Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2015


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1.2015 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-02-20 08:36:16
Zarządzenie Nr 2.2015 w sprawie zwołanai zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenei gminy Sobótka 2015-02-20 09:07:13
Zarządzenie Nr 3.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacych włąsność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2015-02-20 09:10:26
Zarządzenie Nr 4.2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie mienia komunalnego oraz dzierżawę gruntów gminnych 2015-02-20 09:15:23
Zarządzenie Nr 5.2015 w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych na dokształcanie nauczycieli 2015-02-20 09:17:27
Zarządzenie Nr 6.2015 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce 2015-02-20 10:16:10
Zarządzenei Nr 7.2015 w sprawie wyborów do Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 1 w Sobótce Centralnej i Nr 2 w Sobótce Zachodniej 2015-02-20 10:25:11
Zarządzenie Nr 8.2015 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobótce 2015-02-20 10:33:35
Zarządzenie Nr 9.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-02-20 10:35:29
Zarządzenie Nr 10.2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2015r. 2015-02-20 10:38:02
Zarządzenie Nr 11.2015 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok 2015-07-15 08:15:11
Zarządzenie Nr 12.2015 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz.U.z 2013r., poz.907 z późn.zm.) 2015-02-20 10:40:14
Zarządzenie Nr 13.2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego ETAPU I zadania pn."Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świdnickiej w Sobótce" 2015-03-06 10:19:33
Zarządzenie Nr 14.2015 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-02-20 10:41:44
Zarządzenie Nr 15.2015 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2017-09-01 11:03:43
Zarządzenie Nr 16.2015 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2015-04-02 09:35:13
Zarządzenie Nr 17.2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2015-03-06 10:21:28
Zarządzenie Nr 18.2014 w sprawie zmiany w Regulaminie Udzielenia Zamówień Publicznych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 41/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku 2017-08-31 13:01:54
Zarządzenie Nr 19.2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn."Budowa oświetlenia ulicznego w Sulistrowiczkach" 2015-03-06 10:26:09
Zarządzenei Nr 20.2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Przezdrowicach" 2015-03-06 10:30:49
Zarządzenie Nr 21.2015 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2015-04-02 09:37:00
Zarządzenie Nr 22.2015 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2014r. 2015-06-01 11:41:01
Zarządzenei Nr 23.2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świdnickiej w Sobótce" 2015-03-06 10:38:06
Zarządzenie Nr 24.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Marii Skłodowskiej Curie w Sobótce 2015-03-06 10:34:54
Zarządzenie Nr 25.2015 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn.;"Budowa plenerowego miejsca spotkań w Sulistrowiczkach" 2015-04-02 11:37:19
Zarządzenie Nr 26.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2015-06-24 11:29:31
Zarządzenie Nr 27.2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2015-04-02 09:38:28
Zarządzenie Nr 28.2015 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2015-04-02 09:41:35
Zarządzenie Nr 29.2015 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobótce 2015-04-02 09:44:09
Zarządzenie Nr 30.2015 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2015-04-02 09:46:11
Zarządzenie Nr 31.2015 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-06-01 08:17:48
Zarządzenie Nr 32.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka 2015r. 2015-04-02 09:49:04
Zarządzenie Nr 33.2015 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-04-02 09:50:26
Zarządzenie Nr 34.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sobótce z dnia 30 marca 2015r. 2015-04-09 08:40:30
Zarządzenie Nr 35.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2015r. 2015-04-09 08:42:52
Zarządzenie Nr 36.2015 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-04-09 08:44:28
Zarządzenie Nr 37.2015, w sprawie powołania Komisji do ustalenia strat w infrastrukturze technicznej budynków mieszkalnych dotkniętych skutkami wichury na terenie Gminy Soótka 2016-07-08 14:12:22
Zarządzenie Nr 38.2015 w sprawie odwołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka ds. profilaktyki uzależnień 2016-07-08 14:23:27
Zarządzenie Nr 39.2015 w sprawie powołania zespołu ds. inwentaryzacji grobów o szczególnej wartości historycznej oraz artystycznej znajdujących się na cmentarzu komunalnym w Sobótce oraz Koordynatora prac zespołu 2015-06-01 08:22:49
Zarządzenie Nr 40.2015 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Sobótce 2015-06-01 08:20:34
Zarządzenie Nr 41.2015 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-06-01 08:24:59
Zarządzenie Nr 42.2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-06-01 08:27:24
Zarządzenie Nr 43.2015 w sprawie wyborów uzupełniających członków do Zarządu Osiedlowego Samorządu Mieszkańców Nr 2 w Sobótce Zachodniej 2015-06-01 08:29:20
Zarządzenie Nr 44.2015 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytowanie wieczyste 2015-06-01 08:33:49
Zarządzenie Nr 45.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2015r. 2015-06-01 08:35:27
Zarządzenie Nr 46.2015 w sprawie wszczęcia procedury uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych 2015-06-01 09:16:54
Zarządzenie Nr 47.2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-06-01 09:19:46
Zarządzenie Nr 48.2015 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2015-06-01 08:37:03
Zarządzenie Nr 49.2015 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji dla miejscowości Przezdrowice i Świątniki, g.Sobótka." 2015-06-01 08:42:03
Zarzadzenie Nr 50.2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego dla wsparcia technicznego obsługi komisji obwodowych 2015-06-01 09:24:18
Zarządzenie Nr 51.2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2015-06-01 09:26:01
Zarządzenie Nr 52.2015 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Sobótce dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-06-01 09:29:00
Zarządzenie Nr 53.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2015r. 2015-06-01 08:43:44
Zarządzenie Nr 54.2015 w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2015-06-01 08:47:43
Zarządzenie Nr 55.2015 w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobótce 2015-06-01 08:51:43
Zarządzenie Nr 56.2015 w sprawie regulaminu Zakłądowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2015-06-24 11:31:59
Zarządzenie Nr 57.2015 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2015-06-01 08:49:38
Zarządzenie Nr 58.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce 2015-06-01 08:58:31
Zarządzenie Nr 59.2015 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-06-01 09:00:09
Zarządzenie Nr 60.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2015r. 2015-06-01 11:52:58
Zarządzenie Nr 61.2015 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2015-06-01 09:02:02
Zarządzenie Nr 62.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2015r. 2015-06-24 11:34:47
Zarządzenie Nr 63.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce 2015-06-24 11:36:54
Zarządzenie Nr 64.2015 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych, w roku szkolnym 2015/2016 2015-06-25 08:55:20
Zarządzenie Nr 65.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-06-24 12:11:12
Zarządzenie Nr 66.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-06-24 12:12:40
Zarządzenie Nr 67.2015 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce 2015-06-25 08:57:24
Zarządzenie Nr 68.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2015-06-24 12:14:49
Zarządzenie 69.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-10 08:20:52
Zarządzenie Nr 70.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2015-06-24 12:16:16
Zarządzenie Nr 71.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-07-10 07:56:58
Zarządzenie Nr 72.2015 o sposobie i terminie przekazania majątku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sobótce 2015-07-10 10:53:03
Zarządzenie Nr 73.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-07-10 08:08:40
Zarządzenie Nr 74.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży 2015-07-10 08:12:07
Zarządzenie Nr 75.2015 w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce 2015-07-10 08:15:22
Zarządzenie Nr 76.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2015 rok 2015-07-10 08:26:48
Zarządzenie Nr 77.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-07-10 10:57:58
Zarządzenie Nr 78.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-07-10 08:30:29
Zarządzenie Nr 79.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2015-10-19 10:11:37
Zarządzenie Nr 80.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2015-07-15 13:56:44
Zarządzenie Nr 81.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-07-15 07:44:38
Zarządzenie Nr 82.2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w związku z reorganizacją Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2015-07-21 09:32:34
Zarządzenie Nr 83.2015 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu stanowiących własność Gminy Sobótka 2015-07-17 10:05:04
Zarządzenie Nr 84.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży 2015-07-20 12:31:45
Zarządzenie Nr 85.2015 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sobótka za I półrocze 2015 r. 2015-08-19 13:23:15
Zarządzenie Nr 86.2015 w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pn.: "ŚOKSiR ul. Chopina 25 - roboty sanitarne i ogólnobudowlane w sanitariatach" 2015-08-19 13:11:21
Zarządzenie Nr 87.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy 2015-08-19 13:14:31
Zarzadzenie Nr 88.2015 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu sierpniu 2015 r. 2015-08-20 12:48:57
Zarządzenie Nr 89.2015 w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu 2015-10-19 10:14:05
Zarządzenie Nr 90.2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego dla wsparcia technicznego obsługi komisji obwodowych 2015-08-19 13:17:17
Zarządzenie Nr 91.2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum 2015-08-19 13:20:03
Zarządzenie Nr 92.2015 w sprawie powołania stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce 2015-08-19 12:25:25
Zarządzenie Nr 93.2015 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok 2015-08-19 13:30:39
Zarządzenie Nr 94.2015 w sprawie wszczęcia procedury uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych ds. referendum 2015-08-19 13:33:10
Zarządzenie Nr 95.2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-19 13:35:32
Zarządzenie Nr 96.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2016-12-28 15:23:52
Zarządzenie Nr 97.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-08-19 13:39:11
Zarządzenie Nr 98.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-08-19 13:41:32
Zarządzenie Nr 99.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-08-19 13:44:00
Zarządzenie 100/2015 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na "Dostawę artykułów spożywczych do Przedszkola nr 1 w Sobótce-ul. Słoneczna 34 i ul. Świdnicka 49 w 2015/16 r." 2015-08-19 10:20:50
Zarządzenie Nr 101.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży 2015-09-02 15:51:55
Zarządzenie Nr 102.2015 w sprawie powołania stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce 2015-09-02 15:48:45
Zarządzenie Nr 103.2015 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok 2015-09-23 07:58:56
Zarządzenie Nr 105.2015 w sprawie powołania grupy roboczej ds. rewitalizacji 2015-09-23 08:01:29
Zarządzenie Nr 106.2015 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu mieszkaniowego z zasobu gminy Sobótka 2015-10-19 10:19:02
Zarządzenie Nr 107.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-10-19 10:20:42
Zarządzenie Nr 108.2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 105.2015 z dnia 14 września 2015r. w sprawie powołania grupy roboczej ds.rewitalizacji 2015-10-19 10:22:52
Zarządzenie Nr 109.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2015r. 2015-10-19 10:25:00
Zarządzenie Nr 110.2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego dla wsparcia technicznego obsługi komisji obwodowych 2015-10-19 10:27:30
Zarządzenie Nr 111.2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2015-10-19 10:30:15
Zarządzenie Nr 112.2015 w sprawie wszczęcia procedury uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych 2015-10-19 10:31:49
Zarządzenie Nr 113.2015, w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla wyborów do Sejmu, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-05 14:33:05
Zarządzenie Nr 114.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2015-10-19 10:36:22
Zarządzenie Nr 115.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2015-10-28 12:46:58
Zarządzenie Nr 116.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-10-28 12:49:04
Zarządzenie Nr 117.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2015-10-28 12:50:24
Zarządzenie Nr 118.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-12-29 15:16:04
Zarządzenie Nr 120.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2015 rok 2015-12-29 15:19:27
Zarządzenie Nr 121.2015 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Rękowie w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-28 12:52:41
Zarządzenie Nr 122.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy 2015-12-31 09:27:57
Zarządzenie Nr 123.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2015-12-29 15:26:08
Zarządzenie Nr 124.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2015 rok 2015-12-29 15:23:39
Zarządzenie Nr 125.2015 w sprawie zmian zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2016-03-02 13:08:26
Zarządzenie Nr 126.2015 w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2015-12-30 15:37:34
Zarządzenie Nr 127.2015 w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sobótka na lata 2016-2020 oraz projektu budżetu Gminy Sobótka na 2016 rok Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu 2015-12-30 07:49:55
Zarządzenie Nr 128.2015 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2015 r. 2015-12-30 07:51:57
Zarządzenie Nr 129.2015 w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka aplikacji informatycznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 2015-12-30 07:57:24
Zarządzenie Nr 130/2015 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do dzierżawy 2015-12-31 09:45:53
Zarządzenie Nr 131.2015 w sprawie zamiany gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Sobótka na grunt niezabudowany stanowiący własność osoby fizycznej 2015-12-30 08:00:31
Zarządzenie 132.2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. "Remont nawierzchni dróg gminnych zniszczonych przez powódź i intensywne opady deszczu w czerwcu 2013 r." obejmującego realizację remontu dróg 2015-12-30 15:12:17
Zarządzenie Nr 133.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy do 3 lat 2015-12-30 08:03:16
Zarządzenie Nr 134.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy sobótka na 2015 rok 2015-12-30 15:26:12
Zarządzenie Nr 135.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 2015-12-30 15:24:02
Zarządzenie Nr 136.2015 w sprawie przyjęcia oświadczenia o ustanowieniu służebności na rzecz Gminy Sobótka na działkach 180/5 i 180/6, obręb Garncarsko 2015-12-30 08:06:11
Zarządzenie Nr 137.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2015-12-30 08:11:25
Zarządzenie Nr 138.2015 w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2016-04-15 10:51:48
Zarządzenie Nr 139.2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. "Remont nawierzchni dróg gminnych zniszczonych przez powódź i intensywne opady deszczu w czerwcu 2013 r. - etap II" obejmującego realizację remontu dróg 2015-12-30 15:15:47
Zarządzenie Nr 140.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobótka na 2015 rok 2015-12-30 15:19:52
Zarządzenie Nr 141.2015 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sobótka 2016-01-19 14:02:16
Zarządzenie Nr 142.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2015-2020 2016-01-19 14:04:02
Zarządzenie Nr 143.2015 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015r. 2016-01-19 14:05:49
Zarządzenie Nr 144.2015 w sparwie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących własność gminy Sobótka 2016-12-21 15:24:14

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Violetta Gaworczyk

Data wytworzenia:
20 lut 2015

Osoba dodająca informacje

Violetta Gaworczyk

Data publikacji:
20 lut 2015, godz. 08:31

Osoba aktualizująca informacje

Violetta Gaworczyk

Data aktualizacji:
20 lut 2015, godz. 08:31