Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2020


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 29.2020 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2019r 2022-04-05 13:44:38
Zarządzenie Nr 104.2020 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sobótka za I półrocze 2020r. 2022-04-05 13:42:34
Zarządzenie Nr 138.2022 w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2021-2035 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2021 r Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu 2022-04-05 13:40:25
Zarządzenie Nr 152 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2021-2035 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2021 2022-04-05 13:38:07
Zarządzenie Nr 160.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień publicznych 2021-10-05 10:04:59
Zarządzenie Nr 1.2020 w sprawie ustalenia stawek za wynajem świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka 2020-02-06 15:06:04
Zarządzenie Nr 2.2020 zmieniające zarządzenie Nr 23.2019 z dnia 21 lutego 2019r. zmienione zarządzeniem Nr 84.2019 z dnia 11 lipca 2019r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia składu i zasad powoywania członków Gminnej Rady Sportu w Sobótce oraz ustalenia regulaminu jej działania 2020-02-06 15:10:43
Zarządzenie Nr 3.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-02-06 15:07:36
Zarządzenie Nr 4.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2020-02-06 15:15:01
Zarządzenie Nr 5.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2020r. 2020-02-06 15:03:42
Zarządzenie Nr 6.2020 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Sobótka na rok szkolny 2020/2021 2020-02-06 14:59:37
Zarządzenie Nr7.2020 w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości kwot dofinansowania w 2020r. 2020-02-06 14:56:37
Zarządzenie Nr8.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sobótka w sprawie lokalizacji placu targowego w Sobótce 2020-02-06 14:53:04
Zarządzenie Nr 9.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-07-03 10:22:45
Zarządzenie Nr 10.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2020-02-19 10:32:36
Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie wprowadzenia procedury udzielenia przez Gminę Sobótka pożyczki organizacji pozarządowej Oddział Terenowy Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" z siedzibą w Świdnicy 2020-02-19 12:16:47
Zarządzenie Nr 12.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-02-19 10:31:03
Zarządzenie Nr 13.2020 w sprawie powołania Pełnomocnika ds Informacji Niejawnych w UMiG Sobótka 2020-03-18 13:17:53
Zarządzenie Nr 14.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2020-03-06 11:41:48
Zarządzenie Nr 15.2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych będących własnością Gminy Sobótka 2020-03-18 13:20:07
Zarządzenie Nr 16.2020 w sprawie powołania Koordynatora gminnego 2020-03-06 11:46:14
Zarządzenie Nr 17.2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2020-03-06 11:50:30
Zarządzenie Nr 18.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do zamiany 2020-03-18 13:21:47
Zarządzenie Nr 27.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 2020-03-13 13:32:26
Zarządzenie Nr 19.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat 2020-03-18 13:23:27
Zarządzenie Nr 20.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2020-03-18 13:25:40
Zarządzenie Nr 21.2020 w sprawie obsługi konta i profilu zaufanego uMiG Sobótka na platformie ePUAP 2020-03-18 13:28:12
Zarządzenie Nr 22.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w UMiG Sobótka 2020-04-29 13:34:27
Zarządzenie Nr 23.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do oddania w użyczenie 2020-04-07 13:54:02
Zarządzenie Nr 24.2020 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników UMiG 2020-05-13 12:10:39
Zarządzenie Nr 25.2020 w sprawie przeciwdziałania sytuacji kryzysowej w Gminie Sobótka w związku z rozpowszechnianiem się koronowirusa wywołującego chorobę COVID-19 na terenie Polski 2020-03-18 13:38:26
Zarządzenie Nr 26.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.Marii Skłodowskiej -Curie w Sobótce 2020-03-18 13:41:06
Zarządzenie Nr 28.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2020-04-07 13:52:15
Zarządzenie Nr 30.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wykonywania pracy w systemie pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2020-04-07 13:50:09
Zarządzenie Nr 31.2020 w sprawie upoważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.Marii Skłodowskiej Curie w Sobótce 2020-04-07 13:47:19
Zarządzenie Nr 32.2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Sobótka 2020-04-07 13:45:15
Zarządzenie Nr 33.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-04-07 13:13:45
Zarządzenie Nr 34.2020 w sprawie odwołania zarządzenia w sprawie opłaty za rezerwację miejsc handlowych na tragowisu gminnym w Sobótce 2020-04-07 13:11:15
Zarządzenie Nr 35.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w najem 2020-04-21 13:36:01
Zarządzenie Nr 36.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2020-04-21 13:34:30
Zarządzenie Nr 37.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-05-13 11:54:10
Zarządzenie Nr 38.2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gninnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-04-21 13:32:55
Zarządzenie Nr 39.2020 w sparwie nabycia przez Gminę Sobótka niezabudowanej działki gruntu stanowiącegej własność osób fizycznych 2020-05-05 08:35:21
Zarządzenie Nr 40.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2020-05-15 12:30:28
Zarządzenie Nr 41.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2020-05-05 08:37:04
Zarządzenie Nr 42.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2020-05-13 11:57:22
Zarządzenie Nr 43.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-05-13 11:52:11
Zarządzenie Nr 44.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do zierżawy na okres do trzech lat 2020-05-13 12:12:05
Zarządzenie Nr45.2020 w sprawie zmiany Zarzązenia Buristrza Miasta i Gminy Sobótka nr 38 z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gminnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-05-05 08:31:42
Zarządzenie Nr 46.2020 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gmin Sobótka 2020-12-31 10:58:27
Zarządzenie Nr 47.2020 w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Zachowaniom Niepożądanym w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2020-05-15 12:34:51
Zarządzenie Nr 48.2020 zmieniające zarządzenie nr26.2004 w sprawie przekazania sołectwu Sulistrowice skladników mienia komunalnego do korzystania 2020-05-14 14:55:00
Zarządzenie Nr 49.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do oddania w użyczenie 2020-05-14 14:57:54
Zarządzenie Nr 50.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 27.2020 z dnia 13 marca 2020r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w związku z zapobieganiem rozprzestniania się koronawirusa COVID-19 2020-05-08 10:49:07
Zarządzenie Nr 51.2020 w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych własnym środkiem transportu 2020-05-13 11:49:31
Zarządzenie Nr 52.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Marii Skłodowskiej Curie w Sobótce 2020-05-14 11:12:35
Zarządzenie Nr 53.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2020-05-28 13:17:49
Zarządzenie Nr 54.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 45 z dnia 4maja 2020r.w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 38 z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gminnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-05-14 15:22:18
Zarządzenie Nr 55.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2020-05-28 13:15:41
Zarządzenie Nr 56.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka 2020-05-29 13:51:18
Zarządzenie Nr 57.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2020-05-29 13:53:00
Zarządzenie Nr 58.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany wszystkich statutów sołectw Gminy Sobótka 2020-05-28 07:58:39
Zarządzenie Nr 59.2020 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Sobótka za rok 2019. 2020-05-29 09:15:53
Zarządzenie Nr 60.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-07-03 10:21:12
Zarządzenie Nr 61.2020 w sprawie odwołania Zarządzenia Nr 38 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gminnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmienionego zarzadzeniem nr 45 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 4 maja 2020r. oraz zarządzeniem nr 54 z dnia 13 maja 2020r. - (artykuł stracił ważność) 2020-06-03 12:41:53
Zarządzenie Nr 62.2020 w sprawie ustalenia opłaty za rezerwację miejsc handlowych na tymczasowym targowisku gminnym w Sobótce 2020-06-03 12:36:09
Zarządzenie Nr 63.2020 w sprawie cen za korzystanie z obiektów zarządzanych przez Slężański Ośrodek Sportu i Rekreacji 2020-06-10 10:00:19
Zarządzenie Nr 64.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat 2020-06-10 09:56:28
Zarządzenie Nr 65.2020 w sprawie powołania kordynatora gminnego ds.informatyki 2020-06-10 09:53:50
Zarządzenie Nr 66.2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2020-06-10 09:52:00
Zarządzenie Nr 67.2020 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Sobótce 2020-07-14 13:29:39
Zarządzenie Nr 68.2020 zmieniające Zarządzenie Nr 26.2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w sprawie przekazania sołectwu Sulistrowice składników mienia komunalnego do korzystania zmienione zarządzeniem nr48.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 8 maja 2020r. 2020-07-03 10:19:11
Zarządzenie Nr 69.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do oddania w użyczenie 2020-07-03 10:16:07
Zarządzenie Nr 70.2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.Marii Skłodowskiej Curie 2020-07-03 10:07:23
Zarządzenie Nr 71.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do oddania w użyczenie 2020-07-03 10:05:29
Zarządzenie Nr 72.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do oddania w użyczenie 2020-07-03 10:03:37
Zarządzenie Nr 73 w sprawie wprowadzenia Regulaminu finansowania kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka 2020-07-03 10:01:37
Zarządzenie Nr 74.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2020-07-03 09:58:18
Zarządzenie Nr 75.2020 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły Podstawowej nr 2 im.Marii Skłodowskiej Curie w Sobótce 2020-07-03 09:55:57
Zarządzenie Nr 76.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2020-07-03 09:48:25
Zarządzenie Nr 77.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-07-14 11:20:26
Zarządzenie Nr 78.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-07-29 13:30:07
Zarządzenie Nr 79.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2020-07-14 11:15:52
Zarządzenie Nr 80.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2020-07-14 11:16:58
Zarządzenie Nr 81.2020 2 sprawie zasad stosowania w Urz ędzie Miasta i Gminy Sobótka instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów i spraw 2020-07-29 13:36:19
Zarządzenie Nr 82.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2020-07-14 11:18:12
Zarządzenie Nr 83.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego dla zaania p.n. "Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce". 2020-07-14 14:42:43
Zarządzenie nr 84.2020 w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat na mieniu komunalnym powstałych w wyniku zdarzeń moszących znamiona klęski żywiołowej spowodowanych obfitymi opdami deszczu w czerwcu i lipcu 2020r. 2020-08-27 12:26:47
Zarządzenie Nr 85.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży 2020-07-14 13:28:06
Zarządzenie Nr 86.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2020-07-14 13:25:36
Zarządzenie Nr 87.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-07-29 13:30:54
Zarządzenie Nr 88.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat 2020-07-30 13:13:24
Zarządzenie Nr 89.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie mienia komunalnego oraz dzierżawę gruntów gminnych 2020-07-30 13:15:18
Zarządzenie Nr 90.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawyPrawo zamówień publicznych 2020-08-11 13:18:35
Zarządzenie Nr 91.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2020-08-11 13:20:05
Zarządzenie Nr 92.2020 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku UMIG w Sobótce ul.Rynek 1 2020-10-06 09:28:47
Zarządzenie Nr 93.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawyPrawo zamówień publicznych 2020-08-13 09:21:58
Zarządzenie Nr 94.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-08-11 13:23:15
Zarządzenie Nr 95.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawyPrawo zamówień publicznych 2020-08-13 09:20:35
Zarządzenie Nr 96.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawyPrawo zamówień publicznych 2020-08-28 13:14:46
Zarządzenie Nr 97.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-27 12:31:44
Zarządzenie Nr 98.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawyPrawo zamówień publicznych 2020-08-28 13:13:43
Zarządzenie Nr 99.2020 w sprawie Regulaminu wyboru do Urzędu Miasta i Gminy Sobótka przedstawicieli pracowników na potrzeby działania z Pracodawcą 2020-11-26 10:31:51
Zarządzenie Nr 100.2020 w sprawie procedury przekazywania składników majatkowych, dokumentacji finansowo-księgowej, akt osobowych i sprw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany na sanowisku yrektora szkoły lub placówki oświatowej 2020-08-28 13:12:37
Zarządzenie Nr101.2020 w sprawie sposobu i terminu przekazania majątku Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Marii Skłodowskiej Curie w Sobótce 2020-08-28 13:06:49
Zarządzenie Nr 102.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-09-11 09:26:44
Zarządzenie Nr 103.2020 w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds.dostępności 2020-09-11 09:28:11
Zarządzenie Nr 105.2020 w sprawie powołania komisji do ustalenia strat w gospodarstwie domowym w Gminie Sobótkaa 2021-02-24 11:44:03
Zarządzenie Nr 106.2020 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem 1 m kw.powierzchni użytkwoej lokalu z mieskzaniowego zasobu gminy Sobótka 2020-10-06 09:45:37
Zarządzenie Nr 107.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawyPrawo zamówień publicznych 2020-10-06 09:50:54
Zarządzenie Nr 108.2020 w sprawie przekazania sołectwu Wojnarowice składników mienia komunalnego do korzystania 2020-10-06 11:43:20
Zarządzenie Nr 109.2020 w sprawie przekazania sołęctwu Mirosławice składników mienia komunalnego do korzystania 2020-10-06 11:45:02
Zarządzenie Nr 110.2020 w sprawie przekazania sołectwu Okulice składników mienia komunalnego do korzystania 2020-10-06 11:47:02
Zarządzenie Nr 111.2020 w sprawie przekazania sołęctwu Będkowice skłądników mienia komunalnego do korzystania 2020-10-06 11:48:59
Zarządzenie Nr 112.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2020-10-06 09:53:23
Zarządzenie Nr 113.2020 w sprawie wprowadzenie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkól podstawowych z gminy Sobótka" 2020-10-06 09:56:28
Zarządzenie Nr 114.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce za rok 2019 2021-04-13 08:52:30
Zarządzenie Nr 116.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat 2020-10-06 09:59:11
Zarządzenie Nr 117.2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych będących włsnością Gminy Sobótka 2020-10-07 08:42:33
Zarządzenie Nr 118.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat 2020-10-07 14:13:33
Zarządzenie Nr 119.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawyPrawo zamówień publicznych 2020-10-06 10:00:32
Zarządzenie Nr 120.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-11-26 10:30:06
Zarządzenie Nr 121.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawyPrawo zamówień publicznych 2020-10-06 10:01:46
Zarządzenie nr 122.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeni a postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2020-11-26 10:28:30
Zarządzenie Nr 123.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień publicznychzenia postępowania w trybie ustawy 2020-11-26 10:27:08
Zarządzenie Nr 124.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-11-26 10:24:40
Zarządzenie Nr 125.2020 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Sobótka 2020-11-26 10:23:28
Zarządzenie Nr 126.2020 w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Sobótka 2020-11-26 10:21:51
Zarządzenie Nr 127.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-11-26 10:20:08
Zarządzenie Nr 128.2020 w sprawie zamknięcia placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta i gminy Sobótka 2020-11-26 10:18:30
Zarządzenie Nr 129.2020 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Sobótka 2020-11-26 10:16:43
Zarządzenie Nr 130.2020 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2020-11-26 10:14:19
Zarządzenie Nr 132.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-11-26 10:12:17
Zarządzenie Nr 133.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w użyczenie 2020-11-26 10:09:52
Zarządzenie nr 134.2020 w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz gminnych jednostek organizacyjnych w związku z zapobieganiem rozprzestrzenia się koronawirusa 2020-11-26 10:05:21
Zarządzenie Nr 134.2020 w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID -19 2020-11-04 14:25:40
Zarządzenie nr 135.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeni a postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2020-11-26 10:02:14
Zarządzenie Nr 136.2020 w sprawie powołania Zespołu projektowego celem realizacji projektu pod roboczą nazw pn: "Wdrożenie e-usług usprawniających procesy administracyjne w gminach Trzebnica,Żórawina,Sobótka i w gminie miasto Oleśnicaą 2020-11-26 09:59:52
Zarządzenie Nr 137.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2020-11-26 14:17:13
Zarządzenie nr 139.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeni a postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2020-12-11 10:41:56
Zarządzenie Nr 140.2020 w sprawie wyboru instytucji finansowej z którą jednostki organizacyjne Gminy Sobótka zawrą umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi 2020-12-11 10:40:46
Zarządzenie Nr 141.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. 2020-12-16 12:13:51
Zarządzenie Nr 142.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2020-12-11 10:43:59
Zarządzenie Nr 143.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w najem 2020-12-11 10:38:31
Zarządzenie nr 144.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeni a postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2020-12-11 10:33:29
Zarządzenie Nr 145.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2020-12-28 10:06:03
Zarządzenie Nr 146.2020 w sprawie nabycia przez Gminę Sobótka niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność osób fizycznychu 2020-12-28 09:32:25
Zarządzenie Nr 147.2020 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka dodatkowych dwóch dni wolnych od pracy za święta wypadające w soboty w 2021r. 2020-12-16 12:08:48
Zarządzenie Nr 148.2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na rok 2020 2021-03-12 11:14:50
Zarządzenie Nr 149.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w użyczenie 2020-12-28 09:29:30
Zarządzenie Nr 150.2020 w sprawie poweirzenia obowiązków Dyrektora Muzeum Ślężańskiego im.Stanisława Dunajewskiego w Sobótce 2020-12-28 09:23:01
Zarządzenie Nr151.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień publicznych 2020-12-28 09:17:07
Zarządzenie Nr 153.2020 w sprawie ustalenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji finansowo-księgowej, kadrowej i organizacji pracy oraz technicznej, w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora instytucji kultury dla której Gmina Sobótka jest organizatoremajątkowych, dokumentacji finansowo-księgowej, kadrowej i organizacji pracy oraz 2020-12-30 08:19:28
Zarządzenie nr 154.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeni a postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2021-01-07 09:04:51
Zarządzenie nr 155.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeni a postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2021-01-07 09:03:30
Zarządzenie nr 156.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeni a postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2021-01-07 09:06:02
Zarządzenie Nr 157.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat 2021-01-05 14:15:05
Zarządzenie Nr 158.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie mienia komunalnego oraz dzierżawę gruntów gmnnych 2021-01-05 14:16:40
Zarządzenie Nr 159.2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2020r. 2021-02-24 09:43:56

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Violetta Gaworczyk

Data wytworzenia:
06 lut 2020

Osoba dodająca informacje

Violetta Gaworczyk

Data publikacji:
06 lut 2020, godz. 14:39

Osoba aktualizująca informacje

Violetta Gaworczyk

Data aktualizacji:
06 lut 2020, godz. 14:51