Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXII/315/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok Agata Rekść 2021-06-02 10:35:42
Uchwała Nr XXXII/314/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 Agata Rekść 2021-06-02 10:35:13
Uchwała Nr XXXII/316/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP" w roku 2021 Agata Rekść 2021-06-02 08:26:20
Uchwała Nr XXXII/323/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Agata Rekść 2021-06-02 08:25:24
Uchwała Nr XXXII/322/21 w sprawie wystąpienia Gminy Sobótka ze Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich Agata Rekść 2021-06-02 08:23:10
Uchwała Nr XXXII/321/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Będkowice Agata Rekść 2021-06-02 08:21:53
Uchwała Nr XXXII/320/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (ul. Kwarcowa) Agata Rekść 2021-06-02 08:20:21
Uchwała Nr XXXII/319/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (ul. Piaskowa) Agata Rekść 2021-06-02 08:18:59
Uchwała Nr XXXII/318/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka (ul. Nasturcjowa) Agata Rekść 2021-06-02 08:16:43
Uchwała Nr XXXII/317/21 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom (ul. Ziołowa). Agata Rekść 2021-06-02 08:15:30
Uchwała Nr XXXII/316/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP" w roku 2021 Agata Rekść 2021-06-02 08:14:09
Uchwała Nr XXXII/315/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok Agata Rekść 2021-06-02 08:12:37
Uchwała Nr XXXII/314/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035 Agata Rekść 2021-06-02 08:10:58
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Będkowice, Kryształowice, Nasławice, Przemiłów, Siedlakowice i Sulistrowice Ewa Pigóra 2021-06-01 11:51:42
Wydatki UMiG za 2020 rok Agata Rekść 2021-05-31 09:25:22
Zarządzenie Nr54.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasta i Gmina Sobótka Violetta Gaworczyk 2021-05-28 12:49:20
Zarządzenie Nr 48.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży Violetta Gaworczyk 2021-05-28 12:42:34
Zarządzenie Nr 52.2021 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy gruntu oddanego w trwały zarząd Violetta Gaworczyk 2021-05-28 12:40:12
Zarządzenie Nr 53.2021 w sprawie przejęcia przez gminę Sobótka niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa Violetta Gaworczyk 2021-05-28 12:36:59
Zarządzenie Nr 55.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w najem Violetta Gaworczyk 2021-05-28 12:32:09
zarządzenie Nr 34.2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku świetlicy wiejskiej w Świątnikach ul.M.Kopernika 1B Violetta Gaworczyk 2021-05-28 12:28:56
zarządzenie Nr 33.2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku świetlicy wiejskiej w Rogowie Sobóckim ul.Szkolna 3 Violetta Gaworczyk 2021-05-28 12:27:03
Zarządzenie Nr 32.2021 w sprawie zatwierdzenia dokumentów z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka Violetta Gaworczyk 2021-05-28 12:18:51
Zarządzenie Nr 31.2021 w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Violetta Gaworczyk 2021-05-28 12:17:17
Zarządzenie Nr 56.2021 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Sobótka za rok 2020 0 Violetta Gaworczyk 2021-05-28 12:15:09
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SOBÓTKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA 2020 ROK Monika Marciszyn 2021-05-28 12:14:51
informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego, któe zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego tj. wylotu do rowu melioracyjnego na dz. nr 562, obręb Sulistrowice, gm. Sobótka Katarzyna Piotrowska 2021-05-28 11:36:22
Raport o Stanie Gminy 2020 r. cz. 4 Monika Marciszyn 2021-05-28 10:58:26
Raport o Stanie Gminy 2020 r. cz. 3 Monika Marciszyn 2021-05-28 10:58:10
Raport o Stanie Gminy 2020 r. cz. 2 Monika Marciszyn 2021-05-28 10:57:54
Raport o Stanie Gminy 2020 r. cz. 1 Monika Marciszyn 2021-05-28 10:51:57
Raport o Stanie Gminy 2020 Monika Marciszyn 2021-05-28 10:51:12
Zarządzenie Nr 56.2021 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Sobótka za rok 2020 Monika Marciszyn 2021-05-28 10:50:24
Protokół Nr 29/21 z posiedzenia komisji w dniu 11 maja 2021 r. Agata Rekść 2021-05-28 10:38:46
Formularz zgłoszenia Monika Marciszyn 2021-05-28 10:22:11
Raport o Stanie Gminy za 2020 r. Monika Marciszyn 2021-05-28 10:21:23
obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla obrębu Strzegomiany Agata Stępniowska 2021-05-27 12:23:29
obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla obrębu Rogów Sobócki Agata Stępniowska 2021-05-27 12:23:08
obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka przy ulicy Armii Krajowej Agata Stępniowska 2021-05-27 12:22:49
obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla obrębu Rogów Sobócki Agata Stępniowska 2021-05-27 12:21:26