Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2013


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 1/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2013-01-29 13:11:32
Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie szczegółowych zasad opracowania Kart Realizacji Zadań Operacyjnych stanowiących załącznik do Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Sobótka w warunkach zewnętrznego zagrozenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny 2013-01-29 13:25:02
Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych na dokształcanie nauczycieli 2013-02-27 08:30:00
Zarządzenie nr 4/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2013-01-29 13:27:30
Zarządzenie nr 5/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorzadowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce 2013-01-31 10:13:26
Zarządzenie nr 6/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania wwieczyste użytkowanie 2013-02-01 14:48:17
Zarządzenie nr 7/2013 w sprawie obejmowania imprez i wydarzeń patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka 2013-01-31 10:17:25
Zarządzenie nr 8/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w celu uregulowania stanu prawnego ze stanem faktycznym 2013-02-01 14:51:00
Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2013r. 2013-02-08 09:00:48
Zarządzenie Nr 10/2013 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka oraz ustalenia zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2013-02-11 12:17:43
Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie dokumentacji sporzadzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu 2013-04-17 14:21:37
Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2013-02-19 13:30:19
Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2013-02-19 13:33:25
Zarządzenie Nr 14/2013 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu rocznego sprawozadnia z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2012r. 2013-03-12 08:49:55
Zarządzenie Nr 15/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży 2013-02-27 08:34:50
Zarządzenie Nr 16/2013 w sprawie niepowołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2013-2014 2013-03-01 11:36:24
Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2013-02-27 08:31:51
Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2013-03-12 09:04:40
Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sobótka w 2013r. 2013-03-12 09:07:00
Zarządzenie Nr 20/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży 2013-03-12 09:08:30
Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 2013-03-15 08:44:07
Zarządzenie Nr 22/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy 2013-03-20 13:45:59
Zarządzenie Nr 23/2013 w sprawie przekazania sołectwu Garncarsko składników mienia komunalnego do korzystania 2013-03-20 13:48:45
Zarządzenie Nr 24/2013 w sprawie przekazania sołectwu Michałowice składników mienia komunalnego do korzystania 2013-03-29 08:49:52
Zarządzenie Nr 25/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży 2013-03-27 12:55:44
Zarządzenie Nr 26/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2013-03-27 13:20:37
Zarządzenie Nr 27/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy 2013-03-27 12:57:49
Zarządzenie Nr 28/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2013-03-29 08:25:38
Zarządzenie Nr 29/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce 2013-03-29 08:29:30
Zarządzenie Nr 30/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2013-04-08 11:56:41
Zarządzenie Nr 31/2013w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka oraz ustalenia zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2013-04-08 11:57:21
Zarządzenie Nr 32/2013 w sprawie przekazania sołectwu Mirosławice składników mienia komunalnego do korzystania 2013-04-17 09:49:31
Zarządzenie Nr33/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2013-04-17 09:52:03
Zarządzenie Nr 34/2013 w sprawie nabycia przez Gminę Sobótka od Skarbu Państwa w drodze komunalizacji własności lokalu mieszkalnego przy ul.Szkolnej1 w Sobótce 2013-05-23 10:14:31
Zarządzenie Nr 35/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2013-04-17 09:55:16
Zarządzenie Nr 36/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2013-04-17 09:45:23
Zarządzenie Nr 37/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy 2013-05-23 12:16:31
Zarzadzenie Nr 38/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2013-05-02 14:10:13
zarządzenie Nr 39/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2013-05-23 10:12:54
zarządzenie Nr 40/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2013-05-23 10:10:59
Zarządzenie Nr 41/2013 w sprawie przekazania gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Sobótka na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sobótce 2013-05-23 10:09:11
Zarządzenie Nr 42/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2013-05-23 10:07:08
Zarządzenie Nr 43/2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2013-05-23 09:56:11
Zarządzenie Nr 44/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 2013-05-23 09:54:23
zarządzenie Nr 45/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własnosć Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy do lat 3 2013-05-23 09:49:22
Zarządzenie Nr 46/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2013-05-23 09:46:48
Zarządzenie Nr 47/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2013-2016 2013-05-23 14:42:31
Zarządzenie Nr 48/2013 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej oraz zakresu pracy tej Komisji przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce 2013-05-23 09:41:54
Zarządzenie Nr 49/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy _Prawo zamówień publicznych 2013-05-23 14:39:47
Zarządzenie Nr 50.2013 w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej 2013-08-05 10:00:45
Zarządzenie Nr 51/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy do lat 3 2013-05-28 14:33:15
Zarządzenie Nr 52.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2015-05-19 08:20:49
Zarządzenie Nr 53.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2013-07-22 10:43:27
Zarządzenie Nr 54 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2013-06-26 15:07:53
zarządzenie Nr 55/2013 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Gminnego im.Piotra Włostowica w Sobótce 2013-06-26 15:10:44
Zarządzenie Nr 56.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy do lat 3. 2013-07-22 11:55:16
Zarządzenie Nr 57 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2013-06-26 15:14:30
Zarządzenie Nr 58.2013 w sprawie nadania Urzędowi Miasta i Gminy Sobótka Regulaminu Organizacyjnego 2013-07-22 12:08:37
Zarządzenie Nr 59/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2013-06-26 15:16:33
Zarządzenie Nr 60/2013 w sprawie kupna nieruchomości od osób fizycznych na rzecz gminy Sobótka 2013-06-26 15:18:34
zarządzenie Nr 61/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2013-06-26 15:21:38
zarządzenie Nr 62/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2013-06-26 15:23:01
zarządzenie Nr 63/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2013-06-26 15:24:17
Zarządzenie Nr 64/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2013-06-26 15:26:23
Zarządzenie Nr 65.2013 w sparwie przekazania sołectwu Rogów Sobócki składników mienia komunalnego do korzystania 2013-08-05 09:18:41
Zarządzenie Nr 66.2013 w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w budynkach mieszkalnych, mieniu komunalnym i infrastrukturze technicznej znajdującej się na terenach dotkniętych powodzią w Gminie Sobótka 2014-01-22 09:26:55
Zarządzenie Nr 67.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2013r. 2013-07-22 11:49:24
Zarzadzenie Nr 68.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2013-07-22 11:43:30
Zarządzenie Nr 69.2013 w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 2013-07-22 11:40:17
Zarządzenie Nr 70.2013 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2013-07-22 10:48:23
Zarządzenie Nr 71.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sobótka w 2013r. 2013-07-22 10:47:07
Zarządenie Nr 72.2013 w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu gminy Sobótka organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych 2013-08-23 12:24:59
Zarządzenie Nr 73.2013 w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Sobótka 2013-09-19 15:02:00
Zarządzenie Nr 74.2013 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Rachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sobótka za I półrocze 2013r. 2013-07-23 08:51:21
Zarządzenie Nr 75.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sobótka w 2013r. 2013-07-22 13:19:38
Zarządzenie Nr 76.2013 w sprawie przeprowadzenia treningu ostrzegania i alarmowania w Gminie Sobótka 2013-08-05 09:15:08
Zarządzenie Nr 77.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka oraz ustalenia zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2013-08-08 08:09:35
Zarządzenie Nr 78.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -Prawo zamówień publicznych 2013-09-12 14:42:21
Zarządzenie Nr 79.2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wykorzystywania Funduszu Sołeckiego w Gminie Sobótka 2013-08-05 09:12:24
Zarządzenie Nr 80.2013 w sprawie przeniesienia na rzecz gminy działki w rozliczeniu opłaty adiacenckiej 2013-08-08 09:04:20
Zarządzenie Nr 81.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2013-08-08 08:32:55
Zarządzenie Nr 82.2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy - o działalności pożytku publicznego 2013-08-05 10:07:44
Zarządzenie Nr 83.2013 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2013-08-23 12:20:35
Zarządzenie Nr 84.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2013-08-08 08:26:03
Zarządzenie Nr 85.2013 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji pozostałych środków trwałych stanowiących własność gminy Sobótka 2013-08-08 08:19:10
Zarządzenie Nr 86.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2013-08-08 08:15:59
Zarządzenie Nr 87.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2013-08-23 12:18:54
Zarządzenie Nr88.2013 w sprawie nabycia przez Gminę Sobótka od Skarbu Państwa w drodze komunalizacji własności nieruchomości zabudowanej tj.nr 46/3 AM-1 obręb Bedkowice 2013-08-27 12:04:28
Zarządzenie Nr 88.2013 w sprawie nabycia Gminę Sobótka od Skarbu Państwa w drodze komunalizacji własności nieruchomości zabudowanej tj.46/3 AM-1 obręb Będkowice 2013-08-23 12:15:52
Zarządzenie Nr 89.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzier żawy do lat 3 2013-08-23 12:12:52
Zarządzenie Nr 90.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy stołówki szkolnej na czas nieoznaczony 2013-08-23 12:11:02
Zarządzenie Nr 91.2013 zmieniające zarządzenie Nr 71.2013 z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sobótka w 2013r 2013-08-23 12:09:05
Zarządzenie Nr 92.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 2013-08-23 12:06:39
Zarządzenie Nr 93.2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 2013-08-23 12:05:04
Zarządzenie Nr 94.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sobótka w 2013r. 2013-08-23 12:01:26
Zarządzenie Nr 95.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 2013-08-23 11:55:59
Zarządzenie Nr 96.2013 zmieniające zarządzenie Nr 72.2013 z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu gminy Sobótka organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych 2013-08-23 11:58:36
Zarządzenie Nr 97.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2013-08-27 12:06:14
Zarządzenie Nr 98.2013 w sprawie programów komputerowych dopuszczonych do użytkowania w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2013-11-28 11:27:39
Zarządzenie Nr 99.2013 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania inwestycyjnego pn:Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Garncarsko 2013-10-29 12:34:42
Zarządzenie Nr 100.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2013r 2013-09-12 14:44:38
Zarządzenie Nr 101.2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat i udzielania ulg 2013-11-28 12:35:26
Zarządzenie Nr 102.2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy - o działalności pożytku publicznego 2013-09-12 14:45:46
Zarządzenie Nr 103.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2013-09-12 14:47:18
Zarządzenie Nr 104.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2013-09-12 14:48:44
Zarządzenie Nr 105.2013 w sprawie przekazania sołectwu Michałowice składników mienia komunalnego do korzystania 2013-09-24 13:12:49
Zarządzenie Nr 106.2013 w sprawie powołania zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli podatkowych, kontroli rozpoczętych i zakończonych budów budynków, prawidłowości granic, nielegalnych nasadzeń w Gminie Sobótka 2013-09-19 14:29:14
Zarządzenie Nr 107.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2013-09-24 13:15:05
Zarządzenie Nr 108.2013 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu mieszkaniowego zasobu Gminy Sobótka 2013-11-28 12:51:20
Zarzadzenie Nr 109.2013 w sprawie przeprowadzenia treningu Akcji Kurierskiej, Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania oraz Stałego Dyżuru na terenie Gminy Sobótka 2013-09-19 14:24:02
Zarządzenie Nr 110.2013 zmieniające zarządzenie Nr 94.2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sparwie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sobótka w 2013r. 2013-10-01 15:05:19
Zarzadzenie Nr 111.2013 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców opiekunów lub opiekunów prawnych 2013-12-23 10:09:34
Zarządzenie Nr 112.2013 w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2013-10-01 14:54:29
Zrządzenie Nr 113.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2013-09-24 14:55:32
Zarządzenie Nr 114.2013 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 2013-12-23 10:05:21
Zarządzenie Nr 115.2013 w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Sobótka 2013-10-01 14:51:39
Zarządzenie Nr 116.2013 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2013-11-28 12:56:16
Zarządzenie Nr 117.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2013r 2013-11-28 12:29:35
Zarządzenie Nr 118.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -Prawo zamówień publicznych 2013-10-29 12:46:57
Zarządzenie Nr 119.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -Prawo zamówień publicznych 2013-10-29 12:40:24
Zarządzenie Nr 120.2013 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2013-10-29 12:30:26
Zarządzenie Nr 121.2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie mienia komunalnego 2013-11-28 13:01:39
Zarządzenie Nr 122.2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własnosć Gminy Sobótka 2013-11-28 12:57:57
Zarządzenie Nr 123.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -Prawo zamówień publicznych 2013-10-29 12:48:23
Zarządzenie Nr 124.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -Prawo zamówień publicznych 2013-10-29 12:38:43
Zarządzenie Nr 125.2013 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2013-11-28 12:54:32
Zarządzenie Nr 126.2013 w sprawie przeprowadzenia treningu ostrzegania i alarmowania w Gminie Sobótka 2013-12-11 10:57:53
Zarządzenie Nr 127.2013 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2013-11-28 12:59:23
Zarządzenie Nr 128.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2013-11-28 12:52:53
Zarządzenie Nr 129.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2013r 2013-11-28 11:31:25
Zarządzenie Nr 130.2013 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2013-11-28 12:45:46
Zarządzenie Nr 131.2013 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Sobótka 2013-11-28 11:39:02
Zarządzenie Nr 132.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech 2013-11-28 12:42:35
Zarządzenie Nr 133.2013 w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2014-2010 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2014 r.Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu 2013-11-28 12:38:32
Zarządzenie Nr 134.2013 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie udziału w nieruchomości zabudowanej w Sulistrowiczkach działka 46/3 2013-11-28 15:07:48
Zarządzenie Nr 135.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży 2013-11-28 12:32:17
Zarządzenie Nr 136.2013 w sprawie przeniesienia na rzecz gminy działki w rozliczeniu opłaty adiacenckiej 2013-11-28 14:24:34
Zarządzenie Nr 137.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2013-11-28 14:21:58
Zarządzenie Nr 138.2013 w sprawie przekazania sołectwu Wojnarowice składników mienia komunalnego do korzystania 2013-12-17 13:06:23
Zarządzenie Nr 139.2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie mienia komunalnego 2013-12-11 10:56:10
Zarządzenie Nr 140.2013 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2013-12-11 11:00:41
Zarządzenie Nr 141.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 2013-12-02 09:52:57
Zarządzenie Nr 142.2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn."Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirosławice - ul. Południowa na terenie Gminy Sobótka 2013-12-11 10:53:59
Zarządzenie Nr 143.2013 w sprawie ustalenia zasad obiegu dokumentacji związanej ze zbywaniem i nabywaniem mienia komunalnego oraz zasad ewidencji analitycznej gruntów 2014-02-07 13:48:26
Zarządzenie Nr 144.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2013-12-17 13:02:00
Zarządzenie Nr 145.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -Prawo zamówień publicznych 2013-12-17 13:08:13
Zarządzenie Nr 146.2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn."Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka ul.Strażacka w Będkowicach km 0+275+465,00 2014-01-09 08:46:27
Zarządzenie Nr 147.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -Prawo zamówień publicznych 2013-12-17 13:09:33
Zarządzenie Nr 148.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2013r 2013-12-23 09:53:04
Zarządzenie Nr 149.2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn."Remont kolektora kanalizacji sanitarnej 500 o długości 800 m w miejscowości Sobótka 2014-01-09 08:36:51
Zarządzenie Nr 150.2013 w sprawie zmiany przepisów wewnetrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2014-02-07 13:46:05
Zarządzenie Nr 151.2013 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce przy ul. Chopina 25 2013-12-23 09:59:23
Zarządzenie Nr 152.2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego zadania pn. Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka 2013-12-23 09:56:55
Zarządzenie Nr 153.2013 w sprawie oddania w administrowanie nieruchomości zabudowanej stanowiącej lokale mieszkalne nr 4 i nr 5 przy ul. Parkowej 1 w Sulistrowiczkach 2013-12-23 09:55:00
Zarządzenie Nr 154.2013 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2014-01-09 08:48:16
Zarządzenie Nr 155.2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wybrakowania przedmiotów nietrwałych stanowiących wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w m Sobótka 2014-01-09 08:44:00
Zarządzenie Nr 156.2013 w sprawie zamiany gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Sobótka na grunt niezabudowany stanowiący własność osoby fizycznej 2014-01-14 09:21:26
Zarządzenie Nr 157.2013 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2014-01-09 08:50:12
Zarządzenie Nr 158.2013 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do przeprowadzenia spraw i pełnomocnictwa do wykonywania czynności 2014-01-09 08:40:16
Zarządzenie Nr 159.2013 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 2014-02-07 13:59:10
Zarządzenie Nr 160.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2013r. 2014-01-09 12:01:27
Zarządzenie Nr 161.2013, w sprawie powołania zespołu ds. opracowania strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka, wyznaczenia jego koordynatora, ustalenia Regulaminu prac zespołu oraz Harmonogramu prac 2015-05-28 08:14:44
Zarządzenie Nr 162.2013 w sprawie zmiany w Regulaminie wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2015-05-15 13:37:37
Zarządzenie Nr 163.2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 2014-02-06 10:31:28
Zarządzenie Nr 164.2013 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia wobec Gminy Sobótka z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych lub użytkowanych bez tytułu prawnego, poboru wody i odprowadzania ścieków osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie świadczenia rzeczowego 2014-12-23 10:05:09

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Huzarski

Data wytworzenia:
24 sty 2013

Osoba dodająca informacje

Łukasz Huzarski

Data publikacji:
24 sty 2013, godz. 11:55

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Huzarski

Data aktualizacji:
24 sty 2013, godz. 11:55