Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 137.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy Violetta Gaworczyk 2020-11-26 14:17:13
wykaz nr 25 działek przeznaczonych do dzierżawy Beata Augustyniak 2020-11-26 12:43:42
Zarządzenie Nr 99.2020 w sprawie Regulaminu wyboru do Urzędu Miasta i Gminy Sobótka przedstawicieli pracowników na potrzeby działania z Pracodawcą Violetta Gaworczyk 2020-11-26 10:31:51
Zarządzenie Nr 120.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. Violetta Gaworczyk 2020-11-26 10:30:06
Zarządzenie nr 122.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeni a postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych Violetta Gaworczyk 2020-11-26 10:28:30
Zarządzenie Nr 123.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy -prawo zamówień publicznychzenia postępowania w trybie ustawy Violetta Gaworczyk 2020-11-26 10:27:08
Zarządzenie Nr 124.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. Violetta Gaworczyk 2020-11-26 10:24:40
Zarządzenie Nr 125.2020 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Sobótka Violetta Gaworczyk 2020-11-26 10:23:28
Zarządzenie Nr 126.2020 w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Sobótka Violetta Gaworczyk 2020-11-26 10:21:51
Zarządzenie Nr 127.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. Violetta Gaworczyk 2020-11-26 10:20:08
Zarządzenie Nr 128.2020 w sprawie zamknięcia placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta i gminy Sobótka Violetta Gaworczyk 2020-11-26 10:18:30
Zarządzenie Nr 129.2020 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Sobótka Violetta Gaworczyk 2020-11-26 10:16:43
Zarządzenie Nr 130.2020 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży Violetta Gaworczyk 2020-11-26 10:14:19
Zarządzenie Nr 132.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020r. Violetta Gaworczyk 2020-11-26 10:12:17
Zarządzenie Nr 133.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka przeznaczonej do oddania w użyczenie Violetta Gaworczyk 2020-11-26 10:09:52
Zarządzenie nr 134.2020 w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz gminnych jednostek organizacyjnych w związku z zapobieganiem rozprzestrzenia się koronawirusa Violetta Gaworczyk 2020-11-26 10:05:21
Zarządzenie nr 135.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeni a postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych Violetta Gaworczyk 2020-11-26 10:02:14
Zarządzenie Nr 136.2020 w sprawie powołania Zespołu projektowego celem realizacji projektu pod roboczą nazw pn: "Wdrożenie e-usług usprawniających procesy administracyjne w gminach Trzebnica,Żórawina,Sobótka i w gminie miasto Oleśnicaą Violetta Gaworczyk 2020-11-26 09:59:52
Protokół Nr 22/20 z posiedzenia komisji w dniu 10 listopada 2020 r. Agata Rekść 2020-11-25 09:52:47
Protokół Nr 22/20 z posiedzenia komisji w dniu 16 listopada 2020 r. Agata Rekść 2020-11-24 10:45:28
Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka Wanda Grzywna 2020-11-20 18:20:02
Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury. Agata Rekść 2020-11-20 12:42:34
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania: " Budowa peronów wraz z dojściem do nich na przystankach osobowych Sobótka, Rogów Sobócki, Pustków Żurawski, Bielany Wrocławskie i Wrocław Wojszyce oraz budowa mijanki na Bielanach Wrocławskich, na lini kolejowej nr 285 odcinku Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście" Agata Stępniowska 2020-11-20 11:03:20
Zawiadomienie o 25 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 listopada 2020r. Agata Rekść 2020-11-20 09:02:48
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej upamiętnienia postaci Dawida Altera Kurzmana Agata Rekść 2020-11-20 08:37:03
Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Sobótka Agata Rekść 2020-11-20 08:36:05
Uchwała w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat Agata Rekść 2020-11-20 08:35:12
Uchwała w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Sobótka Agata Rekść 2020-11-20 08:33:58
Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sobótka na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Agata Rekść 2020-11-20 08:32:54
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka przy ul. Armii Krajowej Agata Rekść 2020-11-20 08:31:51
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Ręków Agata Rekść 2020-11-20 08:30:38
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Agata Rekść 2020-11-20 08:29:27
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIII/142/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Agata Rekść 2020-11-20 08:28:26
Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury. Agata Rekść 2020-11-20 08:26:47
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2020 r. Agata Rekść 2020-11-20 08:26:06
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2020-2035 Agata Rekść 2020-11-20 08:25:23
Projekty uchwał na 25 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 listopada 2020 r. Agata Rekść 2020-11-20 08:22:35
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 19 października do 13 listopada 2020r. Agata Rekść 2020-11-20 07:58:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 19.11.2020 r. o postanowieniu nadającym Decyzji Nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego rygoru natychmiastowej wykonalności Agata Stępniowska 2020-11-19 14:44:42
Protokół Nr XXIV/20 z 24 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 października 2020 r. Agata Rekść 2020-11-19 11:23:11