Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

obwieszczenie - wydanie decyzji - Pagórki Zachodnie


OŚ.7624-5/016/10 Sobótka, dnia 3 stycznia 2011 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), mając na uwadze art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

„wydobywanie kopaliny: granitu ze złoża „Pagórki Zachodnie” metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych”.

Inwestycja będzie realizowana na dz. nr 2 AM 1, 1/1 AM 1, 3/2 AM 2, 2/2 AM 13 obręb Sobótka Strzeblów oraz na dz. nr 180/7 AM 2 obręb Chwałków, stanowiąca własność Inwestora tj. Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce.

 1. Decyzja została wydana dla Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych z/s w Sobótce przy ul. Torowej 1.

 2. Z decyzją, a także z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, pok. nr 8a.

 3. W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tegoż postępowania, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz treścią w/w decyzji i stosownymi opiniami organów w/w sprawie, a także wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia uwag i wniosków lub ewentualnie odwołania od w/w decyzji w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj do dnia 31 stycznia 2011 r., w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, pok. nr 8a, w godzinach pracy Urzędu.

Otrzymują:

 1. Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. o.o., ul. Torowa 1, 55-050 Sobótka - inwestor,

 2. Urząd Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice (z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w miejscowości Chwałków),

 3. Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości,

 4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław,

 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 20, 50 - 227 Wrocław

 6. a/a.

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

 1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

 2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marcinowice,

 3. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sobótka (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

 4. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Chwałków (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

 5. umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 04-01-2011 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kończyło 04-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2011 15:18