Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeporwadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na : "Odbudowie zbiornika Leśnictwa Sulistrowiczki (13-17-1.1-01)".

OŚ.6220.4.004.2018 Sobótka,                                                                                               dnia 23 października 2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka wydał postanowienie z dnia 12 października znak: OS.6220.4.003.2018, w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończył postępowanie wszczęte na wniosek pełnomocnika Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwa Miękinia – Pana Andrzeja Limanówkę BS
i PBW Hydroprojekt sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Odbudowie zbiornika Leśnictwa Sulistrowiczki (13-17-1.1-01)” obręb Będkowice, gmina Sobótka.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip oraz na tablicach ogłoszeń. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tej sprawie, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 26 września 2018 r., znak: WOOŚ.4220.2015.AW.3, z postanowieniem Państwowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dnia 2 sierpnia 2018 r. znak ZNS-AK-621-46/18, oraz
z opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy z dnia 7 sierpnia 2018 r. znak WR.ZZŚ.1.435.108.2018.ASD. Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55 – 050 Sobótka, pok. 6, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadamiania stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie informuję, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich udziału w każdym stadium postępowania.

 

Otrzymują:

  1. Andrzej Limanówka pełnomocnik inwestora - Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miękinia,
  2. Strony postępowania,
  3. a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Spik-Twardowska 23-10-2018 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Spik-Twardowska 23-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Natalia Spik-Twardowska 23-10-2018 11:21