herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaułek Słoneczny w Sobótce ( 0,000- 0,240 km)- zamówienie z wolnej ręki 2018-11-14 12:53 Zakończone
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemiłowie (0,000 0,370 km)-zamówienie z wolnej ręki 2017-11-21 15:32 Zakończone
Wzmocnienie skarpy wzdłuż granicy działki drogowej 449/2 a działką 268/5 w Strzegomianach, gmina Sobótka"- zamówienie z wolnej ręki 2017-11-21 14:02 Zakończone
Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka ,ul. Adama Mickiewicza - zamówienie z wolnej ręki 2017-10-31 15:06 Zakończone
Powierzenie zadań własnych gminy Sobótka w postaci usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. 2017-07-14 13:35 Zakończone
Rozbudowa budynku C Szkoły Podstawowej nr 1w Sobótce, przy ul.Świdnickiej 20 2014-07-18 13:25 Zakończone
Remont zapory na zbiorniku wodnym w Sulistrowicach. 2013-08-29 10:41 Zakończone
Przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce, przy ul. Chopina 25 2013-08-09 11:04 Zakończone
Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka 2012-12-31 07:55 Zakończone
?Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach projektu Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat- cześci: 1, 3, 7? 2012-10-25 13:44 Zakończone
Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, o masie wagowej do 50 gram w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce na lata 2012-2016 2012-05-11 13:44 Zakończone
Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn.: Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowości Sulistrowiczki - etap II (ul. Słupicka) 2012-03-26 13:40 Zakończone
Odkomarzanie terenów popowodziowych Gminy Sobótka w trybie zamówienia z wolnej ręki 2010-07-30 11:50 Zakończone
Pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistowiczki oraz wodociągu Księginice - Sulistowice 2010-02-01 08:16 Zakończone
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce. Kontrakt nr PL 0134/E1/2.1.5/014/07 - Roboty dodatkowe 2009-12-16 11:57 Zakończone
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce. Kontrakt nr PL 0134/E1/2.1.5/014/07 - Roboty uzupełniające 2009-12-16 11:39 Zakończone