Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

III przetarg ograniczony na sprzedaz działki rolnej


Sobótka, 06.07.2018r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza III ustny publiczny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Sobótka.

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 461 o pow. 1,5600 ha , nr księgi wieczystej WR1K/00112699/4 AM 1, obręb Sulistrowice. Przeznaczenie działki w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego: w większości uprawy rolnicze, tereny dróg publicznych oraz w niewielkiej części tereny lasów lub zadrzewień.; w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako RIVb, Ps IV i PsV. Działka gruntu położona jest w sąsiedztwie nieruchomości użytkowanych rolniczo a także sąsiaduje z nieruchomościami letniskowymi, na terenie ze spadkiem w kierunku północnym , z dala od zabudowań gospodarskich. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi asfaltowej - ul. Jagiellońska. Nieruchomość jest nieogrodzona , porośnięta trawami i krzakami, na działce znajdują się słupy energetyczne.

Cena wywoławcza 161 000,- PLN wadium: 16 500,- PLN

Uczestnikami przetargu mogą być rolnicy spełniający warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016, poz.2052,2260, z 2017, poz.60,624)).

 • wysokość postąpień - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

 • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka.

 • Przetarg odbędzie się 14 sierpnia 2018r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,
  Rynek 1, pok. nr 11.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem numeru działki , arkusza mapy i miejscowości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 16050004. W terminie do 09 sierpnia 2018r. kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka .

 • UWAGA: nabywca zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego. Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu zbywanej nieruchomości.

 • Zgodnie z ustawą o lasach , prawo pierwokupu przysługuje również Lasom Państwowym.

 • Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo oraz powinni okazać się dowodem osobistym.

 • Rolnicy indywidualni przystępujący do przetargu zobowiązani są również do przedłożenia dokumentów potwierdzających prawo do zakupu działki rolnej - zgodnie z art. 7 obowiązującej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 • Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokonał oględzin nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń do stanu utrzymania działki.

 • Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej
  w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego. W przypadku skorzystania przez ANR z prawa pierwokupu, wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie jemu zwrócone.

 • Wadium zwraca się niezwłocznie ( nie później niż przed upływem 3 dni ) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

 • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

 • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności

 • I przetarg na sprzedaż działki nr 461 w Sulistrowicach odbył się 9 stycznia 2018r

 • II przetarg na sprzedaż działki nr 461 w Sulistrowicach odbył się 18 maja 2018r

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Augustyniak 09-07-2018 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Augustyniak 06-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2018 13:40