Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOWODY OSOBISTE

Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych
 na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2016 r.
o dowodach osobistych)

 

TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

 

 

Administratorami są;

1. Minister Cyfryzacji  mający siedzibę w Warszawie  (00-060 ) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój systemu.
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5, - odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki  w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W razie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ władający dowód osobisty administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, mający siedzibę w Sobótce, 55-050 Sobótka, ul. Rynek 1


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 

 

 

 

 

Z administratorem - Ministrem  Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres emai  iod@mc.gov.pl , formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/ cyfryzacja/kontakt lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 

Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem - Burmistrzem Miasta i Gminy Sobótka, można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez e-mail iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych , z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator - Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych - Andrzeja Pawłowicza, z którym może się Pani/pan skontaktować poprzez, adres email: rodo@apawlowicz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE
PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

 

 

 

 


Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu;

- wydania Pani/ Panu dowodu osobistego
- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
- zmiany danych zawartych w dowodzie,
- upływu terminu ważności dowodu.

- utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.
 
Pani/ Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów  ustawy o dowodach osobistych

ODBIORCY DANYCH

 

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom , organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych,

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

 

Pani/ Pana dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zaginionego) będą przekazywane do systemu informacyjnego Schengen II  na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 

 

Przysługuje Pani/Panu  prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np., danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADRZĘDNEGO

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia  domniemanego naruszenia 

ŻRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Pani/Pana dane Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące  organy;
- organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód,
- ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.

INFORMACJE O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Lachtera 22-06-2018 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Huzarski 25-06-2019 11:45