Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Gospodarka odpadami - KATALOG -
AZBEST - KATALOG -
OCENA JAKOŚCI WODY - KATALOG -
DECYZJE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - KATALOG -
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH - EKOPORTAL 2009-12-04 08:41
Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych 2018-05-29 08:40
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu - dokument stracił ważność 2019-12-09 13:09
WYCINKA DRZEW/KRZEWÓW - KATALOG -
Infromacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, które mogą zanieczyścić wody na dz. 117/2 AM 1 obręb Mirosławice - dokument stracił ważność 2019-11-25 09:40
Informacja w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych dla województwa dolnośląskiego" - dokument stracił ważność 2019-11-12 09:24
USUWANIE FOLII ROLNICZYCH - KATALOG -
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych do przedmiotowego projektu - dokument stracił ważność 2019-07-05 08:43
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dokument stracił ważność 2019-06-13 07:56
Program Czyste Powietrze 2019-05-23 10:05
WYMIANA KOTŁÓW Przedsięwzięcia związane z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych źródeł ciepła na terenie Gminy Sobótka - załączniki do pobrania - uczestnicy z naboru 2017 r. - KATALOG -
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 grudnia 2017 r. o przyjęciu uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwał antysmogowych) oraz możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą postępowania z udziałem społeczeństwa w przedmiotowej sprawie 2017-12-22 11:38
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwał antysmogowych) 2017-10-04 15:27
Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na trwałej likwidacji kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych źródeł ciepła 2018-05-07 15:08
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 2017-08-01 11:07
OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie Spółkom Wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Sobótka na rok 2017 2017-02-14 13:00
OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Sobótka na rok 2016 2016-06-09 09:17
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - KATALOG -
Ankieta dla zainteresowanych programami wsparcia - systemy grzewcze, Odnawialne Źródła Energii 2016-01-11 08:37
OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Sobótka. 2015-09-30 15:28
Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego dotycząca eksploatacji kopalin ze złóż 2014-12-10 12:48
Informacja dla podmiotów planujących wnioskować o środki unijne wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 2014-11-14 13:00
Prośba do wszystkich Komitetów Wyborczych 2014-11-12 15:57
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska- możliwość zapoznania się z projektami palnów zadań ochronnych Natura 2000 - Masyw Ślęży PLH020040 2014-03-17 09:07
Informacja - przedłużenie terminu składania wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest 2014-01-03 14:33
!!! Ogłoszenie zanieczyszczona woda, wodociąg Sulistrowiczki !!! 2013-06-11 16:22
INFORMACJA-TERMIN I CZAS WYZNACZONY DO ODPALANIA ŁADUNKÓW MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 2013-03-14 08:21
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 2018-01-10 13:10
!!! Pogorszenie stanu wody w źródełku w Sulistrowiczkach ! 2012-11-12 13:31
ANKIETA dot. wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami 2012-08-28 08:45
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka 2011-10-14 14:00
OBWIESZCZENIE o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla projektowanych Specjalnych Obszarów Ochrony siedlisk Natura 2000 2011-03-07 10:42
ogłoszenie - wpis do wykazu kąpielisk 2010-12-14 11:44
Konieczność cechowania drewna 2010-02-24 14:47