Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykaz nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste - Nr 32


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 132/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 26 listopada 2010

w sprawie oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zm. / art.37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r
o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2010r. Nr 2102 poz. 651. j.t. z póź, zm. / oraz § 3ust.1 i ust.2 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/211/2004 z dnia 01 grudnia 2004r, w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Sobótka.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza co następuje :

§ 1.

1. Wyznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiące własność Gminy Sobótka.

2. Wykaz nr 36 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki

Nieruchomościami Planowania Przestrzennego i Budownictwa.

§3.

Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce na okres 6 tyg..

§ 4.

Zarządzenie nr 108/2010 z dnia 11 października traci moc dnia 26 listopada 2010r.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Y K A Z Nr 36 / 2010

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - oddanie w użytkowanie wieczyste.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta w trybie bezprzetargowym.

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia

Nr KW

Położenie

Przeznaczenie

Rodzaj zbycia

Wartość

1.

obręb Sobótka

dz. nr 11/17, AM-17

231 m2

WR1K/00238451/3

Sobótka

Działka przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej

Oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bez przetargu

21.880zł

plus obowiązujący podatek VAT

Pierwsza opłata 5.470zł plus VAT

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste 218,80zł plus VAT

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon: (0-71) 335-12-34 .

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka , Rynek 1 , na okres 6 tygodni .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisława Grabek 09-12-2010 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Wajner 26-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2010 15:29