Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2011


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 149/2011 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do prowadzenia spraw i pełnomocnictwa do wykonywania czynności 2013-12-18 13:07:20
Zarządzenie nr 148/2011 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka. 2012-06-15 12:08:54
Zarządzenie nr 147/2011 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważnienia do przeprowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. 2012-06-15 12:04:18
Zarządzenie nr 146/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2011 rok. 2012-06-15 11:57:51
Zarządzenie nr 145/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka. 2012-06-15 11:55:35
Zarządzenie nr 144/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 98 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 2012-06-15 11:53:33
Zarządzenie nr 143/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy - o działaności pożytku publicznego. 2012-06-15 11:49:55
Zarządzenie nr 142/2011 w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu gminy Sobótka organizacjom pozarzadowym na realizację zadań publicznych. 2012-06-15 11:47:22
Zarządzenie nr 141/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-06-15 11:38:26
Zarządzenie nr 140/2011 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. 2012-06-15 11:36:53
Zarządzenie nr 139/2011 w sprawie programów komputerowych dopuszczonych do użytkowania w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka. 2012-06-15 11:35:17
Zarządzenie nr 138/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-06-15 11:30:41
Zarządzenie nr 137/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. 2012-06-15 11:28:29
Zarządzenie nr 136/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok. 2012-06-15 11:25:55
Zarządzenie nr 135/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2012 roku. 2012-06-15 11:23:40
Zarządzenie nr 134/2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Sobótce. 2012-06-15 11:20:00
Zarządzenie nr 133/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-06-15 11:17:55
Zarządzenie nr 132/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży. 2012-06-15 11:16:01
Zarządzenie nr 131/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wybrakowania przedmiotów nietrwałych stanowiących wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Sobótka. 2012-06-15 11:13:28
Zarządzenie nr 130/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. 2012-06-15 11:10:47
Zarządzenie nr 129/2011 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących własność gminy Sobótka. 2012-06-15 11:07:27
Zarządzenie nr 128/2011 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych stanowiących własność gminy Sobótka. 2012-06-15 11:04:52
Zarządzenie nr 127/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej stanowiącej własność Gminy Sobótka. 2012-06-15 11:02:01
Zarządzenie nr 126/2011 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. 2012-06-15 10:59:02
Zarządzenie nr 125/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-06-15 10:20:38
Zarządzenie nr 124/2011 w sprawie przekazania sołectwu Świątniki składników mienia komunalnego do korzystania. 2012-06-15 09:49:45
Zarządzenie nr 123/2011 o powołaniu Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: "Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowościach: Strzegomiany - etap II (ul. Letniskowa) i Sulistrowice - etap I (ul. Krótka)". 2012-06-15 09:46:52
Zarządzenie nr 122/2011 w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 2012-06-15 09:42:58
Zarządzenie nr 121/2011 w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2012 - 2015 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2012 rok Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej OIzbie Obrachunkowej we Wrocławiu. 2012-06-15 09:40:19
Zarządzenie nr 120/2011 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce. 2012-06-15 09:35:22
Zarządzenie nr 119/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok. 2012-06-15 09:28:01
Zarządzenie nr 118/2011 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce. 2012-06-15 09:26:00
Zarządzenie nr 117/2011 o powołaniu Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pm.: "Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowości Sulistrowiczki - etap II (ul. Słupicka)" 2012-06-15 09:24:01
Zarządzenie nr 116/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce z dnia 20 października 2011 r. 2012-06-15 09:21:22
Zarządzenie nr 115/2011 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce. 2012-06-15 09:18:51
Zarządzenie nr 114/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. 2012-06-15 09:16:20
Zarządzenie nr 113/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-06-15 09:14:55
Zarządzenie nr 112/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 i sprzedaży. 2012-06-15 09:11:27
Zarządzenie nr 111/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok. 2012-06-15 09:08:13
Zarządzenie nr 110/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. 2012-06-15 09:06:50
Zarządzenie nr 109/2011 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu październiku 2011 r. 2012-06-15 09:04:44
Zarządzenie nr 108/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży. 2012-06-15 09:03:16
Zarządzenie nr 107/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży. 2012-06-15 09:01:44
Zarządzenie nr 106/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok. 2012-06-15 08:52:05
Zarządzenie nr 105/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. 2012-06-15 08:49:59
Zarządzenie nr 104/2011 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 2012-06-15 08:45:48
Zarządzenie nr 103/2011 w sprawie wszczęcia procedury uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych. 2012-06-15 08:40:05
Zarządzenie nr 102a/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-06-15 08:36:19
Zarządzenie nr 102/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. 2012-06-15 08:33:28
Zarządzenie nr 101/2011 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez stowarzyszenie "ŚLĘŻANIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA". 2012-06-15 08:24:21
Zarządzenie nr 100/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok. 2012-06-14 15:10:07
Zarządzenie nr 99/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2012-06-14 15:08:54
Zarządzenie nr 98/2011 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. 2012-06-14 15:07:34
Zarządzenie nr 97/2011 w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sobótce. 2012-06-14 15:02:38
Zarządzenie nr 96/2011 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sobótce. 2012-06-14 15:00:24
Zarządzenie nr 95/2011 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławicach. 2012-06-14 14:58:13
Zarządzenie nr 94/2011 o powołaniu Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: "Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowości Będkowice - etap I (ul. Strażacka, ul. Leśna)". 2012-06-14 14:56:35
Zarządzenie nr 93/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży. 2012-06-14 14:53:51
Zarządzenie nr 92/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży. 2012-06-14 14:52:28
Zarządzenie nr 91/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-06-14 14:50:49
Zarządzenie nr 90/2011 w sprawie przekazania sołectwu Strachów składników mienia komunalnego do korzystania. 2012-06-14 14:49:30
Zarządzenie nr 89/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-06-14 14:46:16
Zarządzenie nr 88/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy. 2012-06-14 14:42:24
Zarządzenie nr 87/2011 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn.: " Wymiana pokrycia dachu na budynku przedszkola przy ul. Świdnickiej 49 w Sobótce". 2012-06-14 14:32:15
Zarządzenie nr 86/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2012-06-14 14:29:10
Zarządzenie nr 85/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2011 rok. 2012-06-14 14:15:33
Zarządzenie nr 84/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. 2012-06-14 14:11:52
Zarządzenie nr 83/2011 w sprawie powołania Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce. 2012-06-14 14:08:54
Zarządzenie nr 82/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-06-14 14:07:09
Zarządzenie nr 81/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie ustalenia procedury likwidacyjnej Szkoły Podstawowej w Mirosławicach. 2012-06-14 14:04:11
Zarządzenie nr 80/2011 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. 2012-06-14 13:30:12
Zarządzenie nr 79/2011 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sobótka za I półrocze 2011 roku. 2012-06-14 13:27:55
Zarządzenie nr 78/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2012-06-14 13:18:30
Zarządzenie nr 77/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. 2012-06-14 13:16:26
Zarządzenie nr 76/2011 w sprawie przekazania sołectwu Okulice składników mienia komunalnego do korzystania. 2012-06-14 13:13:48
Zarządzenie nr 75/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2012-06-14 13:11:47
Zarządzenie nr 74/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2011-2014. 2012-06-14 13:09:48
Zarządzenie nr 73/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok. 2012-06-14 13:05:50
Zarządzenie nr 72/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-06-14 13:03:09
Zarządzenie nr 71/2011 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. 2012-06-14 13:01:49
Zarządzenie nr 70/2011 w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej stanowiącej własność gminy Sobótka i oddanej w ułamkowej części w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym. 2012-06-14 12:59:47
Zarządzenie nr 69/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-06-14 12:57:50
Zarządzenie nr 68/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-06-14 12:56:11
Zarządzenie nr 67/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-06-14 12:48:56
Zarządzenie nr 66/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-06-14 12:46:51
Zarządzenie nr 65/2011 w sprawie powołania przedstawiciela gminy w Radzie Nadzorczej ZUK Hadlux. 2012-06-14 12:44:09
Zarządzenie nr 64/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71 z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej oraz zakresu prac tej komisji przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce. 2012-06-14 12:42:22
Zarządzenie nr 63/2011 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn.: "Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice - Sulistrowice". 2012-06-14 12:38:19
Zarządzenie nr 62/2011 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka. 2012-06-14 12:35:13
Zarządzenie nr 61/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2011-2014. 2012-06-14 12:33:45
Zarządzenie nr 60/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-06-14 09:20:03
Zarządzenie nr 59/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech oraz do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. 2012-06-14 09:17:44
Zarządzenie nr 58/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok. 2012-06-14 09:14:49
Zarządzenie nr 57/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-06-14 09:13:05
Zarządzenie nr 56/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-06-14 09:11:46
Zarządzenie nr 55/2011 w sprawie wyznaczenia likwidatora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce. 2012-06-14 09:09:25
Zarządzenie nr 54/2011 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sobótce. 2012-06-14 09:07:05
Zarządzenie nr 53/2011 w sprawie wyznaczenia likwidatora Szkoły Podstawowej w Mirosławicach. 2012-06-14 09:04:58
Zarządzenie nr 52/2011 w sprawie wyznaczenia likwidatora Szkoły Podstawowej w Rękowie. 2012-06-14 09:01:35
Zarządzenie nr 51/2011 w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce. 2012-06-13 15:54:15
Zarządzenie nr 50/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-06-13 15:52:39
Zarządzenie nr 49/2011 w sprawie rozwiązania umowy o pracę. 2012-06-13 15:49:56
Zarządzenie nr 48/2011 w sprawie rozwiązania umowy o pracę. 2012-06-13 15:47:12
Zarządzenie nr 47/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 i do sprzedaży w trybie przetargu. 2012-06-13 15:43:02
Zarządzenie nr 46/2011 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 2012-06-13 15:34:43
Zarządzenie nr 45/2011 w sprawie ustalenia procedury likwidacyjnej Szkoły Podstawowej w Rękowie. 2012-06-13 15:21:04
Zarządzenie nr 44/2011 w sprawie ustalenia procedury likwidacyjnej Szkoły Podstawowej w Mirosławicach. 2012-06-12 11:24:19
Zarządzenie nr 43/2011 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach oraz Gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania. 2012-06-12 10:50:04
Zarządzenie nr 42/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. 2012-06-12 10:47:15
Zarządzenie nr 41/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok. 2012-06-12 10:45:20
Zarządzenie nr 40/2011 w sprawie anulowania Zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2011 r. 2012-06-12 10:43:27
Zarządzenie nr 39/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. 2012-06-12 10:41:54
Zarządzenie nr 38/2011 w sprawie przekazania sołectwu Sulistrowice składników mienia komunalnego do korzystania. 2012-06-12 10:39:32
Zarządzenie nr 37/2011 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu maju 2011 r. 2012-06-12 10:34:16
Zarządzenie nr 36/2011 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. 2012-06-12 08:51:57
Zarządzenie nr 35/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-06-12 08:49:37
Zarządzenie nr 34/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-06-12 08:48:21
Zarządzenie nr 33/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2011 roku. 2012-06-12 08:46:11
Zarządzenie nr 32/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. 2012-06-12 08:42:52
Zarządzenie nr 31/2011 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej. 2012-06-12 08:32:24
Zarządzenie nr 30/2011 w sprawie przeprowadzenia treningu uruchamiania systemu ostrzegania i alarmowania w Gminie Sobótka. 2012-06-12 08:30:15
Zarządzenie nr 29/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. 2012-06-12 08:27:44
Zarządzenie nr 28/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. 2012-01-09 12:30:06
Zarządzenie nr 27/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-01-09 10:20:20
Zarządzenie nr 26/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-01-09 10:18:30
Zarządzenie nr 25/2011 w sprawie umieszczania urządzeń reklamowych na budynkach stanowiących własność Miasta i Gminy Sobótka lub będących w zarządzie. 2012-01-09 10:10:12
Zarządzenie nr 24/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011 rok. 2012-01-09 09:58:01
Zarządzenie nr 23/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. 2012-01-09 09:49:45
Zarządzenie nr 22/2011 w sprawie powołania p.o. Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce. 2012-01-09 09:46:54
Zarządzenie nr 21/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy - o działalności pożytku publicznego. 2012-01-09 09:43:30
Zarządzenie nr 20/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę mienia komunalnego. 2012-01-09 09:39:27
Zarządzenie nr 19/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. 2012-01-09 09:36:38
Zarządzenie nr 18/2011 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. 2012-01-09 09:33:39
Zarządzenie nr 17/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka w 2011 roku. 2012-01-02 14:11:39
Zarządzenie nr 16/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2011 rok. 2012-01-02 14:08:39
Zarządzenie nr 15/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. 2012-01-02 13:51:43
Zarządzenie nr 14/2011 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2010 rok. 2012-01-02 13:45:00
Zarządzenie nr 13/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-01-02 13:40:49
Zarządzenie nr 12/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. 2012-01-02 13:39:22
Zarządzenie nr 11/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy, w trybie przetargu nieograniczonego. 2012-01-02 13:36:14
Zarządzenie nr 10/2011 w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych na dokształcanie nauczycieli. 2012-01-02 13:31:34
Zarządzenie nr 9/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-01-02 13:25:17
Zarządzenie nr 8/2011 w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej na terenie Gminy Sobótka. 2012-01-02 13:15:47
Zarządzenie nr 7/2011 w sprawie powołania p. o. Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce. 2012-01-02 13:07:55
Zarządzenie nr 6/2011 w sprawie odwołania p.o. Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce. 2012-01-02 13:04:39
Zarządzenie nr 5/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy - o działalności pożytku publicznego. 2012-01-02 13:00:47
Zarządzenie nr 4/2011 w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu gminy Sobótka organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych. 2012-01-02 12:41:35
Zarządzenie nr 3/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-01-02 12:31:04
Zarządzenie nr 2/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-01-02 12:28:12
Zarządzenie nr 1/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-01-02 12:19:37

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Marciszyn

Data wytworzenia:
02 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Monika Marciszyn

Data publikacji:
02 sty 2012, godz. 12:14

Osoba aktualizująca informacje

Monika Marciszyn

Data aktualizacji:
02 sty 2012, godz. 12:14