herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr V/45/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sobótce nr II/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - program grantów na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej" Agata Rekść 2019-03-26 13:49:01
Uchwała Nr V/45/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sobótce nr II/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - program grantów na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej" Agata Rekść 2019-03-26 13:42:27
Uchwała Nr V/44/19 zmieniająca Uchwałę Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty Agata Rekść 2019-03-26 13:38:45
Uchwała Nr V/43/19 zmieniająca uchwałę Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 Agata Rekść 2019-03-26 13:37:25
Uchwała Nr V/42/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/323/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sobótka dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego Agata Rekść 2019-03-26 13:35:35
Uchwała Nr V/41/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany Agata Rekść 2019-03-26 13:33:36
Uchwała Nr V/40/19 w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka Agata Rekść 2019-03-26 13:32:45
Uchwała Nr V/39/19 w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok Agata Rekść 2019-03-26 13:30:59
Uchwała Nr V/38/19 w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2019-2025 Agata Rekść 2019-03-26 13:29:46
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Sobótka Jakub Zawada 2019-03-25 10:43:54
Petycja w sprawie budowy kanalizacji przy ulicy Św. Norberta w Strzegomianach Monika Marciszyn 2019-03-25 08:31:41
Michał Hajdukiewicz - p.o. Dyrektor Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Anna Lachtera 2019-03-21 13:25:12
Dyrektorzy Jednostek Anna Lachtera 2019-03-21 13:14:20
Umiem pływać - dokument usunięty Jolanta Kryszczuk 2019-03-21 10:16:51
Szkolny Klub Sportowy - dokument usunięty Jolanta Kryszczuk 2019-03-21 10:16:47
informacja o dofinansowaniu projektu Jolanta Kryszczuk 2019-03-21 10:15:05
Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego w 2018 roku Agata Rekść 2019-03-21 07:56:48
Umiem pływać Jolanta Kryszczuk 2019-03-21 07:52:57
Szkolny Klub Sportowy Jolanta Kryszczuk 2019-03-21 07:52:24
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławicach - dokument usunięty Jolanta Kryszczuk 2019-03-20 13:18:12
informacja o dofinansowaniu projektu Jolanta Kryszczuk 2019-03-20 13:16:25
Senior+ Jolanta Kryszczuk 2019-03-20 13:15:58
informacja o dofinansowaniu projektu Jolanta Kryszczuk 2019-03-20 13:14:16
Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemiłowie Jolanta Kryszczuk 2019-03-20 13:13:55
Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemiłowie Jolanta Kryszczuk 2019-03-20 13:13:49
Protokół Nr 4/19 z posiedzenia komisji w dniu 11 marca 2019r. Agata Rekść 2019-03-19 12:15:45
oświadczenie wolontariusza/członka stowarzyszenia pracującego społecznie - druk - dokument usunięty Monika Marciszyn 2019-03-19 10:20:24
Zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych Monika Marciszyn 2019-03-19 10:20:14
Zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych Monika Marciszyn 2019-03-19 10:19:47
Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych Monika Marciszyn 2019-03-19 10:19:18
- dokument usunięty Monika Marciszyn 2019-03-19 10:17:45
Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego Monika Marciszyn 2019-03-19 10:11:35
- dokument usunięty Monika Marciszyn 2019-03-19 10:10:50
Uproszczona oferta na realizację zadnia publicznego Monika Marciszyn 2019-03-19 10:10:39
UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - dokument usunięty Monika Marciszyn 2019-03-19 10:09:53
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - dokument usunięty Monika Marciszyn 2019-03-19 10:09:49
V przetarg na działki nr 32/5-32-30 AM 12 przy ul. Warszawskiej w Sobótce Katarzyna Wilczyńska 2019-03-18 15:06:57
- dokument usunięty Violetta Gaworczyk 2019-03-15 09:56:43
Zarządzenie Nr 30.2019 w sprawie okresu przechowywania dokumentów aplikacyjnych osób ubiegających się o zatrudnienie, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce Violetta Gaworczyk 2019-03-15 09:55:30
Zarządzenie Nr 28.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Violetta Gaworczyk 2019-03-15 09:52:38