Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. prowadzeniu punktu do zbiernia, w tym przeładunku odpadów niebezpiecznych, w obiekcie zlokalizowanym na działce nr 13/9 AM 12 w Sobótce, gmina Sobótka" 2020-09-17 13:49
dokument Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy przez RDOŚ we Wrocławiu dotyczącego wyrażenia opinii w spraiwe wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "budowie hali magazynowej zakładu SSE Polska Sp. z o.o. w Rogowie Sobóckim" 2020-09-17 11:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."prowadzeniu punktu do zbierania i przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 03 na działkach o nrewid. 78/5 i 78/8 obręb Mirosławice, gm. Sobótka" 2020-09-17 10:42
dokument Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn. "Plan gospdoarki niskoemisyjnej dla gminy Sobótka 2020-08-13 14:30
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania opinii przez RDOŚ oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn: prowadzeniu punktu do zbierania, w tym przeładunku odpadów niebezpiecznych, w obiekcie zlokalizowanym na działce nr 13/9 AM 12 w Sobótce, gmina Sobótka" oraz zebraniu dowodów i materiałów do zakończenia postępowania 2020-08-07 10:13
dokument Obwieszczenie w spraiwe przyjęcia uchwały w sprawie Programu Ochrony Powietrza przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego - dokument stracił ważność 2020-08-06 09:03
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na terenie działki nr 77/1 AM 1 obręb Olbrachtowice - dokument stracił ważność 2020-08-06 08:58
katalog WYCINKA DRZEW/KRZEWÓW - KATALOG -
katalog DECYZJE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - KATALOG -
katalog Gospodarka odpadami - KATALOG -
katalog AZBEST - KATALOG -
katalog OCENA JAKOŚCI WODY - KATALOG -
katalog Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - KATALOG -
dokument PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH - EKOPORTAL 2009-12-04 08:41
dokument Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych 2018-05-29 08:40
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, budowę stawu kopanego, bezodpływowego na działkach 220/1 i 220/2 obr. Księginice Małe 2020-07-03 11:40
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie Spółkom Wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Sobótka na rok 2020 2020-07-03 09:51
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych na działce 117/2 AM 1 obręb Mirosławice 2020-06-18 12:38
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie budynku mieszkalnego na dz. 16/6 obręb Mirosławice. 2020-05-21 11:52
dokument Obwieszczenie o opracowywaniu programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych 2020-05-06 15:31
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie z dnia 27.04.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania dla Gminy Sobótka pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni IV na ujęciu wód podziemnych. 2020-05-06 12:23
dokument Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu "Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych" - dokument stracił ważność 2020-04-08 20:21
dokument Infromacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, które mogą zanieczyścić wody na dz. 117/2 AM 1 obręb Mirosławice - dokument stracił ważność 2019-11-25 09:40
dokument Informacja w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych dla województwa dolnośląskiego" - dokument stracił ważność 2019-11-12 09:24
katalog USUWANIE FOLII ROLNICZYCH - KATALOG -
dokument Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych do przedmiotowego projektu - dokument stracił ważność 2019-07-05 08:43
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dokument stracił ważność 2019-06-13 07:56
katalog WYMIANA KOTŁÓW Przedsięwzięcia związane z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych źródeł ciepła na terenie Gminy Sobótka - załączniki do pobrania - uczestnicy z naboru 2017 r. - KATALOG -
dokument Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na trwałej likwidacji kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych źródeł ciepła 2018-05-07 15:08
dokument OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie Spółkom Wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Sobótka na rok 2017 2017-02-14 13:00
dokument Ankieta dla zainteresowanych programami wsparcia - systemy grzewcze, Odnawialne Źródła Energii 2016-01-11 08:37
dokument Informacja dla podmiotów planujących wnioskować o środki unijne wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 2014-11-14 13:00
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska- możliwość zapoznania się z projektami palnów zadań ochronnych Natura 2000 - Masyw Ślęży PLH020040 2014-03-17 09:07
dokument Informacja - przedłużenie terminu składania wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest 2014-01-03 14:33
dokument !!! Ogłoszenie zanieczyszczona woda, wodociąg Sulistrowiczki !!! 2013-06-11 16:22
dokument INFORMACJA-TERMIN I CZAS WYZNACZONY DO ODPALANIA ŁADUNKÓW MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 2013-03-14 08:21
dokument Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 2018-01-10 13:10
dokument !!! Pogorszenie stanu wody w źródełku w Sulistrowiczkach ! 2012-11-12 13:31
dokument ANKIETA dot. wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami 2012-08-28 08:45
dokument Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka 2011-10-14 14:00
dokument OBWIESZCZENIE o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla projektowanych Specjalnych Obszarów Ochrony siedlisk Natura 2000 2011-03-07 10:42
dokument ogłoszenie - wpis do wykazu kąpielisk 2010-12-14 11:44
dokument Konieczność cechowania drewna 2010-02-24 14:47