Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 32a/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok. Beata Wojtczyk 2012-11-26 10:12:56
Zarządzenie Nr 32/2010 w sprawie wyznaczenie do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Sobótka. Beata Wojtczyk 2012-11-26 10:09:20
Zarządzenie Nr 31/2010 w sprawie ogłoszenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy, w trybie przetargowym. Beata Wojtczyk 2012-11-26 10:05:13
Zarządzenie Nr 30/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy-Prawo zamówień publicznych. Beata Wojtczyk 2012-11-26 09:44:50
Zarządzenie Nr 29/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy-Prawo zamówień publicznych. Beata Wojtczyk 2012-11-26 09:41:09
Zarządzenie Nr 28/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. Beata Wojtczyk 2012-11-26 09:37:04
Zarządzenie Nr 27/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy-Prawo zamówień publicznych. Beata Wojtczyk 2012-11-26 09:31:34
Zarządzenie Nr 26/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. Beata Wojtczyk 2012-11-26 09:25:53
Zarządzenie Nr 25/2010 w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej. Beata Wojtczyk 2012-11-26 09:21:12
Zarządzenie Nr 24/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Beata Wojtczyk 2012-11-26 09:17:23
Zarządzenie Nr 23/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2010 rok. Beata Wojtczyk 2012-11-26 09:09:28
Zarządzenie Nr 22/2010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce. Beata Wojtczyk 2012-11-26 08:56:08
Zarządzenie 21/2010 w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych na dokształcanie nauczycieli. Beata Wojtczyk 2012-11-26 08:49:27
Uchwała w sprawie uchwalenia mpzp terenu położonego w południowo - wschodniej części wsi Sulistrowice Agata Rekść 2012-11-23 14:47:51
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe Agata Rekść 2012-11-23 14:46:49
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe Agata Rekść 2012-11-23 14:45:46
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (rejon ul. Młynarskiej) Agata Rekść 2012-11-23 14:45:08
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (rejon ul. Młynarskiej) Agata Rekść 2012-11-23 14:44:21
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (dz. nr 655). Agata Rekść 2012-11-23 14:43:30
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki. Agata Rekść 2012-11-23 14:42:17
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (dz.nr 412/1-21) Agata Rekść 2012-11-23 14:41:17
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (dz.nr 412/1-21) Agata Rekść 2012-11-23 14:40:41
Zarządzenie Nr 140/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn."Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowościach Strzegomiany, Rogów Sobócki i Przemiłów Violetta Gaworczyk 2012-11-23 14:40:00
Uchwała w sprawie uchwalenia mpzp terenu położonego w południowo - wschodniej części wsi Sulistrowice Agata Rekść 2012-11-23 14:39:56
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (w granicach terenu położonego w Sulistrowicach) Agata Rekść 2012-11-23 14:38:52
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (w granicach terenu położonego w Sulistrowicach) Agata Rekść 2012-11-23 14:38:35
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (dz. nr 15) Agata Rekść 2012-11-23 14:35:21
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (dz. nr 13/3, 13/4, 13/5, 13/6) Agata Rekść 2012-11-23 14:34:46
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany. Agata Rekść 2012-11-23 14:34:04
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany Agata Rekść 2012-11-23 14:33:36
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany Agata Rekść 2012-11-23 14:33:25
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice Agata Rekść 2012-11-23 14:32:55
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice Agata Rekść 2012-11-23 14:32:03
Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. Agata Rekść 2012-11-23 14:31:28
Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. Agata Rekść 2012-11-23 14:30:55
Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. Agata Rekść 2012-11-23 14:30:37
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sobótka biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sobótka Agata Rekść 2012-11-23 14:30:10
Uchwała w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Agata Rekść 2012-11-23 14:29:38
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Sobótka. Agata Rekść 2012-11-23 14:28:52
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Agata Rekść 2012-11-23 14:28:10