Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Odbudowie zbiornika Leśnictwo Sulistrowiczki (13-17-1.1-01)

OŚ.6220.4.001.2018                                                                         Sobótka, dnia 20 lipca 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam

            że na wniosek z dnia 3 lipca 2018 r., Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, reprezentowanego przez pełnomocnika – Andrzeja Limanówkę, Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego Hydroprojekt sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  Odbudowie zbiornika Leśnictwo Sulistrowiczki   (13-17-1.1-01).

            Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tej sprawie oraz składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55 – 050 Sobótka, pok. nr 6,
w godzinach pracy Urzędu.

Informuję również, że na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka wystąpi z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu oddziaływania na środowisko w/w wymienionego przedsięwzięcia do organów opiniujących.

            Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Otrzymują:

  1. Andrzej Limanówka pełnomocnik Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miękinia,
  2. Strony postępowania - podanie do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie
  3. a/a.

 

 

Podano do publicznej wiadomości w dniu: 20 lipca 2018 r. poprzez:

  1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,
  2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Będkowicach,
  3. umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip,   

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Spik-Twardowska 20-07-2018 16:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Spik-Twardowska 20-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2018 16:09