Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2016


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 130.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2017-09-01 09:34:45
Zarządzenie Nr 1.2016 w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych na dokształcanie nauczycieli 2016-02-09 08:34:35
Zarządzenie Nr 2.2016 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sobótka na rok 2016 2016-02-09 08:36:33
Zarządzenie Nr 3.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2016-02-09 08:38:16
Zarządzenie Nr 4.2016 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych dla których Gmina Sobótka jest organem prowadzącym 2016-02-09 08:40:55
Zarządzenie Nr 6.2016 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do prowadzenia spraw i pełnomocnictwa do wykonywania czynnościa 2016-02-09 08:42:54
Zarządzenie Nr 7.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2016r. 2016-02-09 08:45:15
Zarzadzenie Nr 8.2016 w sprawie zamian zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2016-05-12 10:30:00
Zarządzenie Nr 9.2016 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w UMiG Sobótka 2016-03-02 11:45:26
Zarządzenie Nr 10.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2016-03-02 11:42:28
Zarządzenie Nr 11.2016 w sprawie powierzenia przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce podmiotowi, którego przedmiotem działania jest prowadzenie rekrutacji pracowników 2016-03-02 11:41:19
Zarządzenie Nr 12.2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016r. 2016-03-02 11:55:00
Zarzadzenie Nr 13.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2016-03-23 10:45:08
Zarządzenie Nr 14.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2016-03-02 11:57:25
Zarządzenie Nr 15.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2016-03-02 12:00:21
Zarzadzenie Nr 16.2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2016-03-02 12:02:20
Zarządzenie Nr 17.2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016r. 2016-03-23 10:46:53
Zarządzenie Nr 18.2016 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce 2016-03-02 12:05:05
Zarządzenie Nr 19.2016 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społęcznej w Sobótce upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego 2016-03-02 12:07:21
Zarządzenie Nr 20.2016 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia o postępowanie w sprawie przyznania Karty Duzej Rodziny 2016-03-02 12:10:00
Zarządzenie Nr 21.2016 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 2016-03-02 12:34:31
Zarządzenie Nr 22.2016 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2016-03-02 12:36:24
Zarządzenie Nr 23.2016 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do przeprowadzenai postępowania w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2016-03-02 12:39:04
Zarządzenie Nr 24.2016 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2016-03-02 12:55:17
Zarządzenie Nr 25.2016 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2016-03-02 12:42:23
Zarządzenie Nr 26.2016 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do wprowadzenia danych do Krajowego Rejestru Dług ów 2016-03-02 12:45:47
Zarządzenie Nr 27.2016 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydawania decyzji w tych sprawach 2016-03-02 12:48:05
Zarządzenie Nr 28.2016 w sprawie ustalenia opłat na cmentarzu komunalnym w Sobótce 2016-03-23 10:50:37
Zarządzenie Nr 29.2016 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka oraz ustalenia zasad publikacji i aktualizacji danych w BIP UMiG Sobótka 2016-03-23 10:53:38
Zarządzenie Nr 30.2016 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy społecznej w Sobótce upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy 2016-03-23 11:01:18
Zarządzenie Nr 31.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży 2016-03-23 10:56:55
Zarządzenie Nr 32.2016 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka POmocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji 2016-03-23 11:03:56
Zarządzenie Nr 33.2016 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2015 rok 2017-07-24 12:10:42
Zarządzenie Nr 34.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2016-04-15 10:20:45
Zarządzenie Nr 35.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2016-04-15 10:24:21
Zarzadzenie Nr 36.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2016-04-15 10:25:57
Zarzadzenie Nr 37.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2016-04-15 10:27:06
Zarządzenie Nr 38.2016 w sprawie realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczych 2016-04-15 10:29:40
Zarządzenie Nr 39.2016 w sprawie zamiany gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Sobótka na grunt niezabudowany stanowiący własność osoby fizycznej 2016-04-15 10:35:21
Zarządzenie Nr 40.2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016r. 2016-04-15 10:37:03
Zarządzenie Nr 41.2016 w sprawie zamiany gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Sobótka na grunt niezabudowany stanowiący własność osób fizycznych 2016-04-15 10:39:11
Zarządzenie Nr 42.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2016-04-15 10:40:42
Zarządzenie Nr 43.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży 2016-04-15 10:42:44
Zarzadzenie Nr 44.2016 w sprawie powołania przedstawiciela gminy w Radzie Nadzorczej Zakładu usług Komunalnych Hadlux spółka z o.o. w Sobótce 2016-05-12 10:34:09
Zarządzenie Nr 45.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2016-05-12 10:36:12
Zarządzenie Nr 46.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2016-05-12 10:38:00
Zarządzenie Nr 47.2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016r. 2016-05-12 10:39:51
Zarządzenie Nr 48.2016 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepłnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców opiekunów lub opiekunów prawnych w roku szkolnym 2016/2017 2016-05-12 11:38:34
Zarządzenie Nr 49.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2016-05-12 11:32:39
Zarządzenie Nr 50.2016, w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w związku z reorganizacją Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2016-05-18 09:18:23
Zarządzenie Nr 51.2016 w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W Sobótce 2016-05-12 11:36:13
Zarządzenie Nr 52.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży 2016-05-18 09:18:22
Zarządzenie Nr 53.2016, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2016-05-18 09:45:32
Zarządzenie Nr 54.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2016-05-18 15:28:40
Zarządzenie Nr 55.2016, w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2016-06-20 14:07:16
Zarządzenie Nr 56.2016, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży 2016-06-20 14:12:35
Zarządzenie Nr 57.2016, w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2016 rok 2016-06-20 14:22:58
Zarządzenie Nr 58.2016, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży 2016-06-20 14:28:17
Zarządzenie Nr 59.2016, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2016-06-22 12:24:49
Zarządzenie Nr 60.2016, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2016-06-22 12:28:29
Zarządzenie Nr 61.2016, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2016-06-22 12:33:56
Zarządzenie Nr 62.2016, w sprawie oddania w administrowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" świetlic wiejskich, usytuowanych w budynkach będących we współwłasności 2016-06-21 09:01:04
Zarządzenie Nr 63.2016, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży 2016-06-21 09:07:56
Zarządzenie Nr 64.2016, w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2016-06-21 09:11:54
Zarządzenie Nr 65.2016, w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2016-06-21 09:13:54
Zarządzenie Nr 66.2016, w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2016-06-21 09:15:41
Zarządzenie Nr 67.2016, w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2016-06-21 09:18:04
Zarządzenie Nr 68.2016, w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2016-06-21 09:20:36
Zarządzenie Nr 69.2016, w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2016-06-21 09:22:02
Zarządzenie Nr 70.2016, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2016-06-22 12:38:49
Zarządzenie Nr 71.2016, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2016-06-24 12:03:42
Zarządzenie Nr 72.2016, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2016-06-22 12:41:08
Zarządzenie Nr 73.2016, sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2016-09-19 08:53:32
Zarządzenie Nr 74.2016, w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2016-09-19 08:58:11
Zarządzenie Nr 75.2016, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2016-09-19 09:01:47
Zarządzenie Nr 76.2016, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2016-09-19 09:06:33
Zarządzeie Nr 77.2016, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy 2016-09-19 09:16:26
Zarządzenie Nr 78.2016, w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016 rok 2016-09-19 09:24:20
Zarządzenie Nr 79.2016, w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2016-09-19 09:28:25
Zarządzenie Nr 80.2016, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2016-09-19 09:33:41
Zarządzenie Nr 81.2016 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sobótka za I półrocze 2016 roku 2017-07-24 12:19:24
Zarządzenie Nr 82.2016, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2016-09-19 09:40:25
Zarządzenie Nr 83.2016, w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016 rok 2016-09-19 09:45:06
Zarządzenie Nr 84.2016, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2016-09-19 09:49:00
Zarządzenie Nr 85.2016, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2016-09-19 09:52:34
Zarządzenie Nr 86.2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016r. 2016-12-21 14:51:24
Zarządzenie Nr 87.2016, w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargów i rokowań na zbycie mienia komunalnego oraz dzierżawę gruntów gminnych gminnych 2016-09-19 09:55:48
Zarządzenie Nr 88.2016, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży 2016-09-19 10:00:24
Zarządzenie Nr 89.2016, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży 2016-09-19 10:05:28
Zarządzenie Nr 90.2016, w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Sobótka 2016-09-19 10:09:04
Zarządzenie Nr 91.2016, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2016-09-28 07:35:23
Zarządzenie Nr 92.2016, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2016-09-22 13:31:24
Zarządzenie Nr 93.2016, w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2016-09-29 12:38:24
Zarządzenie Nr 94.2016, w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 117 z dnia 8 sierpnia 2012 r. Regulamin Pracy Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2016-09-28 12:50:27
Zarządzenie Nr 95.2016, w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016 r. 2016-11-22 12:40:49
Zarządzenie Nr 96.2016, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2016-11-22 12:44:48
Zarządzenie Nr 97.2016, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy 2016-11-22 12:49:41
Zarządzenie Nr 98.2016, w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka 2016-11-22 12:58:08
Zarządzenie Nr 99.2016, w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Jaworowej w Sulistrowicach (0,000-0,185 km)" 2016-11-22 13:19:33
Zarządzenie Nr 100.2016, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży 2016-11-22 13:28:45
Zarządzenie Nr 101.2016, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2016-11-22 13:33:10
Zarządzenie Nr 102.2016, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2016-11-22 13:40:19
Zarządzenie Nr 103.2016, w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016 rok 2016-11-22 13:53:23
Zarządzenie Nr 104.2016 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 12 czerwca 2012 r., w sprawie wdrożenia polityki bezpieczeństwa dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2016-11-22 14:03:54
Zarządzenie Nr 105.2016, w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2017-2020 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na rok 2017 Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu 2016-11-22 14:08:01
Zarządzenie Nr 106.2016 w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2016-12-09 07:40:41
Zarządzenie Nr 107.2016, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży 2016-11-22 14:11:18
Zarządzenie Nr 108.2016, w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn.: "Księginice Małe: budowa remizy OSP" 2016-11-22 14:13:57
Zarządzenie nr 109.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2016-12-21 14:57:04
Zarządzenie Nr 110.2016 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. "Przedszkole-budynek przy ul. Świdnickiej 49, remont pomieszczeń bloku żywieniowego" 2016-12-21 14:59:28
Zarządzenie Nr 111.2016 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn.: Utworzenie Regionalnego Centrum i Kultury Słowiańskiej w Sobótce - przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury i Sportu 2016-12-21 15:02:21
Zarządzenie nr 112.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2016-12-21 15:08:04
Zarządzenie nr 113.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2016-12-21 15:10:00
Zarządzenie Nr 114.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2016-12-28 15:18:41
Zarządzenie Nr 115.2016 w sprawie prowadzenia procedur dotyczących scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towaru i usług w Gminie Sobótka i jej jednostkach organizacyjnych 2016-12-28 13:23:38
Zarządzenie Nr 116.2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016r. 2016-12-21 15:12:20
Zarządzenie Nr 117.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2016-12-28 15:17:29
Zarzadzenie Nr 118.2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: "Remont nawierzchni dróg gminnych w Sulistrowiczkach (ul.Świerkowa 0,000-0,140 km ul.Modrzewiowa 0,0000-0,060 km, ul.Sosnowa 0,0000-0,140 km) 2017-01-02 08:08:08
Zarządzenie Nr 119.2016 w sparwie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowegozadania pn."Remony nawierzhni drogi gminnej ul>czeresniowa w Strzegomianach 0,000-0,200 km" 2017-01-02 08:10:23
Zarządzenie Nr 120.2016 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia w sprawach przyznawania jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz wydawania w tych sprawach decyzji. 2016-12-21 15:16:08
Zarządzenie Nr 121.2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016r. 2016-12-28 15:16:01
Zarządzenie Nr 122.2016 w sprawie odwołania Pani Aleksandry Majdeckiej-Budziłek ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce 2016-12-28 14:52:20
Zarządzenie Nr 123.2016 w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących ewidencji podatku towarów i usług w Gnminie Sobótkai jej jednostkach budżetowych oraz zakładach budżetowych 2017-01-31 15:19:40
Zarządzenie Nr 125.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na rok 2016 2017-01-31 15:21:40
Zarządzenie Nr 126.2016 w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2017-08-24 08:36:05
Zarządzenie Nr 127.2016 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-02-20 09:34:12
Zarządzenie Nr 128.2016 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-02-20 09:33:02
Zarządzenie Nr 129.2016 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-02-20 09:35:40
Zarządzenie Nr 130.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2017-02-20 07:59:38

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Violetta Gaworczyk

Data wytworzenia:
09 lut 2016

Osoba dodająca informacje

Violetta Gaworczyk

Data publikacji:
09 lut 2016, godz. 08:28

Osoba aktualizująca informacje

Violetta Gaworczyk

Data aktualizacji:
09 lut 2016, godz. 08:28