Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2019


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
brak tytułu 2020-02-25 13:07:34
Zarządzenie Nr 1.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2019-01-22 11:15:15
Zarządzenie Nr 2.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do oddania w użytkowanie 2019-01-22 11:24:05
Zarządzenie Nr 3.2019 w sprawie zmian osobowych w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w UMiG Sobótka 2019-01-23 09:53:20
Zarządzenie Nr 4.2019 w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobótce 2019-01-22 11:28:26
Zarządzenie Nr 5.2019 w sprawie powołania członków Gminnego Zesspołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2019-01-25 12:57:02
Zarządzenie Nr 6.2019 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2019-04-03 11:46:48
Zarządzenie Nr 7.2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im.Janusza Korczaka w Sobótce 2019-01-22 11:39:50
Zarządzenie Nr 9.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2019-01-23 09:56:22
Zarządzenie Nr 10.2019 w sprawie odwołania Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce 2019-01-23 09:59:07
Zarządzenie Nr 11.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2019roku 2019-01-23 14:49:48
Zarządzenie Nr 12.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Michałowi Hajdukiewiczowi, pełniącemu obowiązki Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce 2019-01-24 13:45:29
Zarządzenie Nr 13.2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Michałowi Hajdukiewiczowi, pełniącemu obowiązki Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce 2019-01-25 12:22:11
Zarządzenie Nr 14.2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce 2019-01-25 12:23:48
Zarządzenie Nr 15.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2019-02-05 10:28:55
Zarządzenie Nr 16.2019 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełnającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Sobótka na rok szkolny 2019/2020 2019-02-05 11:07:34
Zarządzenie Nr 17.2019 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-02-05 11:10:42
Zarządzenie Nr 18.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 2019-02-05 11:36:12
Zarządzenie Nr 19.2019 w sprawie uchylenia zarządzeń z wcześniejszymi upoważnieniami w sprawie udzielonych pełnomocnictw dla dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce 2019-02-04 14:35:51
Zarządzenie Nr 20.2019 w sprawie powołania koordynatora ds. czynności kancelaryjnych w archiwum Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2019-02-04 15:24:08
Zarządzenie Nr 21.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień publicznych 2019-02-21 15:14:43
Zarządzenie Nr 22.2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-02-21 15:07:48
Zarządzenie Nr 23.2019 w sprawie utworzenie Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Sobótce oraz ustalenia regulaminu jej działania 2019-03-07 09:24:44
Zarządzenie Nr 24.2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie mienia komunalnego oraz dzierżawę gruntów gminnych 2019-03-07 09:36:13
Zarządzenie Nr 25.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2019-03-07 09:34:24
Zarządzenie Nr 26.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim 2019-03-07 09:32:49
Zarządzenie Nr 27.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym 2019-03-15 09:50:20
Zarządzenie Nr 28.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2019-03-15 09:52:38
Zarządzenie Nr 29.2019 w sprawie wyborów Zarządu osiedlowego Samorządu Mieszkańców Nr 1 w Sobótce i Nr 2 w Sobótce Zachodniej 2019-03-11 10:25:08
Zarządzenie Nr 30.2019 w sprawie okresu przechowywania dokumentów aplikacyjnych osób ubiegających się o zatrudnienie, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce 2019-03-15 09:55:30
Zarządzenie Nr 31.2019 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz RIO we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sobótka za 2018r. 2020-01-28 12:46:14
Zarządzenie Nr 32.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat 2019-04-03 12:28:50
Zarządzenie Nr 33.2019 w sprawie wprowadzenia Instukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2019-04-03 11:43:04
Zarządzenie Nr 34.2019 w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości kwot dofinansowania w 2019r. 2019-04-03 11:32:55
Zarządzenie Nr 35.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do użyczenia 2019-04-03 12:31:02
Zarządzenie Nr 36.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 2019-04-09 12:24:49
Zarządzenie Nr 37.2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim 2019-04-03 11:55:51
Zarządzenie Nr 38.2019 w sprawie Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2019-04-03 11:45:00
Zarządzenie Nr 39.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2019-04-17 15:26:06
Zarządzenie Nr 40.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat 2019-04-18 07:54:11
Zarządzenie Nr 41.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 2020-02-25 13:05:11
Zarządzenie Nr 42.2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych 2019-04-18 08:04:45
Zarządzenie Nr 43.2019 w sprawie powołania Koordynatora gminnego 2019-04-18 08:06:59
Zarządzenie Nr 44.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim 2019-04-18 08:10:06
Zarządzenie NR 45.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce 2019-04-18 08:13:01
Zarządzenie Nr 46.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat 2019-04-30 11:12:44
Zarządzenie Nr 47.2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, dla którego organizatorem jest Gmina Sobótka oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody 2019-04-18 08:19:25
Zarządzenie Nr 48.2019 w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i gminy Sobótka 2019-06-06 11:06:40
Zarządzenie Nr 49.2019 w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zniesienia sołectwa Sobótka (samorząd rolniczy) 2019-04-30 11:02:31
Zarządzenie Nr 50.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 2019-06-06 10:53:34
Zarządzenie Nr 51.2019 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania 2019-06-06 10:51:59
Zarządzenie Nr 52.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2019-06-06 11:03:21
Zarządzenie Nr 53.2019 w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu 2019-06-06 11:01:31
Zarządzenie Nr 54.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2019-06-06 10:57:59
Zarządzenie Nr 55.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce im.Janusza Korczaka 2019-06-06 10:50:05
Zarządzenie Nr 56.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42.2019 z dnia 15 kwietnia 2019r w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2019-06-06 10:48:10
Zarządzenie Nr 57.2019 w sparwie zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidocyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni w roku szkolnym 2019/2020 2019-06-06 10:44:41
Zarządzenie Nr.58.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2019-06-06 10:32:00
Zarządzenie Nr 59.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 2019-06-06 10:29:01
Zarządzenie Nr 60.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce im.Janusza Korczaka w Sobótce 2019-06-06 10:26:44
Zarządzenie Nr 61.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świątnikach 2019-06-06 10:23:46
Zarządzenie Nr 62.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2019-06-28 09:37:33
Zarządzenie Nr 63.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do oddania w najem 2019-06-06 10:10:31
Zarządzenie Nr 64.2019 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Sobótka za rok 2018 2019-06-28 09:21:39
Zarządzenie Nr 64.2019 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Sobótka za rok 2018. 2019-06-06 13:12:21
Zarządzenie Nr 65.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2019-08-22 09:56:34
Zarządzenie Nr 66.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 2020-01-28 12:23:39
Zarządzenie Nr 66.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 2019-10-10 15:04:52
Zarządzenie Nr 66.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 2019-10-10 15:02:37
Zarządzenie Nr 67.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2019-06-28 09:23:20
Zarządzenie Nr 68.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2019-06-28 09:20:04
Zarządzenie Nr 69.2019 w sparwie składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2019-06-06 12:19:36
Zarządzenie Nr 70.2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówien publicznych 2019-08-22 09:58:32
Zarządzenie Nr 71.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień publicznych 2019-06-28 09:17:45
Zarządzenie Nr 72.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do oddania w najem 2019-06-28 09:15:44
Zarządzenie Nr 73.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świątnikach 2019-06-28 09:13:48
Zarządzenie Nr 74.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstwowej w Świątnikach 2019-07-02 11:22:03
Zarządzenie Nr 75.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 2019-07-31 13:04:04
Zarządzenie Nr 76.2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Marii Skłodowskiej Curie 2019-07-02 11:20:20
Zarządzenie Nr 77/2019 w sprawie przejęcia przez Gminę Sobótka niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa 2019-07-31 13:01:20
Zarządzenie Nr78.2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2019r. 2019-07-31 12:58:36
Zarządzenie Nr 80.2019 w sprawie przeciwdziałania sytuacji kryzysowej na terenie Gminy Sobótka w związku ze stwierdzeniem braku przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Świątniki 2019-08-02 10:13:24
Zarządzenie Nr 81.2019 w sparwie przeniesienia pracownika samorządowego 2019-07-31 12:55:13
Zarządzenie Nr 82/2019 w sprawie przeniesienia pracownika samorzadowego 2019-07-31 13:07:45
Zarządzenie Nr 83.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2019-08-22 09:59:50
Zarządzenie Nr 84.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej rady Sportu w Sobótce oraz ustalenia regulaminu jej działania 2019-07-31 12:51:28
Zarzadzenie Nr 85/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2019-07-31 12:37:15
Zarządzenie Nr 86.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2019-08-22 10:01:03
Zarządzenie Nr 87.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 2020-01-28 12:48:15
Zarządzenie Nr 88.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2019-07-31 12:34:56
Zarządzenie Nr 89.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2019-08-22 10:02:17
Zarządzenie Nr 90.2019 w sprawie ogłoszenia naboru na kandydat na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce 2019-08-01 08:55:47
Zarządzenie Nr 91.2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-22 09:54:43
Zarządzenie Nr 92.2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-22 09:53:13
Zarządzenie Nr 93.2019 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz RIO we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sobótka za I półrorcze 2019r. 2020-01-28 12:44:31
Zarządzenie Nr 94.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakłądowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMIG Sobótka 2019-11-21 13:52:08
Zarządzenie Nr 94/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2019-10-28 10:05:28
Zarządzenie Nr 95.2019 w sprawie powołania Koordynatora gminnego 2019-08-22 09:51:13
Zarządzenie Nr 96.2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2019-08-22 09:48:57
Zarządzenie Nr 97.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym 2019-08-29 08:46:51
Zarządzenie Nr 98.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr115/2016 w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towaru i usług w Gminie Sobótka i jej jednostkach organizacyjnych (jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, w tym urzędzie obsługującym Gminę Sobótka). 2019-10-10 14:54:20
Zarządzenie Nr 99.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym 2019-08-29 14:56:44
Zarządzenie Nr 100.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2019-08-29 08:55:09
Zarządzenie Nr 101.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2019-08-30 12:38:09
Zarządzenie Nr102.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 2019-10-10 15:07:33
Zarządzenie Nr 103.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy SobóTka" 2019-10-10 15:00:02
Zarządzenie Nr 104.2019 w sparwie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2019-10-10 15:13:45
Zarządzenie Nr 105.2019 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do oddania w użyczenie 2019-10-15 12:36:55
Zarządzenie Nr 106.2019 e sprawie powołania Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce 2019-10-10 08:38:18
Zarządzenie Nr 107.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów Zarządów Osiedlowych Nr 1 i 2 w Sobótce 2019-09-30 07:55:04
Zarzadzenie Nr 108/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w użyzcenie 2019-10-15 12:39:01
Zarządzenie Nr 109.2019 w sparwie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat 2019-10-10 08:34:30
Zarządzenie Nr 110.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 2019-10-10 14:58:01
Zarządzenie Nr 111.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2020-01-27 12:53:10
Zarządzenie Nr 112.2019 w sprawie ustalenia opłat na cmentarzu komunalnym w Sobótce 2019-10-10 08:41:02
Zarządzenie Nr 113.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 2019-10-15 12:44:44
Zarządzenie Nr115.2019 w sprawie komisji inwentaryzacyjnej 2019-11-21 13:21:00
Zarzadzenie Nr 116/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2019-11-21 13:59:38
Zarzadzenie Nr 117/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2019-11-21 13:57:01
Zarządzenie Nr 118.2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2019-11-21 13:19:23
Zarządzenie Nr 119.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 2020-01-28 12:40:12
Zarządzenie Nr 120.2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień publicznych 2019-11-21 13:17:48
Zarządzenie Nr 121.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 2020-01-28 12:38:21
Zarządzenie Nr 122.2019 w sprawie ustalenia opłat na cmentarzu komunalnym w Sobótce 2019-11-21 13:15:38
Zarządzenie Nr 123.2019 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji pozostałych środków trwałych stanowiących własność gminy Sobótka 2019-11-21 13:54:40
Zarządzenie Nr 124.2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień publicznych 2019-11-21 13:11:47
Zarządzenie Nr 125.2019 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2019r. 2019-12-19 09:33:30
Zarządzenie Nr 126.2019 w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka - (artykuł stracił ważność) 2019-11-21 14:19:25
Zarządzenie Nr 127.2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2019-11-21 13:13:37
Zarządzenie Nr 128.2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2019-12-19 09:35:14
Zarządzenie Nr 129.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 2020-01-28 12:37:14
Zarządzenie Nr 130.2019 w sprawie aneksu nr 1 Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2019-12-19 09:31:47
Zarządzenie Nr 131.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 2020-01-28 14:59:30
Zarządzenie Nr 132.2019 w sprawie ustalenia stawek za wynajem świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka 2019-12-31 08:46:07
Zarządzenie Nr 133.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 2020-01-28 12:33:49
Zarządzenie Nr 135.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego i organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2019-12-31 08:42:45
Zarządzenie Nr 136.2019 w sparwie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 2019-12-31 08:40:48
Zarządzenie Nr 137.2019 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w Sobótce dodatkowych dwóch dni wolnych od pracy za święta wypadające w soboty 2020r. 2019-12-31 08:39:17
Zarządzenie Nr 138.2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.Marii Skłodowskiej Curie w Sobótce 2019-12-31 08:35:55
Zarządzenie Nr 140.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 2020-01-28 12:27:22
Zarządzenie Nr 114.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019r. 2020-01-28 12:42:29
Zarzadzenie Nr 134/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2020-01-28 13:02:55

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Violetta Gaworczyk

Data wytworzenia:
22 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Violetta Gaworczyk

Data publikacji:
22 sty 2019, godz. 11:07

Osoba aktualizująca informacje

Violetta Gaworczyk

Data aktualizacji:
22 sty 2019, godz. 11:07