Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2014


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1 w sprawie zmiany zarządzenia nr 100 z dnia 19 lipca 2012r. 2014-11-05 07:40:59
Zarządzenie Nr 2.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2014-01-16 11:16:19
Zarządzenie Nr 3.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sobótka w 2014r. 2014-01-16 11:53:15
Zarządzenie Nr 4.2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-02-06 10:24:39
Zarządzenie Nr 5.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2014-02-06 10:28:00
Zarządzenie Nr 6.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2014r. 2014-02-07 14:07:06
Zarządzenie Nr 7.2014 w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2014-04-11 14:50:02
Zarządzenie Nr 8.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej stanowiącej własność Gminy Sobótka 2014-02-07 14:04:58
Zarządzenie Nr 9.2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce 2014-02-06 10:20:56
Zarządzenie Nr 10.2014 zmieniające Zarządzenie Nr4.2014 z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-02-14 11:46:11
Zarządzenie Nr 11.2014 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2014-02-14 11:58:08
Zarządzenie Nr 12.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży 2015-05-18 10:05:02
Zarządzenie Nr 13.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-02-20 12:46:50
Zarzadzenie Nr 14.2014 w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im.Janusza Korczaka w Sobótce 2014-02-26 15:20:58
Zarządzenie Nr 15.2014 w sprawie ustalenia opłaty za rezerwację miejsc handlowych na targowisku gminnym w Sobótce 2014-03-06 14:39:39
Zarządzenie Nr 16.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sobótka w 2014r. 2014-02-27 15:19:41
Zarządzenie Nr 17.2014 w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, publicznych oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na obszarze Gminy Sobótka 2014-12-18 13:57:37
Zarządzenie Nr 18.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy _Prawo zamówień publicznych 2014-03-12 10:10:49
Zarządzenie Nr 19.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postepowania w trybie ustawy Prawo z zamówień publicznych 2014-03-12 10:09:06
Zarządzenie Nr 20.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2014-03-12 10:07:25
Zarządzenie Nr 21.2014 w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych na dokształcanie nauczycieli 2014-03-12 09:59:56
Zarzązdenie Nr 22.2014 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2013r. 2014-03-19 10:39:06
Zarządzenie Nr 23.2014 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2014-03-12 09:36:01
Zarządzenie Nr 24.2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im.Janusza Korczaka w Sobótcekandydata 2014-03-12 09:29:35
Zarządzenie Nr 25.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-03-19 10:41:42
Zarządzenie Nr 26.2014 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im.Janusza Korczaka w Sobótce 2014-03-20 08:10:28
Zarządzenie Nr 27.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2014-03-26 11:14:33
Zarzązenie Nr 28.2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy - działalności pożytku publicznego 2014-03-26 11:24:27
Zarządzenie Nr 29.2014 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2014-03-26 11:18:22
Zarządzenie Nr 30.2014 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2014-03-26 11:16:40
Zarządzenie Nr 31.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie 2014-04-11 14:45:01
Zarządzenie Nr 32.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-07-01 13:48:12
Zarządzenie Nr 33.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-04-11 14:43:27
Zarządzenie Nr 34.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2014r. 2014-04-11 14:41:34
Zarzązdenie Nr 35 w sprawie ustalenia opłaty za rezerwację miejsc handlowych na targowisko gminne w Sobótce 2014-04-11 14:39:41
Zarządzenie Nr 36.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-04-11 14:38:09
Zarządzenie Nr 37.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie 2014-04-11 14:36:36
Zarządzenie Nr 38.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie 2014-05-27 08:46:54
Zarządzenie Nr 39.2014 w sprawie zamiany gruntu niezabudowanego i zabudowanego stanowiącego własność Gminy Sobótka na grunt niezabudowany stanowiący własność osoby fizycznej 2014-05-27 08:50:41
Zarządzenie Nr 40.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-05-27 08:52:19
Zarządzenie Nr 41.2013 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2014-05-27 08:53:52
Zarządzenie Nr 42.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2014r. 2014-05-27 08:55:44
Zarządzenie Nr 43.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 2014-05-27 08:57:27
Zarządzenie Nr 44.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 2014-05-27 08:58:53
Zarządzenie Nr 45.2014 w sprawie powołania koordynatora gminnego dla wsparcia technicznego obsługi komisji obwodowych 2014-05-27 09:16:19
Zarządzenie Nr 46.2014 w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych 2014-05-27 09:12:28
Zarządzenie Nr 47.2014 w sprawie wszczęcia procedury uzupełnienia składów Komisji wyborczych 2014-05-27 09:19:42
Zarządzenie Nr 48.2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-05-27 09:01:16
Zarządzenie Nr 49.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-05-27 09:03:02
Zarzadzenie Nr 50.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-05-27 09:04:49
Zarządzenie Nr 51.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-07-01 11:54:48
Zarządzenie Nr 52.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-07-01 12:12:14
Zarządzenie Nr 53.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-07-25 11:32:25
Zarządzenie Nr 54.2014 w sprawie powołania komisji likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących własność gminy Sobótka 2014-11-26 11:35:23
Zarzadzenie Nr 55.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-05-27 09:08:44
Zarządzenie Nr 56.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2014r. 2014-07-01 11:57:53
Zarządzenie Nr 57.2014 w sprawie udzielenia pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki opiekunów a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 2014-07-01 12:00:03
Zarządzenie Nr 58.2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im.Janusza Korczaka w Sobótce 2014-09-15 11:38:52
Zarządzenie Nr 59.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-07-01 13:49:47
Zarzadzenie Nr 60.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2014-07-01 12:02:14
Zarządzenie Nr 61.2014 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu czerwcu 2014r. 2014-07-01 12:03:45
Zarządzenie Nr 62.2014 w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Marii Skłodowskiej Curie w Sobótce 2014-07-01 12:07:07
Zarzadzenie Nr 63.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-07-01 12:08:49
Zarządzenie Nr 64.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-07-01 12:11:02
Zarządzenie Nr 65.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-07-01 12:14:40
Zarządzenie Nr 66.2014 w sprawie ustanowienia regulaminu korzystania z "Plenerowych Miejsc Spotkań" położonych na terenie Gminy Sobótka 2014-07-17 08:32:24
Zarządzenie Nr 67.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-07-01 12:16:26
Zarządzenie Nr 68.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2014-07-01 12:18:34
Zarządzenie Nr 69.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2014-07-01 12:19:54
Zarządzenie Nr 70.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2014-07-01 12:21:18
Zarządzenie Nr 71.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 2014-07-17 08:38:03
Zarządzenie Nr 72.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 10 2014-07-17 08:39:49
Zarządzenie Nr 73.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2014r. 2014-07-17 08:41:40
Zarządzenie Nr 74.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-07-01 12:22:22
Zarządzenie Nr 75.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-07-17 08:43:18
Zarządzenie Nr 76.2014 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2014-08-26 09:31:52
Zarządzenie Nr 77.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-07-17 08:47:33
Zarządzenie Nr 78.2014 w sprawie zmiany nadania Urzędowi Miasta i Gminy Sobótka Regulaminu Organizacyjnego 2014-09-15 11:40:36
Zarzadzenie Nr 79.2014 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych w roku szkolnym 2014/2015 2014-07-18 12:25:02
Zarządzenie Nr 80.2014 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sobótka za I półrocze 2014roku. 2014-08-26 09:34:28
Zarządzenie Nr 81 w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Św.Jakuba w Sobótce 2014-07-25 11:23:36
Zarządzenie Nr 82.2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2014r. 2014-07-25 11:25:09
Zarządzenie Nr 83.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2014-08-26 09:38:02
Zarządzenie Nr 84.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-07-25 11:26:28
zarządzenie Nr 85.2014 w sprawie przeprowadzenia treningu ostrzegania i alarmowania w Gminie Sobótka 2014-08-26 09:39:51
Zarządzenie Nr 86.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-08-26 09:53:14
Zarządzenie Nr 87.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-08-26 09:54:21
Zarządzenie Nr 88.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 2014-08-26 09:57:05
Zarządzenie Nr 89.2014 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2014-08-26 09:59:13
Zarządzenie Nr 90.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-08-26 10:03:46
Zarządzenie Nr 91.2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim 2014-09-15 12:34:55
Zarządzenie Nr 92.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-11-05 10:04:10
Zarządzenie Nr 93.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2014r. 2014-09-15 12:37:09
Zarządzenie Nr 94.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2014-2020 2014-09-15 12:39:48
Zarządzenie Nr 95.2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-09-15 13:50:39
Zarządzenie Nr 96.2014 w sprawie procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej,akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki oświatowej 2014-08-26 10:02:52
Zarządzenie Nr 97.2014 w sprawie nabycia przez Gminę Sobótka od Skarbu Państwa w drodze darowizny własności nieruchomości zabudowanej tj. działki nr 46/3 AM-1 obręb Będkowice 2014-09-15 12:42:20
Zarządzenie Nr 98.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-09-16 10:27:22
Zarządzenie Nr 99.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-09-15 12:44:17
Zarządzenie Nr 100.2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. _Wyprawka szkolna 2014-09-15 12:46:33
Zarządzenie Nr 101.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-09-15 12:47:53
Zarządzenie Nr 102.2014 w sprawie zmiany terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. -"Wyprawka szkolna". 2014-09-15 12:49:56
Zarządzenie Nr 103.2014 w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy W Sobótce 2014-09-19 13:55:37
Zarządzenie Nr 104.2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat 2014-09-19 13:57:44
Zarządzenie Nr 105.2014 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Sobótka 2014-09-19 13:59:53
Zarządzenie Nr 106.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-09-19 14:00:58
Zarządzenie Nr 107.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-09-19 14:01:59
Zarządzenie Nr 108.2014 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 2014-11-05 10:02:53
Zarządzenie Nr 109.2014 w sprawie przekazania sołectwu Będkowice składników mienia koumnalnego do korzystania 2014-11-05 07:42:51
Zarządzenie Nr 110.2014 w sprawie wskazania pełnomocnika Terytorialnej Komisji Wyborczej ds.obsługi informatycznej, w celu powołania przez Miejską Komisję Wyborczą 2014-11-05 07:45:48
Zarządzenie Nr 111.2014 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 2014-11-05 10:05:56
Zarządzenie Nr 112.2014 w sprawie powołania koordynatora gminnego 2014-11-05 07:48:07
Zarządzenie Nr 113.2014 w sprawie powołania operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych 2014-11-05 07:49:58
Zarządzenie Nr 114.2014 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-11-05 07:51:44
Zarządzenie Nr 115.2014 w sprawie oddania w administrowanie nieruchomości stanowiącej działkę nr 46/3 AM-1 obręb Będkowice zabudowaną budynkiem socjalno-wypoczynkowym i budynkiem gospodarczym 2014-11-05 08:15:46
Zarządzenie Nr 116.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2014r. 2014-11-05 08:17:56
Zarządzenie Nr 117.2014 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-11-05 10:07:32
Zarządzenie Nr 118.2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat 2014-11-05 08:19:06
Zarządzenie Nr 119.2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn."Remont nawierzchni dróg gminnych na osiedlu Hołubowiczów w Sobótce - etap I Augustianów 0,000-0,305 km." 2014-11-05 08:22:03
Zarządzenie Nr 120.2014 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2014-11-05 10:09:15
Zarządzenie Nr 121.2014 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2014-11-05 10:10:36
Zarządzenie NR 122.2014 w sprawie kupna nieruchomości od osób fizycznych na rzecz gminy Sobótka 2014-11-05 08:28:38
Zarządzenie Nr 123.2014 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2014r. 2014-11-07 08:00:32
Zarządzenie Nr 124.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-11-05 08:37:48
Zarządzenie Nr 125.2014 w sprawie oddania w administrowanie nieruchomości stanowiącej działkę nr 28/10m AM-1 obręb Mirosławice zabudowaną budynkiem byłej szkoły podstawowej i budynkiem gospodarczym 2014-11-05 08:40:00
Zarządzenie Nr 126.2014 w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach do rady Miejskiej w Sobótce i Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-11-06 08:18:32
Zarządzenie Nr 127.2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2014-11-05 08:42:00
Zarzadzenie Nr 128.2014 w sprawie ustalenia regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów szkół z terenu Gminy Sobótka 2014-12-02 08:42:31
Zarządzenie Nr 129.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2014r. 2014-11-26 11:26:53
Zarządzenie Nr 130.2014 w sprawie w celu zamiany gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Sobótka na grunt niezabudowany stanowiący własność osoby fizycznej 2014-12-02 08:54:57
Zarządzenie Nr131.2014 w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2015-2020 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2015r. Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu 2015-01-14 07:35:01
Zarzadzenie Nr 132.2014 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania inwestycyjnego pn."Docieplenie elewacji i ścian fundamentowych budynki sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sobótce przy ul.M.Skłodowskiej Curie 38" 2014-11-26 11:29:12
Zarządzenie Nr 133.2014 w celu zamiany gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Sobótka na grunt niezabudowany stanowiący własność osoby fizycznej 2014-12-02 08:53:34
Zarządzenie Nr 134.2014 w sprawie zakupu nieruchomości od osób fizyczych na rzecz gminy Sobótka 2014-12-18 14:00:43
Zarządzenie Nr 135.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania wybrakowania inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej stanowiącej własność Gminy Sobótka 2014-11-26 11:31:04
Zarządzenie Nr 136.2014r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn."Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasławicach działka nr 346 dr. 2014-11-26 11:33:04
Zarządzenie Nr 137.2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. "Remont nawierzchni chodników stanowiących własność Gminy Sobótka" 2014-12-02 08:34:26
Zarządzenie Nr 138.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2014r. 2014-12-10 09:45:02
Zarządzenie Nr 139.2014 w sprawie powołania Komisji odbioru i przekazania do eksploatacji zadania inwestycyjnego pn.Rozbudowa budynku "C" Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce przy ul. Świdnickiej 20" 2014-12-03 08:11:42
Zarządzenie Nr 140.2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn."Remont nawierzchni dróg gminnych na osiedlu Hołubowiczów w Sobótce-etap II ul.Stęczyńskiego 0,000-0,155 km." 2014-12-10 09:47:53
Zarządzenie Nr 141.2014 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2015-01-13 11:25:22
Zarządzenie Nr 142.2014 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2015-01-13 11:26:38
Zarządzenie Nr 143.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2014r. 2015-01-13 11:28:49
Zarządzenie Nr 144.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2014-2020 2015-01-13 11:30:22
Zarządzenie Nr 145.2014 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Sobótka w latach 2015-2017 2015-12-30 08:20:26
Zarządzenie Nr 146.2014 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy społecznej w Sobótce upoważnienia o postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny 2016-04-15 10:46:41
Zarządzenie Nr 147.2014 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce 2016-06-15 10:02:11
Zarządzenie Nr 148.2014 w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Ślężańskiego w Sobótce 2017-04-18 08:22:24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Violetta Gaworczyk

Data wytworzenia:
16 sty 2014

Osoba dodająca informacje

Violetta Gaworczyk

Data publikacji:
16 sty 2014, godz. 11:08

Osoba aktualizująca informacje

Violetta Gaworczyk

Data aktualizacji:
16 sty 2014, godz. 11:08