Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

obwieszczenie - zakończenie postępowania dowodowego - Pagórki Zachodnie


OŚ.7624-5/014/10 Sobótka, dnia 10 grudnia 2010 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

 

 

zawiadamiam strony postępowania

 

 

że tut. Organ, zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny: granitu ze złoża „Pagórki Zachodnie” metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych”.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie informuję, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 8a, I piętro oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 27 grudnia 2010r.

 

 

Otrzymują:

  1. Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. o.o., ul. Torowa 1, 55-050 Sobótka - inwestor,

  2. Urząd Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice (z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w miejscowości Chwałków),

  3. Strony postępowania (właściciele działek przez które przebiega zamierzenie oraz właściciele działek sąsiednich) - zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) poprzez podanie do publicznej wiadomości,

  4. a/a.

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

  1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,

  2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marcinowice,

  3. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sobótka (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

  4. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Chwałków (w pobliżu planowanego przedsięwzięcia),

  5. umieszczenie na stronie www.sobotka.pl/bip,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kończyło 13-12-2010 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kończyło 13-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Kończyło 13-12-2010 10:19