Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2010


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 149/2010 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2015-05-26 11:14:03
Zarządzenie Nr 148/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok. 2012-11-28 14:17:46
Zarządzenie Nr 147/2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka 2011 roku. 2012-11-28 14:12:46
Zarządzenie Nr 146/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wybrakowanych przedmiotów nietrwałych stanowiących wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce. 2012-11-28 14:08:00
Zarządzenie Nr 145/2010 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka. 2012-11-28 13:55:06
Zarządzenie Nr 144/2010 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie mienia komunalnego. 2012-11-28 13:46:35
Zarządzenie Nr 143/2010 w sprawie powołania p.o. Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce. 2012-11-28 13:43:45
Zarządzenie Nr 142/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok. 2012-11-28 13:39:21
Zarządzenie Nr 141/2010 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2010r. 2012-11-28 13:34:24
Zarządzenie Nr 140/2010 w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka ds. profilaktyki uzależnień. 2012-11-28 13:30:10
Zarządzenie Nr 139/2010 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobótce. 2012-11-28 13:21:20
Zarządzenie Nr 138/2010 w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2012-11-28 13:13:57
Zarządzenie Nr 137/2010 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010r. 2012-11-28 13:08:30
Zarzadzenie Nr 136/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-11-28 13:04:13
Zarzadzenie Nr 135/2010 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn:" Przedszkole nr 1 w Sobótce, ul. Słoneczna 34: przebudowa bloku żywieniowego" w Sobótce, przy ul. Słonecznej 34. 2012-11-28 13:00:04
Zarządzenie Nr 134/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. 2012-11-28 12:53:28
Zarządzenie Nr 133/2010 w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. 2012-11-28 12:36:45
Zarządzenie Nr 132/2010 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. 2012-11-28 12:06:10
Zarządzenie Nr 131/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. 2012-11-28 12:00:13
Zarządzenie Nr 130/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok. 2012-11-28 11:54:01
Zarządzenie Nr 129/2010 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Sobótka. 2012-11-28 11:50:25
Zarządzenie Nr 128/2010 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Sobótka. 2012-11-28 11:46:58
Zarządzenie Nr 127/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-11-28 11:11:52
Zarządzenie Nr 126/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej stanowiącego własność Gminy Sobótka. 2012-11-28 11:03:20
Zarządzenie Nr 125/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-11-28 10:21:16
Zarządzenie Nr 124/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-11-28 10:16:51
Zarządzenie Nr 123/2010 w sprawie powołnia zespołów do przeprowadzenia korekty składników kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Sobótce i Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. 2012-11-28 10:12:33
Zarządzenie Nr 122/2010 w sprawie powoła Komisji do przeprowadzenia przekazania Gimnazjum Gminnemu w Sobótce przez Gminę Sobótka autobusu "GIMBUS" marki Jelcz, typ L090M/S rok produkcji 2003, nr rej. DWR 15EC. 2012-11-28 09:56:17
Zarządzenie Nr 121/2010 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn:" Remont świetlicvy wiejskiej w Przezdrowicach. 2012-11-28 09:48:40
Zarządzenie Nr 120/2010 w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2011-2014 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2011 rok Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. 2012-11-28 09:41:27
Zarządzenie Nr 119/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok. 2012-11-28 09:27:46
Zarządzenie Nr 118/2010 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn: Budowa kompleksu sportowego" Moje boisko - ORLIK 2012" w Sobótce przy ul. Św. Anny 12. 2012-11-28 09:21:22
Zarządzenie Nr 117/2010 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. " Świątniki - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej". 2012-11-28 09:16:01
Zarządzenie Nr 116/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. 2012-11-28 09:10:08
Zarządzenie Nr 115/2010 w sprawie podpisania umowy przedwstępnej dotyczącej zmiany nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 45 AM 6, obręb: Górka będącej własnością Gminy Sobótka, a nieruchomością pod zabudowę stanowiącą własność Spółki pod firmą HOTEL SOBÓTKA GÓRKA Sp.z o.o. 2012-11-27 14:42:55
Zarządzenie Nr 114/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. 2012-11-27 14:32:26
Zarządzenie Nr 113/2010 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do własności gminy w czasie nieobecności Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce. 2012-11-27 14:27:59
Zarządzenie Nr 112/2010 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego w czasie nieobecności Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce. 2012-11-27 14:22:55
Zarządzenie Nr 111/2010 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych a także do wydawania w tych sprawach decyzji w czasie nieobecności Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce. 2012-11-27 14:15:25
Zarządzenie Nr 110/2010 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji w czasie nieobecności Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce. 2012-11-27 14:10:47
Zarządzenie Nr 109/2010 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna. 2012-11-27 13:58:16
Zarządzenie Nr 108/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. 2012-11-27 13:53:20
Zarządzenie Nr 107/2010 w sprawie wskazania pełnomocnika Terytorialnej Komisji Wyborczej ds. obsługi informatycznej, w celu powołania przez Miejską Komisję Wyborczą w Sobótce. 2012-11-27 13:48:50
Zarządzenie Nr 106/2010 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. 2012-11-27 13:43:03
Zarządzenie Nr 105/2010 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sobótce. 2012-11-27 13:38:19
Zarządzenie Nr 104/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok. 2012-11-27 13:34:15
Zarządzenie Nr 103/2010 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przejęcia autobusu "GIMBUS" w związku z wypowiedzeniem przez Zakład Usług Komunalnych " HADLUX" Sp.z o.o.o umowy nr 28/2010 z dnia 02.01.2010r. w sprawie najmu autobusu marki Jelcz, typ L090M/S, rok produkcji 2003, nr rej. DWR15EC. 2012-11-27 13:25:23
Zarządzenie Nr 102/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży. 2012-11-27 13:09:41
Zarządzenie Nr 101/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. 2012-11-27 13:03:18
Zarządzenie Nr 100/2010 w sprawie ustalenia zasad obiegu dokumentacji związanej ze zbywaniem i nabywaniem mienia komunalnego oraz zasad ewidencji analitycznej gruntów. 2012-11-27 12:57:28
Zarządzenie Nr 98/2010 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sobótce. 2012-11-27 12:51:04
Zarządzenie Nr 97/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok. 2012-11-27 12:47:51
Zarządzenie Nr 96/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy. 2012-11-27 12:44:43
Zarządzenie Nr 95/2010 w sprawie powołania p.o. Dyrektora Ośrodka Kultury w Sobótce. 2012-11-27 12:40:33
Zarządzenie Nr 94/2010 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. 2012-11-27 12:37:07
Zarządzenie Nr 93/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i oddania w użytkowania wieczyste w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. 2012-11-27 12:28:42
Zarządzenie Nr 92/2010 w sprawie odwołania Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce. 2012-11-27 12:25:02
Zarządzenie Nr 91/2010 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 81 z dnia 30.07.2010r. 2012-11-27 12:21:30
Zarządzenie Nr 90/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-11-27 12:16:19
Zarządzenie Nr 89/2010 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2009r. współfinansowanych przez MSWiA. 2012-11-27 12:12:49
Zarządzenie Nr 88/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-11-27 12:02:51
Zarządzenie Nr 87/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-11-26 15:22:41
Zarządzenie Nr 86/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-11-26 15:18:58
Zarządzenie Nr 85/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-11-26 15:14:15
Zarządzenie Nr 84/2010 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami. 2012-11-26 15:10:03
Zarządzenie Nr 83/2010 w sprawie zmiany gruntu zabudowanego stanowiącego własność Gminy Sobótka na gurnt niezabudowany stanowiący własność osoby fizycznej. 2012-11-26 15:04:55
Zarządzenie Nr 82/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-11-26 14:58:49
Zarządzenie Nr 81/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok. 2012-11-26 14:55:10
Zarządzenie Nr 80/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-11-26 14:50:33
Zarządzenie Nr 79/2010 w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia systemu ostrzegania i alarmowania w Gminie Sobótka. 2012-11-26 14:46:35
Zarządzenie Nr 78/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-11-26 14:42:19
Zarządzenie Nr 77/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-11-26 14:36:59
Zarządzenie Nr 76/2010 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. 2012-11-26 14:33:42
Zarządzenie Nr 75/2010 w sprawie zmiany powierzchni lokalu nr 3 oraz udziału w nieruchomości wspólnej położonej przy ul. Nowowiejskiej 26, obręb: Garncarsko, AM-1, działka nr 120, stanowiącej własność Gminy Sobótka, oddanej w ułamkowej części w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym. 2012-11-26 14:29:52
Zarządzenie Nr 74/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy. 2012-11-26 14:16:03
Zarządzenie Nr 73/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-11-26 14:12:20
Zarządzenie Nr 72/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-11-26 14:08:23
Zarządzenie Nr 71/2010 w sprawie powołania komisji do ustalenia potrzeb finansowych wypłaty zasiłków dla rodzin dotkniętych powodzią oraz strat w inflastrukturze technicznej w Gminie Sobótka. 2012-11-26 14:04:00
Zarządzenie Nr 70/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie - ustawy Prawo zamówień publicznych. 2012-11-26 13:58:30
Zarządzenie Nr 69/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-11-26 13:53:45
Zarządzenie Nr 68/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości niezabudowanej. 2012-11-26 13:49:29
Zarządzenie Nr 67/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-11-26 13:46:41
Zarządzenie Nr 66/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy. 2012-11-26 13:42:01
Zarządzenie Nr 65/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka. 2012-11-26 13:37:06
Zarządzenie Nr 64/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok. 2012-11-26 13:32:38
Zarządzenie Nr 63/2010 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego. 2012-11-26 13:29:36
Zarządzenie Nr 62/2010 w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Rękowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010r. 2012-11-26 13:24:34
Zarządzenie Nr 61/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy. 2012-11-26 13:18:44
Zarządzenie Nr 60/2010 w sprawie powołania zespołu powypadkowego. 2012-11-26 13:15:13
Zarządzenie Nr 59/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy. 2012-11-26 13:09:29
Zarządzenie Nr 58/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-11-26 13:05:26
Zarządzenie Nr 57/2010 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. 2012-11-26 12:59:13
Zarządzenie Nr 56/2010 w sprawie powołania komisji do ustalenia potrzeb finansowych wypłat zasiłków odszkodowań dla rodzin dotkniętych powodzią oraz strat w infrastrukturze technicznej w Gminie Sobótka. 2012-11-26 12:53:53
Zarządzenie Nr 55/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-11-26 12:46:38
Zarządzenie Nr 54/2010 w sprawie powołania gminnego biura spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010r. 2012-11-26 12:42:22
Zarządzenie Nr 53/2010 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 2012-11-26 12:37:15
Zarządzenie Nr 52/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok. 2012-11-26 12:30:37
Zarządzenie Nr 51/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-11-26 12:27:11
Zarządzenie Nr 50/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenie postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-11-26 12:22:26
Zarządzenie Nr 49/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-11-26 12:19:53
Zarządzenie Nr 48/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-11-26 12:16:21
Zarządzenie Nr 47/2010 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Sobótka. 2012-11-26 11:51:07
Zarządzenie Nr 46/2010 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego. 2012-11-26 11:39:25
Zarządzenie 45/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-11-26 11:25:31
Zarządzenie Nr 44/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok. 2012-11-26 11:20:01
Zarządzenie Nr 43/2010 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Sobótka. 2012-11-26 11:17:22
Zarządzenie Nr 42/2010 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego. 2012-11-26 11:11:45
Zarządzenie Nr 41/2010 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu maju 2010r. 2012-11-26 11:07:12
Zarządzenie Nr 40/2010 w sprawie powołania komisji do przekazania placu budowy zadania inwestycyjnego pn:"Rozbudowa systemu teleinformatycznego i elektrycznego w budynku Urzędu miasta i Gminy w sobótce". 2012-11-26 11:02:16
Zarządzenie Nr 39/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2012-11-26 10:55:00
Zarządzenie Nr 38/2010 w sprawie wprowadzenia regulaminu przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka. 2012-11-26 10:50:13
Zarządzenie Nr 37/2010 w sprawie zmiany zarządzenia nr 98. z dnia 12 października 2009 r. 2012-11-26 10:41:06
Zarządzenie Nr 36/2010 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej i Osiedlu Różanym ". 2012-11-26 10:36:33
Zarządzenie Nr 35/2010 w sprawie upoważnienia Powiatu Wrocławskiego lidera projektu do przeprowadzenia wspólnych zamówień publicznych. 2012-11-26 10:28:45
Zarządzenie Nr 34/2010 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2012-11-26 10:24:17
Zarządzenie Nr 33/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-11-26 10:19:23
Zarządzenie Nr 32a/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok. 2012-11-26 10:12:56
Zarządzenie Nr 32/2010 w sprawie wyznaczenie do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Sobótka. 2012-11-26 10:09:20
Zarządzenie Nr 31/2010 w sprawie ogłoszenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy, w trybie przetargowym. 2012-11-26 10:05:13
Zarządzenie Nr 30/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy-Prawo zamówień publicznych. 2012-11-26 09:44:50
Zarządzenie Nr 29/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy-Prawo zamówień publicznych. 2012-11-26 09:41:09
Zarządzenie Nr 28/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-11-26 09:37:04
Zarządzenie Nr 27/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy-Prawo zamówień publicznych. 2012-11-26 09:31:34
Zarządzenie Nr 26/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-11-26 09:25:53
Zarządzenie Nr 25/2010 w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej. 2012-11-26 09:21:12
Zarządzenie Nr 24/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2012-11-26 09:17:23
Zarządzenie Nr 23/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2010 rok. 2012-11-26 09:09:28
Zarządzenie Nr 22/2010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce. 2012-11-26 08:56:08
Zarządzenie 21/2010 w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych na dokształcanie nauczycieli. 2012-11-26 08:49:27
Zarządzenie 20/2010 w sprawie powołania Komisji do przejęcia środków trwałych od likwidatora Leczniczo-Rehabilitacyjnego Ośrodka Medycyny rodzinnej w Sobótce ul. Strzelców 2. 2012-11-23 12:31:23
Zarządzenie 19/2010 zmieniające Zarządzenia Nr 75 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2012-11-23 12:22:04
Zarządzenie Nr 18/2010 w sprawie ustalenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. 2012-11-23 12:13:28
Zarządzenie Nr 17/2010 w sprawie przekazania sołectwu Świątniki składników mienia komunalnego do korzystania. 2012-11-23 12:10:26
Zarządzenie Nr 16/2010 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2009 rok. 2012-11-23 12:05:54
Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Sobótka na 2010r. 2012-11-23 11:59:30
Zarządzenie Nr 14/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy, w trybie przetargowym. 2012-11-23 11:55:30
Zarządzenie Nr 13/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-11-23 11:50:30
Zarządzenie Nr 12/2010 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy - o działalności pożytku publicznego. 2012-11-23 11:45:14
Zarządzenie Nr 11/2010 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy-Prawo zamówień publicznych. 2012-11-23 11:39:33
Zarządzenie Nr 10/2010 w sprawie: o powołaniu zespołu powypadkowego. 2012-11-23 11:27:41
Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawia powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn:" Budowa kotłowni olejowych i insalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 i budynku sali gimnastycznej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19 i 38 w Sobótce". 2012-11-23 11:20:39
Zarządzenie Nr 8/2010 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobótce. 2012-11-23 11:07:29
Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-11-23 11:01:32
Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Sobótka. 2012-11-23 10:52:53
Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. 2012-11-23 10:45:26
Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie: planu finasowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami. 2012-11-23 10:38:42
Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2012-11-23 10:31:35
Zarządzenie Nr 2/2010 W sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej i zasad jej prowadzenia. 2012-11-23 10:26:49
Zarządzenie 1/2010 W sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej na terenie Gminy Sobótka. 2012-11-23 10:17:20
Zarządzenie Nr 150/2010 w sprawie wyborów do samorządu mieszkańców osiedli i sołectw. 2012-11-28 14:26:30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Wojtczyk

Data wytworzenia:
23 lis 2012

Osoba dodająca informacje

Beata Wojtczyk

Data publikacji:
23 lis 2012, godz. 10:12

Osoba aktualizująca informacje

Beata Wojtczyk

Data aktualizacji:
23 lis 2012, godz. 10:12