Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I przetarg na dzierżawę działek nr 2, 7 AM-27 pod rolę w Sobótce

Sobótka, 08.01.2019r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka oraz zarządzenia nr 98/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 7 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka,  Rynek 1, Sobótka

ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu

 stanowiącego własność Gminy Sobótka.

 

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości niezabudowane, przeznaczone na uprawy rolne,  położone  w Sobótce, gmina Sobótka, oznaczone geodezyjnie jako działki nr 2, 7, AM-27, o łącznej powierzchni 7,5363 ha,  grunt sklasyfikowany jest jako grunt klasy RIVa. Dla przedmiotowych działek Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste odpowiednio: KW nr 123759/3 i KW nr 127755/3.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego ustalona została na kwotę 5 280,00 zł/rok. Słownie: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych. Czynsz zwolniony jest z podatku od towarów i usług.  Wadium wynosi 1 100 zł.

Wykaz obejmujący ww. działki podany był do publicznej wiadomości w dniach 15.11.2018r. do 06.12.2018r.

Wymienione działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, tereny zabudowy usługowej, tereny zieleni parkowej, teren drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 20 % wywoławczej stawki  czynszu, zaokrąglone do pełnych złotych w górę.

UWAGA: W przypadku zaistnienia okoliczności przekazania części działki na cel zgodny
 z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzony zostanie aneks do umowy oraz może być wypłacone odszkodowanie. 

Umowa dzierżawy może zostać rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku przeznaczenia dzierżawionej nieruchomości do zbycia.

Nowy dzierżawca we własnym zakresie dokonuje z obecnym dzierżawcą rozliczenia nakładów na zasiewy pozostawione przez obecnego dzierżawcę.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na konto 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 Bak Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka.

W terminie do 22.01.2019r.  kwota wadium powinna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działek i miejscowość z dopiskiem „przetarg na dzierżawę działek nr 2,7 AM-27”.

Wadium dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku odstąpienia przez dzierżawcę od podpisania umowy, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy.  Jeżeli uczestnik postępowania dzierżawi grunt od Gminy Sobótka, to wymagane będzie wykazanie braku zaległości za czynsz dzierżawny.

 

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników postępowania zostanie zwrócone
w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu przetargu. 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Sobótce, pok. nr 11.

 

Umowa dzierżawy zawarta zostanie po wyłonieniu dzierżawcy w drodze niniejszego przetargu. Warunki umowy zawarte są w projekcie umowy, który znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, pok. nr 6. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość oraz dowody wpłaty wadium, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo  z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Przed przetargiem należy złożyć oświadczenie o niezaleganiu z czynszem dzierżawnym. Niezłożenie takiego dokumentu lub zaleganie z zapłatą za czynsz spowoduje niedopuszczenie do przetargu.

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wilczyńska 09-01-2019 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Wilczyńska 09-01-2019
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2019 13:41