Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie 1/2010 W sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej na terenie Gminy Sobótka. Beata Wojtczyk 2012-11-23 12:32:29
Zarządzenie 1/2010 W sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej na terenie Gminy Sobótka. Beata Wojtczyk 2012-11-23 12:32:16
Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Sobótka. Beata Wojtczyk 2012-11-23 12:32:01
Zarządzenie 20/2010 w sprawie powołania Komisji do przejęcia środków trwałych od likwidatora Leczniczo-Rehabilitacyjnego Ośrodka Medycyny rodzinnej w Sobótce ul. Strzelców 2. Beata Wojtczyk 2012-11-23 12:31:23
Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. Łukasz Huzarski 2012-11-23 12:28:14
Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie: planu finasowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami. Łukasz Huzarski 2012-11-23 12:28:02
Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Łukasz Huzarski 2012-11-23 12:27:29
Zarządzenie 19/2010 zmieniające Zarządzenia Nr 75 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Beata Wojtczyk 2012-11-23 12:22:04
Zarządzenie Nr 18/2010 w sprawie ustalenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. Beata Wojtczyk 2012-11-23 12:13:28
Zarządzenie Nr 17/2010 w sprawie przekazania sołectwu Świątniki składników mienia komunalnego do korzystania. Beata Wojtczyk 2012-11-23 12:10:26
Zarządzenie Nr 16/2010 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2009 rok. Beata Wojtczyk 2012-11-23 12:05:54
Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Sobótka na 2010r. Beata Wojtczyk 2012-11-23 11:59:30
Zarządzenie Nr 14/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy, w trybie przetargowym. Beata Wojtczyk 2012-11-23 11:55:30
Zarządzenie Nr 13/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. Beata Wojtczyk 2012-11-23 11:50:30
Zarządzenie Nr 12/2010 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy - o działalności pożytku publicznego. Beata Wojtczyk 2012-11-23 11:45:14
Zarządzenie Nr 11/2010 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy-Prawo zamówień publicznych. Beata Wojtczyk 2012-11-23 11:39:33
Zarządzenie Nr 10/2010 w sprawie: o powołaniu zespołu powypadkowego. Beata Wojtczyk 2012-11-23 11:27:41
Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawia powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn:" Budowa kotłowni olejowych i insalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 i budynku sali gimnastycznej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19 i 38 w Sobótce". Beata Wojtczyk 2012-11-23 11:20:39
Zarządzenie Nr 8/2010 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobótce. Beata Wojtczyk 2012-11-23 11:07:29
Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. Beata Wojtczyk 2012-11-23 11:01:32
Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Sobótka. Beata Wojtczyk 2012-11-23 10:52:53
Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. Beata Wojtczyk 2012-11-23 10:45:26
Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie: planu finasowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami. Beata Wojtczyk 2012-11-23 10:38:42
Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Beata Wojtczyk 2012-11-23 10:31:35
Zarządzenie Nr 2/2010 W sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej i zasad jej prowadzenia. Beata Wojtczyk 2012-11-23 10:26:49
Zarządzenie 1/2010 W sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej na terenie Gminy Sobótka. Beata Wojtczyk 2012-11-23 10:17:20
2010 Beata Wojtczyk 2012-11-23 10:12:43
Prognoza pogody na 48 godz. Kazimierz Mydlarz 2012-11-22 14:41:34
Protokół Nr 22/12 z posiedzenia komisji w dniu 19 listopada 2012r. Agata Rekść 2012-11-22 13:05:37
Protokół Nr 22/12 z posiedzenia komisji w dniu 19 listopada 2012r. Agata Rekść 2012-11-22 11:04:01
Zarzadzenie Nr 164/2012 w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorzadowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce Violetta Gaworczyk 2012-11-22 08:04:58
Zarzadzenie Nr 164/2012 w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorzadowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce Violetta Gaworczyk 2012-11-22 08:04:42
zarządzenie Nr 164/2012 w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce - dokument usunięty Łukasz Huzarski 2012-11-22 07:50:44
Zarządzenie Nr 165/2012 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka Violetta Gaworczyk 2012-11-21 15:52:51
zarządzenie Nr 164/2012 w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce - dokument usunięty Violetta Gaworczyk 2012-11-21 15:51:05
Zarzadzenie Nr 161/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych Violetta Gaworczyk 2012-11-21 15:45:41
Zarządzenie nr 162/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej stanowiącego własność Gminy Sobótka Violetta Gaworczyk 2012-11-21 15:43:41
Prognoza niebezpiecznych zjawisk Kazimierz Mydlarz 2012-11-21 07:00:08
Protokół Nr 22/12 z posiedzenia komisji w dniu 19 listopada 2012r. Agata Rekść 2012-11-20 10:36:36
Prognoza niebezpiecznych zjawisk Kazimierz Mydlarz 2012-11-20 07:03:34