 w sprawie przejęcia przez Gminę Sobótka niezabudowanej działki stanowiącej własność Skarbu Państwa 2022-03-30 15:44:00
Zarządzenie Nr 21.2022 w sprawie wynajmu Hali Widowiskowo-Sportowej oraz innych obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.Janusza Korczaka w Sobótce 2022-03-30 15:38:19
Zarządzenie Nr 22.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2022-03-30 15:34:33
Zarządzenie nr 23.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2022-03-30 15:30:53
Zarządzenie Nr 24.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedazy 2022-03-30 15:25:40
Zarządzenie Nr 25.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2022-03-30 15:22:21
Zarządzenie Nr 27.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2022-03-30 15:18:56
Zarządzenie Nr 11.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2022r. 2022-03-30 15:14:40
Zarządzenie Nr 28.2022 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie mienia komunalnego oraz dzierżawę gruntów gminnych 2022-03-30 15:09:48
Zarządzenie Nr 29.2022 w sprawie utworzenia oddziałów przygotowawczych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.Janusza Korczaka w Sobótce 2022-03-30 15:03:01
Zarządzenie Nr 31.2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2022-03-30 14:40:38
Zarządzenie Nr 16.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w użyczenie 2022-02-23 11:18:50
Zarządzenie Nr 15.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2022-02-23 11:15:40
Zarządzenie Nr 14.2022 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2022-02-23 11:11:59
Zarządzenie Nr 13.2022 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka 2022-02-23 11:09:33
Zarządzenie Nr 12.2022 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy -o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2022-02-23 11:04:54
Zarządzenie Nr 10.2022 w sprawie przeprowadzenie przetargu ofertowego na sprzedaż specjalnych samochodów pożarniczych będących własnością Gminy Sobótka i użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Sobótka 2022-02-23 11:01:08
Zarządzenie Nr9.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-02-23 10:33:29
Zarządzenie Nr 8.2022 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Soótka lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione - treningowe 2022-02-23 10:29:59
Zarządzenie Nr 7.2022 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Sobótka na rok szkolny 2022/2023 2022-02-23 10:27:05
Zarządzenie Nr 6.2022 w sprawie zasad dofinansowania form form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości kwot dofinansowania w roku 2022 2022-02-23 10:22:41
Zarządzenie Nr 5.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-02-23 10:07:25
Zarządzenie Nr 4.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2022r. 2022-02-23 10:02:14
Zarządzenie Nr 3.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień publicznych i upoważnienia członków Komisji Przetargowej do przetwarzania danych osobowych 2022-02-23 09:38:48
Zarządzenie Nr 2.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w użyczenie 2022-02-23 09:27:23

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Violetta Gaworczyk

Data wytworzenia:
23 lut 2022

Osoba dodająca informacje

Violetta Gaworczyk

Data publikacji:
23 lut 2022, godz. 09:18

Osoba aktualizująca informacje

Violetta Gaworczyk

Data aktualizacji:
23 lut 2022, godz. 09:18