Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2012


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 1/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-01-02 09:32:43
Zarządzenie nr 2/2012 w sprawie programów komputerowych dopuszczonych do użytkowania w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2012-01-09 09:20:40
Zarządzenie nr 3/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy. 2012-01-09 12:35:59
Zarządzenie nr 4/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2012 z dnia 02 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-01-09 14:32:48
Zarządzenie nr 5/2012 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Sobótka na lata 2012-2014. 2012-01-10 13:41:38
Zarządzenie nr 6/2012 w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 2012-01-11 14:17:26
Zarządzenie nr 7/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. 2012-01-12 08:35:22
Zarządzenie nr 8/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2012-01-19 15:16:25
Zarządzenie nr 9/2012 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego. 2012-01-20 13:55:31
Zarządzenie nr 10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 2012-02-17 13:53:02
Zarządzenie nr 11/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. 2012-02-20 12:20:28
Zarządzenie nr 12/2012 zmieniające Zarządzenie nr 75 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 21 grudnia 2004 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2012-02-20 12:26:18
Zarządzenie nr 13/2012 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości na rzecz Gminy Sobótka 2012-02-20 12:29:57
Zarządzenie nr 14/2012 w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2012-02-20 12:34:26
Zarządzenie nr 15/2012 w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego 2012-02-20 12:37:13
Zarządzenie nr 16/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-02-20 12:38:55
Zarządzenie nr 17/2012 w sprawie przeprowadzenia treningu ostrzegania i alarmowania w Gminie Sobótka 2012-02-20 12:40:38
Zarządzenie nr 18/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2012-02-20 12:42:16
Zarządzenie nr 19/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2012-02-28 15:16:58
Zarządzenie nr 20/2012 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2011 rok. 2012-02-28 15:18:44
Zarządzenie nr 21/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-02-28 15:20:34
Zarządzenie nr 22/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i do dzierżawy do lat 3. 2012-02-28 15:22:01
Zarządzenie nr 23/2012 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 roku. 2012-02-28 15:24:05
Zarządzenie nr 24/2012 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących własność gminy Sobótka 2012-03-22 13:59:42
Zarządzenie nr 25/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-03-22 14:02:39
Zarządzenie nr 26/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 2012-03-22 14:04:49
Zarządzenie nr 27/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-03-22 14:06:40
Zarządzenie nr 28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-03-22 14:20:15
Zarządzenie nr 29/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy-Prawo Zamówień Publicznych. 2012-03-22 14:21:34
Zarządzenie nr 30/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. 2012-03-22 14:22:54
Zarządzenie nr 31/2012 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Sobótka 2012-03-22 14:23:57
Zarządzenie nr 32/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. 2012-03-22 14:26:10
Zarządzenie nr 33/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 2012-03-22 14:28:12
Zarządzenie nr 34/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-04-12 14:34:47
Zarządzenie nr 35/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012 rok 2012-04-12 14:35:59
Zarządzenie nr 36/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 2012-04-12 14:37:37
Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu maju 2012 roku 2012-04-12 14:38:45
Zarządzenie nr 38/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wybrakowania przedmiotów nietrwałych stanowiących wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Sobótka 2012-04-12 14:40:25
Zarządzenie nr 39/2012 w sprawie przeniesienia na rzecz Gminy Sobótka działki w rozliczeniu opłaty adiacenckiej 2012-04-12 14:41:32
Zarządzenie nr 40/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-04-18 11:56:14
Zarządzenie nr 41/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-04-18 11:57:31
Zarządzenie nr 42/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-04-18 11:59:12
Zarządzenie nr 43/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy- Prawo Zamówień Publicznych 2012-04-18 12:00:34
Zarządzenie nr 44/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie mienia komunalnego 2012-04-18 12:01:55
Zarządzenie nr 45/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce 2012-04-18 12:02:27
Zarządzenie nr 46/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-06-11 13:21:31
Zarządzenie nr 47/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2012-06-11 13:22:53
Zarządzenie nr 48/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na rok 2012 2012-06-11 13:23:46
Zarządzenie nr 49/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2012 rok. 2012-06-11 13:24:17
Zarządzenie nr 50/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2012-06-11 13:25:29
Zarządzenie nr 51/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2012-06-11 13:26:20
Zarządzenie nr 52/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowania wieczyste 2012-06-11 13:27:21
Zarządzenie nr 53/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie mienia komunalnego 2012-06-11 13:28:44
Zarządzenie nr 54/2012 w sprawie powołania Komisji do przekazania dokumentacji Sekretarza Miasta i Gminy Sobótka 2012-06-11 13:29:49
Zarządzenie nr 55/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2012-06-11 13:30:27
Zarządzenie nr 56/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-06-11 13:31:08
Zarządzenie nr 57/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-06-11 13:31:42
Zarządzenie nr 58/2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka 2012-06-11 13:32:55
Zarządzenie nr 59/2012 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce 2012-06-11 13:34:19
Zarządzenie nr 60/2012 w sprawie zatwierdzenia odznaki "Wzorowy Samorządowiec" z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 2012-06-11 13:34:58
Zarządzenie nr 61/2012 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu czerwcu 2012 r. 2012-06-11 13:36:00
Zarządzenie nr 62/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-06-11 13:36:35
Zarządzenie nr 63/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2012-06-11 13:36:58
Zarządzenie nr 64/2012 w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych w warunkach zagrożenia i wojny na terenie Gminy Sobótka 2012-06-11 13:38:01
Zarządzenie nr 65/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2012-06-11 13:38:57
Zarządzenie nr 66/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 2012-06-26 09:36:13
Zarządzenie nr 67/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-06-26 09:40:54
Zarządzenie nr 68/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r. 2012-06-26 09:44:01
Zarządzenie nr 69/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -Prawo zamówień publicznych 2012-06-26 09:46:43
Zarządzenie nr 70/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2012-06-26 09:49:20
Zarządzenie nr 71/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste dzierżawy 2012-06-26 09:51:19
Zarządzenie Nr 72/2012 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka oraz dokonania czynności związanych z likwidacją Kancelarii Tajnej 2012-07-27 09:45:43
Zarzżdzenie Nr 73/2012 w sprawie wdrożenia polityki bezpieczeństwa dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2012-10-22 11:10:21
Zarządzenie nr 74/2012 w sprawie przekazania sołectwu Będkowice składników mienia komunalnego do korzystania 2012-06-26 09:53:21
Zarządzenie nr 75/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-06-26 09:58:53
Zarządzenie nr 76/2012 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Startegii Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka, wyznaczenia jego koordynatora, ustalenia Regulaminu prac zespołu oraz harmonogramu prac 2012-06-26 10:02:57
Zarządzenie Nr 77/2012 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 2012-07-11 14:23:46
Zarządzenie Nr 78/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2012-07-02 08:02:49
Zarządzenie Nr 79/2012 w sprawie cen za korzystanie z obiektów zarządzanych przez Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce 2012-07-05 13:38:15
Zarządzenie Nr 80/2012 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Marii Skłodowskiej Curie w Sobótce 2012-07-12 08:06:51
Zarządzenie Nr 81/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2012-07-05 13:41:01
Zarządzenie Nr 82/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2012-07-05 13:41:55
Zarządzenie Nr 83/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2012-07-05 13:42:45
Zarządzenie Nr 84/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2012-07-05 13:43:34
Zarządzenie Nr 85/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-07-11 11:48:18
Zarządzenie nr 86/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r 2012-07-05 13:45:53
Zarządzenie nr 87/2012 w sprawie powołania zespołu ds. wdrozenia systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sobótka, wyznaczenia jego koordynatora oraz ustalenia Regulaminu prac zespołu 2012-07-17 09:51:11
Zarządzenie nr 88/2012 w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury 2012-07-05 13:48:04
Zarządzenie Nr 89/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznychępowania 2012-07-17 09:44:52
Zarządzenie nr 90/2012 w sprawie prowadzenia metryk spraw w postępowaniach administracyjnych i podatkowych 2012-07-05 13:50:22
Zarządzenie Nr 91/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2012-07-11 14:21:18
Zarządzenie nr 92/2012 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Armii Krajowej i Piotra Włosta w Sobótce" 2012-07-11 13:58:24
Zarządzenie Nr 93/2012 w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Jakuba w Sobótce 2012-07-31 12:57:43
Zarządzenie nr 94/2012 w sprawie sprzedaży w celu zamiany gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Sobótka na grunt niezabudowany stanowiący własność osoby fizycznej 2012-07-17 09:38:23
Zarządzenie nr 95/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-07-17 09:54:01
Zarządzenie nr 96/2012 w sprawie powołania zespołu ds.rozbudowy cmentarza komunalnego w Sobótce oraz koordynatora prac zespołu 2012-07-16 11:33:48
Zarządzenie Nr 97/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-07-20 13:20:59
Zarządzenie nr 98/2012 w sprawie wyborów do Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Sobótce 2012-07-20 13:11:36
Zarządzenie nr 99/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2012-07-20 13:14:03
Zarządzenie Nr 100.2012 w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta i Gminy Sobóka 2013-11-28 13:29:39
Zarządzenie r 101/2012 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sobótka za I półrocze 2012r. 2012-07-31 12:59:26
Zarzadzenie Nr 102/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2012-08-10 14:12:35
Zarządzenie Nr 103/2012 w sprawie przeprowadzenia treningu ostrzegania i alarmowania w Gminie Sobótka 2012-07-27 09:47:56
Zarządzenie Nr 104/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących wła Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy sność 2012-07-27 09:50:07
Zarzadzenie nr 105/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własnosć gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-08-09 12:15:13
Zarządzenie Nr 106/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r. 2012-08-03 10:43:30
Zarządzenie nr 107/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-08-09 12:09:58
Zarządzenie Nr 108/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży 2012-08-08 14:51:04
Zarzadzenie Nr 109/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2012-08-07 10:15:22
Zarzadzenie Nr 110/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-23 15:05:33
Zarzadzenie Nr 111/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-23 15:07:18
Zarzadzenie Nr 112/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-23 15:08:32
Zarzadzenie Nr 113/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-23 15:09:53
Zarzadzenie Nr 114/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-23 15:10:54
Zarzadzenie Nr 115/2012 w sprawie powoałnia Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-23 15:12:06
Zarzadzenie Nr 116/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-23 15:13:10
Zarządzenie Nr 117/2012 w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2012-08-21 12:46:38
Zarzadzenie Nr 118/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Sobótka 2012-08-29 09:08:06
Zarządzenie nr 119/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-08-14 13:01:46
Zarzadzenie Nr 120/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2012-08-14 13:03:31
Zarzadzenie Nr 121/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2012-08-21 12:51:32
Zarzadzenie Nr 122/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2012-08-21 12:53:40
Zarzadzenie Nr 123/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie mienia gminnego ustawy 2012-08-23 12:37:01
Zarzadzenie Nr 124/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2012-08-24 11:12:51
Zarządzenie nr 125/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2012-09-03 14:05:29
Zarządzenie nr 126/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-10-01 09:16:37
Zarzadzenie Nr 127/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2012-08-27 13:06:44
Zarzadzenie Nr 128/2012 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Sobótce 2012-09-03 14:07:08
Zarządzenie Nr 129/2012 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świątnikach 2012-09-03 14:10:01
Zarządzenie nr 130/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r 2012-10-03 07:46:48
Zarządzenie nr 131/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2012-09-06 09:25:22
Zarządzenie nr 132/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-10-01 09:20:06
Zarzadzenie nr 133/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste 2012-10-01 09:23:10
Zarzadzenie Nr 134/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2012-10-01 09:27:04
Zarządzenie nr 135/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-10-03 15:22:52
Zarządzenie nr 136/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r 2012-10-03 07:48:43
Zarządzenie nr 137/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-10-02 13:21:18
Zarzadzenie Nr 138/2012 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących własność gminy Sobótka 2012-10-02 13:40:19
Zarzadzenie Nr 139/2012 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących własność gminy Sobótka 2012-10-02 13:42:20
Zarządzenie Nr 140/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn."Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowościach Strzegomiany, Rogów Sobócki i Przemiłów 2012-11-23 14:40:00
Zarządzenie nr 141/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat 2012-10-09 09:11:22
Zarządzenie nr 142/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat 2012-10-09 09:14:42
Zarzadzenie Nr 143/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2012-10-10 10:23:55
Zarządzenie nr 144/2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka 2012-10-10 10:26:07
Zarządzenie nr 145/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-10-25 13:26:44
Zarzadzenie Nr 146/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2012-10-22 08:12:22
Zarządzenie Nr 147/2012 w sprawie powołania zespołów kontrolnych do przeprowadzania kontroli podatkowych, kontroli rozpoczętych i zakończonych budów budynków, prawidłowości granic, nielegalnych nasadzeń w Gminie Sobótka 2012-12-13 13:17:31
Zarządzenie nr 148/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy 2012-10-25 09:50:56
Zarządzenie nr 149/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-10-26 14:00:36
Zarządzenie nr 150/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2012-10-25 13:20:09
Zarzadzenie Nr 151/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2012-10-26 14:02:31
Zarządzenie nr 152/2012 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn:"Budowa chat grillowych w Przemiłowie, Sulistrowiczkach i Kunowie" 2012-10-26 08:40:26
Zarzadzenie Nr 153/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2012-10-26 14:03:48
Zarządzenie Nr 154/2012 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem 1m kw. powierzchni użytkowej lokalu z mieszkaniowego zaosobu gminy Sobótka 2012-10-31 15:13:47
Zarządzenie nr 155/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r 2012-11-12 14:02:32
Zarzadzenie Nr 156/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2012-11-14 10:31:29
Zarządzenie Nr 157/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Sobótka 2012-11-07 16:09:06
Zarządzenie nr 158/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-11-12 14:06:56
Zarządzenie Nr 159/2012 w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2012-2016 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2013r. Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu 2012-12-13 15:35:55
Zarządzenie Nr 160/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy i użytkowania 2012-11-23 14:16:25
Zarzadzenie Nr 161/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2012-11-21 15:45:41
Zarządzenie nr 162/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej stanowiącego własność Gminy Sobótka 2012-11-21 15:43:41
Zarządzenie nr 163/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 2012-11-28 10:22:54
Zarzadzenie Nr 164/2012 w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorzadowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce 2012-11-22 08:04:42
Zarządzenie Nr 165/2012 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2012-11-21 15:52:51
Zarządzenie Nr 166/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r. 2012-12-13 15:39:07
Zarządzenie nr 167/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży 2012-12-05 15:11:31
Zarządzenie Nr 168/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2013r. 2012-12-05 15:08:50
Zarządzenie Nr 169/2012 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2012r. 2012-11-23 14:14:18
Zarzadzenie Nr 170/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2012-12-18 11:33:41
Zarządzenie Nr 171/2012 w sprawie powołania Komisji sprawdzającej wykonanie prac remontowych Ośrodka Medycyny Rodzinnej Sp. z o.o. zgodnie z umowami najmu z dnia 26 sierpnia 2009r. 2012-12-13 13:20:06
Zarządzenie Nr 172/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 2012-12-13 13:37:38
Zarządzenie Nr 173/2012 w sprawie wprowadzenia danych do Krajowego Rejestru Długów Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce 2012-12-13 13:41:13
Zarządzenie Nr 174/2012 w sprawie wprowadzenia danych do Krajowego Rejestru Długów Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce 2012-12-13 13:39:35
Zarzadzenie Nr 175/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2012-12-18 11:48:26
Zarzadzenie Nr 176/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2012-12-18 11:50:28
Zarzadzenie Nr 177/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2012-12-18 11:51:36
Zarzadzenie Nr 178/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2012-12-18 11:53:06
Zarzadzenie Nr 179/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy - o działalności pożytku publicznego 2012-12-19 15:34:26
Zarządzenie Nr 180/2012 w sprawie wdrozenia instrukcji monitorowania i utrzymania bezpieczeństwa systemu informatycznego jako integralnej części polityki bezpoieczeństwa dotyczącej przetwarzania danych osobowych Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 2012-12-31 12:13:53
Zarządzenie Nr 181/2012 w sprawie powołania Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce 2012-12-31 12:16:53
Zarzadzenie Nr 182/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2013-01-25 13:16:37
Zarządzenie nr 183/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 2013-01-04 09:43:05
Zarządzenie Nr 184/2012 w sprawie nadania Urzędowi Miasta i Gminy Sobótka Regulaminu Organizacyjnego 2013-01-04 10:53:00
Zarządzenie Nr 185/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2012-2015 2013-01-08 11:27:07
Zarządzenie Nr 186/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r. 2013-01-08 11:31:11
Zarządzenie Nr 187/2012 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce 2013-01-04 13:47:58
Zarzadzenie Nr 188.2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Miejskiego 2013-11-28 13:27:38
Zarządzenie Nr 189.2012 w sprawie powołania koordynatora ds, czynności kancelaryjnych w archiwum Urzędu Miasta i Gminy Sobótka 2015-09-01 15:02:29

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Marciszyn

Data wytworzenia:
02 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Jolanta Czaplińska

Data publikacji:
02 sty 2012, godz. 09:26

Osoba aktualizująca informacje

Jolanta Czaplińska

Data aktualizacji:
02 sty 2012, godz. 09:26