Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykaz nieruchomości wyznaczonych do dziarżawy - Sobótka


ZARZĄDZENIE Nr 114/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.. 1591 ze zm./, art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010, Nr 102,poz. 651)

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości z zasobu nieruchomości gminy Sobótka, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz załącznikiem wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zał. do zarządzenia nr 114 /2010

Sobótka, 2010-10-20

    • W Y K A Z nr 31

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wydzierżawić nieruchomości będące własnością Gminy Sobótka do lat 3 :

  1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji jako cz. dz. 28/12, AM- 16, obręb Sobótka, pow. 0,1375ha, PS- pastwiska. KW 123366. Przeznaczenie - ogród przydomowy. Wysokość opłaty; 0,09zł/m2. Termin wg; umowy.

  2. Nieruchomość oznaczona w ewidencji jako dz. 13/2, 13/9 AM- 27, obręb Sobótka, pow. 224m2, R- grunty orne, RIVa, KW 94474. Przeznaczenie - ogród przydomowy. Wysokość opłaty; 0,09zł/m2. Termin płatności wg; umowy.

  1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji jako dz. 2/7, AM-12, pow.850m2, obręb: Sobótka, KW 97138. Przeznaczenie- ogródek przydomowy. Wysokość opłaty; 0,09zł/m2. Termin płatności; wg umowy.

  1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji jako dz. 28/11, AM-16, obręb Sobótka, pow. 345m2, T - tereny mieszkalne, KW 123366. Przeznaczenie - poprawa warunków zagospodarowania działki przyległej. Wysokość opłaty: 1,20zł/m2. Termin płatności; wg umowy.

  1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji jako cz, dz. 79, AM-15, obręb Sobótka, pow. 30m2,

KW . Przeznaczenie - poprawa warunków zagospodarowania działki przyległej. Wysokość opłaty; 1,20zł/m2. Termin płatności; wg umowy.

  1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji jako dz. 33/2, AM-17, obręb Sobótka, pow. 16m2, KW . Przeznaczenie - cele reklamowe. Wysokość opłaty; 238,00zł/m2/365dni. Termin płatności; wg umowy.

  1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji jako cz. dz. 5, AM-15, obręb Sobótka, pow. 98m2, KW 243907. Przeznaczenie - poprawa warunków działki przyległej. Wysokość opłaty; 1,20zł/m2. Termin płatności; wg umowy.

Do pozycji określonych w pkt,4-7 należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego
i Budownictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 335-12-34.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisława Grabek 22-10-2010 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Wajner 20-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 22-10-2010 15:27