Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Stany ostrzegawcze Kazimierz Mydlarz 2012-11-30 07:10:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej linia napowietrzna 110 kV Natalia Spik-Twardowska 2012-11-29 09:01:32
"Modernizajcia SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice- Sulistrowice" Ewa Pigóra 2012-11-29 08:24:05
Zarządzenie Nr 33/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. Beata Wojtczyk 2012-11-28 14:30:07
Zarządzenie Nr 150/2010 w sprawie wyborów do samorządu mieszkańców osiedli i sołectw. Beata Wojtczyk 2012-11-28 14:26:30
Zarządzenie Nr 148/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok. Beata Wojtczyk 2012-11-28 14:17:46
Zarządzenie Nr 147/2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sobótka 2011 roku. Beata Wojtczyk 2012-11-28 14:12:46
Zarządzenie Nr 146/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wybrakowanych przedmiotów nietrwałych stanowiących wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce. Beata Wojtczyk 2012-11-28 14:08:00
Zarządzenie Nr 145/2010 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka. Beata Wojtczyk 2012-11-28 13:55:06
Zarządzenie Nr 144/2010 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie mienia komunalnego. Beata Wojtczyk 2012-11-28 13:46:35
Zarządzenie Nr 143/2010 w sprawie powołania p.o. Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce. Beata Wojtczyk 2012-11-28 13:43:45
Zarządzenie Nr 142/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok. Beata Wojtczyk 2012-11-28 13:39:21
Zarządzenie Nr 141/2010 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2010r. Beata Wojtczyk 2012-11-28 13:34:24
Zarządzenie Nr 140/2010 w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka ds. profilaktyki uzależnień. Beata Wojtczyk 2012-11-28 13:30:10
Zarządzenie Nr 139/2010 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobótce. Beata Wojtczyk 2012-11-28 13:21:58
Zarządzenie Nr 139/2010 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobótce. Beata Wojtczyk 2012-11-28 13:21:20
Zarządzenie Nr 138/2010 w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Beata Wojtczyk 2012-11-28 13:13:57
Zarządzenie Nr 137/2010 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010r. Beata Wojtczyk 2012-11-28 13:08:30
Zarzadzenie Nr 136/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Beata Wojtczyk 2012-11-28 13:04:13
Zarzadzenie Nr 135/2010 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn:" Przedszkole nr 1 w Sobótce, ul. Słoneczna 34: przebudowa bloku żywieniowego" w Sobótce, przy ul. Słonecznej 34. Beata Wojtczyk 2012-11-28 13:00:04
Zarządzenie Nr 134/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3. Beata Wojtczyk 2012-11-28 12:53:28
Zarządzenie Nr 133/2010 w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. Beata Wojtczyk 2012-11-28 12:40:45
Zarządzenie Nr 133/2010 w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. Beata Wojtczyk 2012-11-28 12:38:38
Zarządzenie Nr 133/2010 w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. Beata Wojtczyk 2012-11-28 12:36:45
Zarządzenie Nr 132/2010 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. Beata Wojtczyk 2012-11-28 12:06:10
Zarządzenie Nr 131/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. Beata Wojtczyk 2012-11-28 12:00:13
Zarządzenie Nr 130/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok. Beata Wojtczyk 2012-11-28 11:54:01
Zarządzenie Nr 129/2010 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Sobótka. Beata Wojtczyk 2012-11-28 11:50:25
Zarządzenie Nr 128/2010 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Sobótka. Beata Wojtczyk 2012-11-28 11:46:58
Zarządzenie Nr 127/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. Beata Wojtczyk 2012-11-28 11:11:52
Zarządzenie Nr 126/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej stanowiącego własność Gminy Sobótka. Beata Wojtczyk 2012-11-28 11:07:14
Zarządzenie Nr 126/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej stanowiącego własność Gminy Sobótka. Beata Wojtczyk 2012-11-28 11:03:20
Zarządzenie nr 163/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 Violetta Gaworczyk 2012-11-28 10:22:54
Zarządzenie Nr 125/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Beata Wojtczyk 2012-11-28 10:21:16
Zarządzenie Nr 124/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Beata Wojtczyk 2012-11-28 10:16:51
Zarządzenie Nr 123/2010 w sprawie powołnia zespołów do przeprowadzenia korekty składników kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Sobótce i Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. Beata Wojtczyk 2012-11-28 10:12:33
Zarządzenie Nr 122/2010 w sprawie powoła Komisji do przeprowadzenia przekazania Gimnazjum Gminnemu w Sobótce przez Gminę Sobótka autobusu "GIMBUS" marki Jelcz, typ L090M/S rok produkcji 2003, nr rej. DWR 15EC. Beata Wojtczyk 2012-11-28 09:58:22
Zarządzenie Nr 122/2010 w sprawie powoła Komisji do przeprowadzenia przekazania Gimnazjum Gminnemu w Sobótce przez Gminę Sobótka autobusu "GIMBUS" marki Jelcz, typ L090M/S rok produkcji 2003, nr rej. DWR 15EC. Beata Wojtczyk 2012-11-28 09:56:17
Zarządzenie Nr 121/2010 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn:" Remont świetlicvy wiejskiej w Przezdrowicach. Beata Wojtczyk 2012-11-28 09:48:40
Zarządzenie Nr 120/2010 w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2011-2014 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2011 rok Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. Beata Wojtczyk 2012-11-28 09:41:27